Economisch Huis Oostende

Economisch Huis Oostende

Open oproep leden Algemene Vergadering vzw Economisch Huis Oostende

Voor het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 'Economisch Huis Oostende vzw' is de stad Oostende op zoek naar leden.

Voor de aanvaarding van leden categorie B gelden volgende regels:

- de natuurlijke kandidaat-leden moeten betrokken zijn bij het economisch middenveld

- organisaties uit het economisch middenveld kunnen een kandidaat voordragen

- om lid te worden van categorie B moet iedere organisatie of natuurlijk persoon moreel en materieel met de vereniging samenwerken om haar sociaal doel te verwezenlijken

Lees verder


Vacature: Verantwoordelijke Eén-loket

Het Economisch Huis volgt minutieus op wat er gebeurt met elk dossier dat ondernemingen, retailers en burgers ons aanreiken tot er een antwoord of oplossing is. De bedoeling: snel en pragmatisch de vragen van ondernemers, retailers en burgers oplossen. Er wordt doelgericht samengewerkt met de stedelijke administratie en andere overheden/administraties.

Lees meer over deze vacature!


Omwille van het coronavirus is het Economisch Huis 24/7 beschikbaar voor alle vragen van onze Oostendse ondernemers.
Als u vragen hebt mag u steeds contact met ons opnemen op het nummer 0490 56 08 54.


Economisch Huis Oostende

Oostende beschikt sinds 1 februari 2008 over een Economisch Huis. Daarmee is het de eerste stad of gemeente in Vlaanderen die deze gratis service aanbiedt aan haar ondernemers. Het Economisch Huis fungeert als aanspreekpunt voor elk bedrijf. Daarnaast zet de vzw creatieve projecten op met openbare besturen, werkgevers- en werknemersorganisaties om het economische leven in het arrondissement Oostende te bevorderen.

Je vindt ons in de Graaf de Smet de Naeyerlaan (nummer 4).

Oprichtingsakte en publicaties in het Belgisch Staatsblad zijn hier terug te vinden.

Het Economisch Huis Oostende werd opgericht met de steun van:

Economisch Huis Oostende
Economisch Huis Oostende
Economisch Huis Oostende

Update Oostendebon voor handelaars

Vind hier alle info