Economisch Huis Oostende

Economisch Huis Oostende

Open oproep lidmaatschap Algemene Vergadering vzw Economisch Huis Oostende

Voor het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 'Economisch Huis Oostende vzw' is de stad Oostende op zoek naar nieuwe leden.

Voor de aanvaarding van leden categorie B gelden volgende regels:

  • de natuurlijke kandidaat-leden moeten betrokken zijn bij het economisch middenveld
  • organisaties uit het economisch middenveld kunnen een kandidaat voordragen
  • om lid te worden van categorie B moet iedere organisatie of natuurlijk persoon moreel en materieel met de vereniging samenwerken om haar sociaal doel te verwezenlijken.

De gemeenteraad draagt de kandidaat-leden voor. De algemene vergadering van de vzw beslist over de aanstelling van de voorgedragen leden. De leden van de categorie B dienen geen ledenbijdrage te betalen.

Indien U geïnteresseerd bent om lid te worden van categorie B van vzw Economisch Huis Oostende, gelieve dan uiterlijk 4 oktober 2020 uw kandidatuur met motivatie schriftelijk over te maken aan:

Stadsbestuur Oostende
College van Burgemeester en Schepenen
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Graag ook een kopie van uw kandidatuur aan:

vzw Economisch Huis Oostende
Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, 8400 Oostende
of via mail aan info@economischhuis.be


Nieuwe rubriek: Team @ work

Together everyone achieves more

Het Economisch Huis Oostende introduceert een nieuwe rubriek over #OndernemendOostende die de handen in elkaar slaat en samenwerkt! In deze rubriek zullen enkele samenwerkingsprojecten van verdienstelijke ondernemers uit Oostende in beeld worden gebracht. We zullen de voordelen van de samenwerking uitlichten, een blik achter de schermen werpen en de ondernemers zelf aan het woord laten.

Ontdek hier meer over Team @ work!


Omwille van het coronavirus is het Economisch Huis 24/7 beschikbaar voor alle vragen van onze Oostendse ondernemers.
Als u vragen hebt mag u steeds contact met ons opnemen op het nummer 0490 56 08 54.


Economisch Huis Oostende

Oostende beschikt sinds 1 februari 2008 over een Economisch Huis. Daarmee is het de eerste stad of gemeente in Vlaanderen die deze gratis service aanbiedt aan haar ondernemers. Het Economisch Huis fungeert als aanspreekpunt voor elk bedrijf. Daarnaast zet de vzw creatieve projecten op met openbare besturen, werkgevers- en werknemersorganisaties om het economische leven in het arrondissement Oostende te bevorderen.

Je vindt ons in de Graaf de Smet de Naeyerlaan (nummer 4).

Oprichtingsakte en publicaties in het Belgisch Staatsblad zijn hier terug te vinden.

Het Economisch Huis Oostende werd opgericht met de steun van:

Economisch Huis Oostende
Economisch Huis Oostende
Economisch Huis Oostende

Nieuwsoverzicht in verband met coronavirus

Vind hier alle updates


Online toepassing Handelshuurlening

Dien hier uw aanvraag in voor 1 oktober 2020!

Ontdek hier welke zaken take away of levering doen en via welke webshops je online kan bestellen

Koop lokaal!