Informatie circulatieplan veilig winkelen in Oostende

Stad Oostende, Economisch Huis en de veiligheidsdiensten hebben een plan uitgewerkt om het winkelen vanaf 11 mei veilig te laten verlopen.

 • Download hier het circulatieplan voor de Kapellestraat (update 13/07/2020)
 • Download hier het circulatieplan voor de Adolf Buylstraat
 • Download hier de affiche 'Veilig Winkelen in Oostende"
 • Download hier de affiche "Welkom in onze winkel"


Update 5 juni

NIEUWE FASE IN CIRCULATIEPLAN WINKELSTRATEN

In nauw overleg met de handelaars en na een nieuwe evaluatie, wordt het circulatieplan in de winkelstraten aangepast. De Kapellestraat zal vanaf maandag 8 juni in twee richtingen toegankelijk zijn, waarbij rechts aanhouden de nieuwe regel is. De afstandsregels (1,5 meter) blijven van kracht. Stewards zullen mensen nog steeds begeleiden waar nodig en tijdens het Vaderdagweekend is er straatanimatie voorzien.

Ook het veiligheidsplan in de winkelwandelstraten is een dynamisch plan. Op drukke momenten kan opnieuw éénrichtingsverkeer ingeroepen worden om de veiligheid te garanderen. Fietsen in de drukste winkelstraten blijft (ook vanaf 8 juni) niet toegelaten, om de social distancing te verzekeren.


Update 28 mei - persbericht

VEILIG SHOPPEN IN OOSTENDE EVOLUEERT GUNSTIG

Zoals bij het begin aangekondigd, heeft Stad Oostende samen met het Economisch Huis het plan ‘Veilige heropstart winkelstraten’ continu geëvalueerd. In samenspraak met politie, brandweer, handhaving, preventie en verschillende stedelijke diensten vonden er reeds eerder enkele versoepelingen plaats:

 • de uren waarin het circulatieplan van kracht is, zijn gewijzigd van 9.30 uur tot 18.30 uur (i.p.v. 9.00 uur tot 19.00 uur)
 • er werd een in- en uitgang gemaakt in de Jozef II-straat (richting Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk)
 • een bijkomende in- en uitgang is voorzien in de Jozef II-straat, richting Leopoldpark van zodra de werken daar klaar zijn. Dit wordt verwacht eind deze week.

De Oostendenaar heeft ondertussen blijk gegeven van een grote vorm van discipline. We danken onze burgers daar heel uitdrukkelijk voor. We hebben ook een sterke stijging van bezoekers in de Kapellestraat gemerkt tijdens het Hemelvaartweekend en dit met alle respect voor de veiligheidsmaatregelen.

Indien de evaluatie van het Pinksterweekend gunstig blijft, zal de tijdsduur tijdens dewelke het circulatieplan van toepassing zal zijn, vanaf 2 juni 2020 aangepast worden van 11.00 uur tot 17.00 uur en dit zowel tijdens de week als in het weekend. Deze versoepeling doet geen afbreuk aan de veiligheid (metingen tonen dit aan) en houdt rekening met het belang van de lokale bevolking en de handelaars om onder meer makkelijker te kunnen laden en lossen.

Uiteraard blijven de regels van social distancing van kracht en zal deze aanpassing steeds moeten afgetoetst worden aan de verdere voortgang van de pandemie. Hiermee blijven we de veiligheid op de eerste plaats zetten en willen we ook een betere spreiding van de bezoekers realiseren.

Verder zal het Economisch Huis Oostende zich blijven inzetten om op een veilige manier een extra toestroom van bezoekers te genereren en dit via allerhande acties in de winkelstraten en promo campagnes.


Update 20 mei - bewonersbrief

Extra toegangspoort Jozef II-straat en wijziging uren circulatieplan

Zoals u weet mogen bijna alle handelszaken sinds 11 mei 2020 opnieuw hun deuren openen. Daarom stelden het Economisch Huis en Stad Oostende een actieplan op om alle winkels op een veilige manier te kunnen heropstarten, dit in samenwerking met de lokale politie en de brandweer.

Een belangrijk onderdeel is en blijft het circulatieplan in de winkelstraat. Na een eerste evaluatie, waarbij we ook rekening hielden met de opmerkingen van de bewoners en de handelaars, wordt het plan nu verder op punt gesteld met een aantal wijzigingen.

De uren waarbinnen het circulatieplan van kracht is, werden gewijzigd: van 9.30 uur tot 18.30 uur (in plaats van 9.00 uur tot 19.00 uur). Op die manier zijn er meer mogelijkheden om te laden en te lossen, voor en na de uren dat het circulatieplan van kracht is.

In de Jozef II-straat wordt een extra in- en uitgang gecreëerd, in de richting van de Sint-Petrus- en -Pauluskerk, met een telsysteem. Deze in- en uitgang zal ten laatste op donderdag 21 mei operationeel zijn.

Van zodra de werkzaamheden afgerond zijn in de Jozef II-Straat, kant Christinastraat, wordt ook aan die zijde gestart met de opbouw van nog een bijkomende in- en uitgang met extra telsysteem. Zo zal de Kapellestraat een stuk makkelijker toegankelijk worden voor mensen die uit de richting van het Leopoldpark komen.

Deze aanpassingen maken de Kapellestraat nog beter toegankelijk voor handelaars, bewoners en bezoekers die van en naar het station of de buurt van het Leopoldpark willen gaan. De twee nieuwe in- en uitgangen bieden ook de mogelijkheid om in geval van grote drukte een bijkomende wachtzone te creëren. Verder zullen deze extra doorgangen de langere eerste zone van de Kapellestraat doorbreken, wat het naleven van het eenrichtingsverkeer zal vergemakkelijken.

Naar aanleiding van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, lag in de eerste fase van het plan de hoofdfocus op de veiligheid in winkelstraten. In dat opzicht is Oostende zeker geslaagd, het is veilig winkelen in Oostende en dat biedt ons de mogelijkheid om, vroeger dan verwacht, het 'fun element' in functioneel shoppen te verhogen.

De komende weken zullen daarom (straat)artiesten ingezet worden in de Kapellestraat om op een ludieke en aangename manier de richtlijnen rond sociale afstand en het éénrichtingsverkeer,... onder de aandacht te brengen. Vanaf donderdag 21 mei delen de shopping stewards ook gratis handgels (50 ml) uit met de boodschap #ikkoopinoostende.

Tot slot geven we nog mee dat de bewonerspasjes geldig blijven. Met dit bewonerspasje, dat bij onze vorige bewonersbrief werd bezorgd, krijgt u steeds toegang tot elke zone van de Kapellestraat (ongeacht de zone volzet is of niet). Nieuw is ook dat de handelaars van de betrokken winkelstraten een gelijkaardig handelaarspasje zullen ontvangen. Deze pasjes worden in de komende dagen uitgedeeld in de betrokken handelszaken. Houders van beide soorten pasjes moeten zich nog steeds strikt houden aan de richtlijnen en het éénrichtingsverkeer.

De shopping stewards zullen altijd doorgang verlenen aan zorgverstrekkers zoals artsen of thuisverpleging.

Fietsen blijft niet toegelaten, over de hele Kapellestraat. Er mogen ook geen fietsen geparkeerd worden op straat. Bewoners en/of handelaars die hun fiets binnen willen plaatsen, zullen met de fiets aan de hand doorgelaten worden, op basis van hun bewoners- of handelaarspasje.

Voor meer info kunt u steeds terecht op de website van Stad Oostende: www.oostende.be/corona of via website Economisch Huis: www.economischhuis.be


F.A.Q.

Hieronder verzamelden we de meest gestelde vragen in verband met het het veilig winkelen en het circulatieplan in centrum Oostende.

Hoeveel mensen kunnen op zelfde moment in winkelstraat? In de Kapellestraat wordt per zone de bezettingsgraad gemeten. Dat betekent dat we zicht krijgen voor hoeveel procent de straat ‘vol’ is. Ook voor andere straten wordt bekeken om indien nodig op die manier te tellen. Die percentages worden ook gecommuniceerd, in eerste instantie aan de ingangen van de winkelstraat zelf, later ook via de app. De berekening van hoeveel mensen veilig in een straat kunnen, zijn gemaakt in overleg met de brandweer en andere veiligheidsdiensten. De bedoeling is dat er steeds voldoende afstand kan bewaard worden tussen de shoppers.

Wat gebeurt er als de winkelstraten te vol zijn? De Kapellestraat zal opgedeeld worden in zones. Wanneer één specifieke zone vol zit, zal gevraagd worden om even te wachten buiten de zone, tot er weer voldoende plaats vrij is om nieuwe mensen binnen te laten. Dit is hetzelfde principe als bij de winkels, die ook een maximum aantal mensen mogen binnenlaten (1 klant per 10 m²) en waar ook een wachtrij kan zijn.

Hoe kan ik nog naar mijn huis? Alle inwoners uit de Kapellestraat kregen vorige weekend een bewonerspasje in de bus. Deze pasjes zullen ervoor zorgen dat u als bewoner steeds de toegang krijgt tot de straat (vol of niet vol). Ook dokters en verpleegkundigen zullen altijd in de straat mogen. Indien u geen bewonerspasje kreeg, maar vermoed dat u hier recht op heeft, kan u terecht bij communicatie@oostende.be.

Wat met leveringen in winkelstraat? De shopping stewards begeleiden de shoppers en regelen de toegang in de winkelstraten tussen 9.00 uur en 19.00 uur. Voor de Kapellestraat is in die periode ook de toegang via de Jozef II-Straat en de Ooststraat afgesloten. Voor 9.00 uur en na 19.00 uur is de straat vrij toegankelijk.

Is shoppen in Oostende veilig? Het stadsbestuur doet haar uiterste best om shoppen in Oostende zo veilig mogelijk te maken. Door het circulatieplan is het makkelijker om voldoende afstand te houden en er worden ook op heel wat plaats ‘sanitaire stations’ voorzien om handen extra te kunnen wassen.

Voor hoe lang gelden de maatregelen? De situatie zal wekelijks geëvalueerd worden. Afhankelijk van de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad zal nemen, zal deze situatie al dan niet langer aanhouden.

Tussen welke uren en op welke dagen gelden de maatregelen? Tussen 9.00 uur en 19.00 uur en dat 7 dagen op 7, dus ook in het weekend.

Moet ik een mondmasker dragen als in een winkel binnen ga of als ik in de winkelstraat wandel? Een mondmasker dragen is aanbevolen op openbare plaatsen, maar wordt niet verplicht.

Hoeveel mensen mogen maximum in een winkel? Dit zal verschillen van winkel tot winkel. De algemene richtlijn is 1 persoon per 10 m².

Kan ik in een klerenwinkel kleren passen? Is dit veilig? De winkel mag dit zelf bepalen. Bij de kledingzaken zal het wel zo zijn dat, indien passen mogelijk is, aangepaste stukken voldoende lange tijd apart hangen vooraleer ze terug in de rekken geplaatst worden.

Welke wandelrichting dien ik te volgen? De algemeen geldende regel is rechts aanhouden, tenzij expliciet anders aangeduid door middel van baan signalisatie of markeringen op de grond.


Update 11 mei 2020

TIPS VEILIG WINKELEN

Op maandag 11 mei openen de winkels opnieuw hun deuren. De Oostendse handelaars kijken ernaar uit om hun klanten op een veilige manier weer te ontvangen. Om alles vlot en gezond te laten verlopen, vraagt Stad Oostende aan iedereen om rekening te houden met de volgende tips en richtlijnen:

 • Je kan opnieuw terecht in alle Oostendse winkels. Probeer vlot en efficiënt te winkelen, maar kom enkel als je echt iets nodig hebt. Op funshopping is het nog even wachten!
 • Houd overal voldoende afstand (1,5 meter). Zowel op straat, in de wachtrij en in de winkels zelf!
 • Elke winkel heeft een maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag.Even wachten kan er dus bij horen. Winkels hebben een duidelijk zichtbare wachtrij, met voldoende afstand tussen iedereen die aanschuift. Bedankt voor je geduld!
 • In de belangrijkste winkel(wandel)straten in Oostende is er eenrichtingsverkeer voor voetgangers. Kijk goed naar de borden en de pijlen op de grond om te zien aan welke kant van de weg je mag lopen. Zo vermijden we dat mensen elkaar kruisen.
 • Als het te druk wordt in sommige winkelstraten, zal gevraagd worden om even te wachten voor je de straat in mag. Probeer daarom de piekmomenten te vermijden.
 • Shopping stewards helpen in de winkelstraten om alles in goede banen te leiden. Volg hun aanwijzingen en tips op, zo houden we het voor iedereen veilig!
 • Op openbare plaatsen zoals winkels en winkelstraten zijn mondmaskers aanbevolen. Bedankt om een masker te dragen als je er eentje hebt!
 • Was / ontsmet regelmatig je handen. In sommige winkelstraten zijn daarvoor speciale sanitaire stations voorzien en ook heel veel handelaars bieden een pompje met een handgel aan.
 • Betaal bij voorkeur met een bankkaart of met Payconiq, zo hoeft er geen contact te zijn tussen klanten en medewerkers van de winkel.
 • Misschien kan je in jouw favoriete Oostendse winkel ook online terecht? Kijk daarvoor op deze website.

Update 8 Mei 2020

VEILIGE HEROPENING VAN DE WINKELS IN OOSTENDE: CIRCULATIEPLAN WINKELWANDELSTRATEN IS KLAAR

Op maandag 11 mei is het zo ver, dan openen de winkels opnieuw hun deuren. Dit weekend wordt het circulatieplan uitgerold in de Oostendse winkelstraten. Blikvanger is de Kapellestraat, die in drie zones opgedeeld wordt. Ook voor andere straten is er een aangegeven circulatieplan.

Het Economisch Huis en Stad Oostende stelden vorige week een actieplan op om alle winkels op een veilige manier te laten heropstarten. Een belangrijk deel van dat plan is een circulatieplan voor de meest drukke winkelstraten.

De situatie in elke winkel(wandel)straat werd aandachtig bestudeerd en op basis van de input van de handelaars, de lokale politie en de brandweer, werd een veiligheids- en circulatieplan opgesteld. Intussen zijn die circulatieplannen klaar. Vandaag en in het weekend wordt alles opgebouwd en de nodige markeringen aangebracht in de belangrijkste Oostendse winkelstraten.

Kapellestraat

De Kapellestraat wordt tijdelijk onderverdeeld in drie aparte zones. Deze zones hebben elk een duidelijk gemarkeerde ingang en uitgang. Enkel voetgangers zijn toegelaten, er geldt éénrichtingsverkeer en op verschillende plaatsen komen sanitaire stations zodat shoppers vlot hun handen kunnen wassen. Fietsen in de Kapellestraat kan niet, maar er zijn duidelijke fietsparkings aan de Lijnbaanstraat en aan de Kapellebrug. Als bijlage bij dit persbericht sturen we een duidelijk plannetje van het circulatieplan van de Kapellestraat. Via dit plan en met de hulp van shopping stewards weten mensen via welke toegang ze hun favoriete winkel kunnen bereiken.

Om de nodige afstand te kunnen garanderen binnen de drie zones, werd op basis van het aantal vierkante meter per zone berekend hoeveel shoppers op hetzelfde moment toegelaten kunnen worden. Daarom zal iedere bezoeker aan het begin van elke zone geteld worden, weliswaar volledig in lijn met alle privacyregels. Wanneer een zone zijn maximale capaciteit heeft bereikt, zullen shopping stewards de mensen vriendelijk verzoeken even te wachten, in voorziene wachtzones tot er opnieuw voldoende ruimte is.

Vanaf maandag 11 mei zal gestart worden met het tellen van de mensen, zodat het team dat de heropening coördineert en de veiligheidsdiensten altijd goed zicht hebben op het aantal shoppers in de Kapellestraat. Wanneer deze evaluatie positief is, wordt het de bedoeling om de aantallen ‘in real time’ en in percentages te communiceren via grote LED-schermen aan het begin van elke zone. In een latere fase zal het voor iedereen mogelijk zijn om via een app en een website de bezettingsgraad van de Kapellestraat op te volgen. Zo zullen mensen van thuis uit kunnen checken wanneer het rustig winkelen is.

Adolf Buylstraat

Nieuw voor de Adolf Buylstraat is dat de voetgangers vanaf maandag 11 mei verzocht worden om aan de rechterkant van de weg te wandelen. Door het éénrichtingsverkeer aan elke zijde van de straat, zullen voetgangers elkaar niet kruisen en is het eenvoudiger om anderhalve meter afstand te garanderen. Deze situatie wordt ter plaatse ook aangegeven door borden en markeringen op de grond die de wandelrichting voor voetgangers verduidelijken. Verder zullen er shoppingstewards aanwezig zijn in de straat die de situatie in goede banen zullen leiden.

De lopende werkzaamheden in de Adolf Buylstraat werden recent hervat onder strikte veiligheidsvoorwaarden en zullen blijven doorlopen. Door de werken is enkel het voetpad beschikbaar, dus fietsen is momenteel ook niet toegelaten in deze straat. Op dit moment worden de bezoekers van de Adolf Buylstraat niet geteld, maar in een latere fase kunnen ook in deze straat telsystemen opgezet worden.

Overige centrumstraten

In de overige centrumstraten kan in de twee richtingen gewandeld en gefietst worden. Via de Sint-Paulusstraat en de Wittenonnenstraat blijft het mogelijk om de Kapellestraat te dwarsen. De toegang naar de Kapellestraat via de twee andere zijstraten, de Jozef II-straat en de Ooststraat, is tijdelijk niet mogelijk. Op die manier kan de veiligheid voor alle shoppers verzekerd worden.

Ook in de Alfons Pieterslaan, tussen het stadscentrum en ‘Petit Paris’, is er een tijdelijk circulatieplan. Daar wordt gevraagd om enkel links te wandelen op het voetpad, omdat fietsen hier wel nog toegelaten blijft en voetgangers zo beter zicht hebben op de aankomende fietsers. In deze winkelstraat komen er markeringen op de grond en borden die de wandelrichting voor voetgangers verduidelijken.

Op het Ernest Feysplein tenslotte, staat tijdelijk een witte tent opgesteld. Dit is de uitvalsbasis van de shopping stewards. Dit zijn medewerkers die in de winkelstraten alles in goede banen leiden, mensen informeren en de veiligheid garanderen. In de tent worden zij dagelijks gebrieft en kunnen ze terecht tijdens hun pauze.

Functioneel shoppen

Schepen van Ondernemen, Charlotte Verkeyn: “In deze eerste fase van het circulatieplan, willen we volop inzetten op veilig, functioneel shoppen. We raden mensen ten sterkste aan om enkel naar de winkelstraten te komen wanneer ze niet anders kunnen of wanneer ze echt iets nodig hebben. We zullen de situatie in de winkelstraten nauwlettend opvolgen en wekelijks evalueren. Natuurlijk kan er nog steeds lokaal online worden geshopt.”

Burgemeester Bart Tommelein: “Op de ‘fun’ in functioneel shoppen is het nog even wachten, maar we hopen op de medewerking en het begrip van de burgers. Aan de hand van dit plan, houden we shoppen voor iedereen veilig.”

Download hier het volledig persbericht.


Update 7 mei 2020

RICHTLIJNEN HANDELAARS, ECONOMIE STAD OOSTENDE

Heropening handelszaken Oostende

Met het oog op het vlot heropenen van de handelszaken vanaf maandag 11 mei 2020 hebben het Economisch Huis en Stad Oostende een lijst met richtlijnen samengesteld. Wij rekenen op de goodwill van de handelaars om zo goed mogelijk een invulling te geven aan de veiligheidsmaatregelen ter preventie van corona in hun zaak.

In deze fase ligt de aandacht op functioneel shoppen. Zowel in de zaak (binnen), als in de wachtrij (buiten) vooraan de winkel is het de verantwoordelijkheid van de handelaars zelf om procedures op te stellen, markeringen aan te brengen, hygiënische maatregelen te treffen en alles in de goede banen te leiden om alles zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen, in lijn met de wettelijke bepalingen.

Download hier uw Corona maatregel affiches.

Om uw zaak van het nodige beschermingsmateriaal te voorzien, vindt u op de website van het Economisch Huis Oostende een overzicht van (zo veel mogelijk lokale) handelaars die dergelijk beschermingsmateriaal aanbieden: Waar koop ik mijn beschermingsmateriaal?

Richtlijnen voor de handelaars

 • Er wordt aanbevolen een ruimte van +/- 10 m² te voorzien per persoon in de winkel. Op die manier blijft de social distancing van 1,5 meter de norm en kan men tamelijk accuraat berekenen hoeveel mensen er tegelijkertijd in de zaak kunnen vertoeven.
 • Opgelet: grote gezinnen nemen meer plaats in, hoewel zij afgeraden worden om met meerdere personen te komen shoppen.
 • De handelaars wordt gevraagd deze maxima te respecteren en tevens de wachtzone buiten af te bakenen met op zijn minst zelfklevende markeringen op de grond. Linten, touwen en dergelijke behoren ook tot de mogelijkheden.
 • In veel straten zal een wandelrichting gepromoot worden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het bepalen van de wachtrij voor de handelszaken.
 • De wachtrij buiten dient in het verlengde van de etalage georganiseerd te worden, in de wandelrichting (indien van toepassing). De markeringen dienen 1,5 meter van elkaar aangebracht te worden, in 1 rij (of eventueel 2 rijen al naargelang de breedte van de straat dit toelaat). Belangrijk is dat steeds voldoende plaats wordt gelaten voor de doorstroming van het publiek en de vlotte doorgang voor de hulpdiensten.
 • De beschikbaarheid van alcoholgel, tissues aan de ingang van de zaak voor de klanten + eventueel mondmasker (service).
 • De beschikbaarheid van ontsmetting voor de betalingsterminal en toonbank.
 • Markering wandelrichting op de vloer in het geval van smalle gangen indien praktisch mogelijk.
 • Aanduiding wachtrij aan kassa (social distancing: 1,5 meter).
 • Eventueel aanduidingen van de regels die gelden in de winkel door middel van affiches of borden. Dergelijke affiches kunt u downloaden op de website van het Economisch Huis Oostende.
 • Mogelijke beveiliging van personeel achter de kassa door plexiglazen scheidingswanden of schermen.
 • Het is niet toegelaten om stoepborden of eender welke advertenties buiten te plaatsen voor de gevel.
 • De organisatie van de wachtenden en monitoring van het aantal mensen in de zaak is eveneens de verantwoordelijkheid van de handelaars. Iemand van het personeel kan indien nodig ingezet worden om voor een vlotte doorstroom te zorgen van de wachtrij naar de winkel. Eens het maximum aantal aanwezigen is bereikt, geldt dat voor elke persoon die buitenkomt er een andere persoon binnen gelaten kan worden.
 • Het duidelijk informeren van de bezoekers over de procedures in de zaak is van groot belang.
 • Eventuele ontsmetting van handvaten van winkelmandjes of -wagentjes.
 • In kledingzaken: ervoor zorgen dat aangepaste stukken voldoende lange tijd apart hangen vooraleer terug in de rekken geplaatst te worden.

We raden u ondertussen aan online shoppen te blijven promoten waar mogelijk.

Het “fun” in functioneel shoppen zal later zeker volgen als we alle maatregelen en richtlijnen nu zo goed mogelijk respecteren.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u steeds terecht bij het Economisch Huis Oostende.

Informatie circulatieplan Adolf Buylstraat veilig winkelen in Oostende
Informatie circulatieplan Kapellestraat veilig winkelen in Oostende 13/07/2020

Een vraag over veilig winkelen of het circulatieplan?

Zoek hier je antwoord!

Affiches Corona Maatregelen

Donwload hier!