KICK: Kernversterking In CentrumKernen

KICK: Kernversterking In CentrumKernen

Het Economisch Huis Oostende is een projectpartner in het Europees EFRO-project KICK waarbij vijf grote steden - Oostende, Brugge, Kortrijk, Roeselare en Ieper - de handen in elkaar slaan om de lokale economie in de handelskernen opnieuw te laten floreren na een moeilijk jaar. Focus ligt op het gebruik van big data en slimme technologieën.

KICK: Kernversterking In CentrumKernen

Inhoud KICK-project

De bundeling van krachten gebeurt binnen het Europees EFRO-project KICK (‘Kernversterking in CentrumKernen’). De steden werken samen, maar leggen eigen klemtonen. Niet alleen de deelnemende steden plukken de vruchten van deze samenwerking. Projectpromotor POM West-Vlaanderen rolt de resultaten daarna uit naar alle West-Vlaamse steden en gemeenten. Focus ligt op vijf domeinen:

  • Ondernemingsvriendelijke kernen

Communicatie tussen de steden en hun ondernemers is belangrijk. De centrumsteden onderzoeken samen de mogelijkheid om een overkoepelend platform te integreren om sneller en efficiënter te communiceren. Door tevredenheidenquêtes bij consumenten en bevragingen bij handelaars worden beiden beter op elkaar afgestemd.

  • Bestrijden van leegstand

Leegstand is een toenemend probleem in de meeste West-Vlaamse steden. We gooien alle verworven kennis en ervaring bijeen om tot een effectief en efficiënt leegstandbeleid te komen. Op de agenda: een grondige analyse van de leegstand, het aantrekken van nieuwe ondernemers, herbestemming van handelspanden, optreden als matchmaker tussen pand en ondernemer …

  • Meer beleving in de shoppingsteden

Alle stadskernen hebben een uniek en onderscheidend karakter maar dit is nog te weinig bekend bij het brede publiek. Iedere stad moet zijn eigen identiteit bepalen. Beleving en vergroening spelen hierbij een belangrijke rol. Met nieuwe technologieën en een aanpak op maat zal elke stad zijn authentieke troeven uitspelen zonder elkaar te beconcurreren.

  • Aantrekken en behouden van nieuwe unieke ondernemers

Unieke detailhandelszaken zorgen voor een meerwaarde. De deelnemende steden onderzoeken verschillende methodes en strategieën om handelaars met een origineel aanbod of aanpak aan te trekken.

  • Slim inzetten op bereikbaarheid, parkeerbeleid en veiligheid

Als antwoord op de coronacrisis onderzoeken we ook innovatieve oplossingen op vlak van hygiëne en veiligheid.

Duurtijd

Dit project loopt over een periode van 2 jaar. Van 1/09/2020 tot 31/08/2022.

Projectpartners

Het Europees EFRO-project KICK werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Projectpartners zijn POM West-Vlaanderen, Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Stad Brugge, Stad Kortrijk, Stad Ieper, Stad Roeselare en Economisch Huis Oostende.

Budget

De totale projectkost bedraagt 1.937.675 euro op een looptijd van 2 jaar.