Covid Industry Risk scan

15/10/2020 - 15:29

Veilig werken tijdens COVID-19: deze nieuwe tool toont aan hoe ‘coronaproof’ uw bedrijf is.

Past uw onderneming nog steeds de juiste afstands- en hygiënemaatregelen toe? Overlegt u met de interne overlegorganen? Krijgen ook bezoekers en aannemers voldoende informatie? Agoria’s nieuwe CIRS-tool (Covid Industry Risk Scan) biedt u een handige houvast om uw bedrijf en alle mensen die er komen maximaal te beschermen tegen de risico's van het coronavirus. Al meer dan 170 bedrijven vulden de scan in.

Gebaseerd op generieke gids en handleiding goede praktijken

De CIRS-tool is gebaseerd op de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid.

Deze generieke gids, die beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, bevat een resem praktische maatregelen en tips om uw onderneming maximaal te beschermen tegen het besmettingsgevaar van COVID-19, gerangschikt volgens de chronologie van een typische werkdag: van bij het vertrek ’s ochtends thuis tot bij de terugkeer ‘s avonds na het werk.

Hoe werkt het?

In de CIRS-tool werd de inhoud van de generieke gids en de handleiding goede praktijken vertaald naar 124 concrete vragen, die samen de toestand in uw bedrijf in kaart brengen. De lijst bevat zowel vragen die een verplichting inhouden, als een aantal aanvullende vragen die uw onderneming op weg kunnen zetten naar een meer uitgesproken aanpak.

Op basis van uw antwoorden krijgt uw bedrijf een label en een score. Het label, gebaseerd op uw antwoorden op de verplichte vragen, geeft de actuele status van uw bedrijf aan. De score, het resultaat van uw antwoorden op de aanvullende vragen, geeft aan hoe goed uw bedrijf voorbereid is op een eventuele volgende golf.

Doe hier de test voor uw bedrijf!

Covid Industry Risk scan

Doe hier de test