Één jaar coronasteun voor Oostendse ondernemers

16/03/2021 - 11:52

‘Pakket van bijna 5,5 miljoen euro ondersteuning voor Ondernemend Oostende vrijgemaakt in de afgelopen periode’

Het afgelopen jaar werd getekend door een ongekende pandemie. Om deze crisis aan te pakken, sloegen Stad Oostende en Economisch Huis Oostende de handen in elkaar. Exact een jaar nadat de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd, maken we de balans op van de verschillende steunmaatregelen die werden uitgewerkt voor de Oostendse ondernemers. Alles opgeteld gaat het om een steunpakket van 5,5 miljoen euro: van belastingverminderingen over investeringen om de winkelstraten coronaveilig te maken, tot tussenkomsten in energiekosten, webinars rond e-commerce en de focus op lokaal winkelen via de Oostendebon.

Steunmaatregelen vanuit Stad Oostende​

Om de vaste kosten van lokale ondernemers in te dijken, werden verschillende belastingverminderingen doorgevoerd voor een voorlopig en provisioneel budget van 1.152.030,47 euro. Het gaat hier onder meer om een belastingvermindering op terrassen, uitstallingen, sandwichborden, uithangborden, markten en standplaatsen op het openbaar domein, standgeld en elektriciteit van foorkramers, verkoopstanden, opschorting van de hotelverblijfstaksen, kwijtschelding van retributies en vergunningen voor taxi’s en de huurvermindering voor het stedelijk patrimonium.

Verder konden horecazaken in de loop van het jaar 2020 een coronaterras aanvragen die vrijgesteld werd van belastingen en werd er een bedrag van 3.214.020,00 euro vrijgemaakt voor de realisatie van de Oostendebon, waarmee elk Oostends gezin, maar ook tweedeverblijvers, aankopen konden doen bij lokale handelaars. De Oostendebon past zo perfect onder de noemer #IkKoopinOostende, waarmee de stad iedereen wil stimuleren om lokaal te kopen.

Stad Oostende kwam ook tussen à rato van 750.000,00 euro voor coronagerelateerde kosten die door Economisch Huis Oostende werden voorgeschoten voor de organisatie van het coronaveilig shoppen in winkelstraten en voor het plan ‘Zomer 2020’. Deze kosten zijn integraal te linken aan het openhouden en ondersteunen van het Oostends handelsapparaat. De som werd besteed aan de veilige heropening van de winkelstraten na de eerste sluiting in het voorjaar en het in goede banen leiden van het zomerseizoen (Zomer 2020). Een deel werd ook besteed voor de veilige heropening van de winkels na de tweede lockdown en aan enkele flankerende maatregelen in deze tweede sluitingsperiode. De gemaakte kosten waren noodzakelijk, om in te spelen op de maatregelen vanuit de hogere overheid.

Als pionier in Vlaanderen ging Oostende van start met de druktebarometer, gebaseerd op een doordacht veiligheidsplan. Verder werden er looplijnen en duidelijke signalisatie aangebracht en werden lokale stewards ingeschakeld om de drukte te monitoren en een goede doorstroming te garanderen. Maar ook de aankoop van handgeldispensers en -flesjes, extra mobiele toiletten, wasplaatsen, mondmaskers en signalisatie voor handelaars maken deel uit van dit groter plan om handelszaken actief te houden.

In het kader van het openhouden en ondersteunen van het handelsapparaat werden de kosten door Economisch Huis Oostende in de tweede jaarhelft van 2020 geraamd à rato van 759.962,66 euro, waarvan zoals vermeld 750.000,00 euro door de stad werd bijgedragen. Gezien de strenge coronamaatregelen aangehouden worden, neemt de stad Oostende sinds eind 2020 de financiële impact van de extra veiligheidsmaatregelen verder rechtstreeks op zich. Met de paasvakantie en het zomerseizoen in zicht tikken de verdere kosten hiervoor dus verder aan.

De constant wijzigende omstandigheden tijdens de pandemie maakte van de opdracht geen evidentie, maar er werd telkens kort op de bal gespeeld. Stad Oostende en Economisch Huis zetten alles in het werk zodat de Oostendse ondernemers optimaal konden functioneren.

Steunmaatregelen vanuit Economisch Huis Oostende

Bovendien werden er vanuit Economisch Huis Oostende verschillende rechtstreekse toelagen toegekend aan getroffen handelaars. Het ging hier onder meer om een overname van de bankkosten, een tussenkomst in de energiekosten voor éénmanszaken zonder fysieke vestiging en een tussenkomst in de vaste huurkosten voor startende ondernemingen. De kost hiervan bedroeg 99.728,43 euro.

Naast de uitkering van de rechtstreekse steun, ontwikkelde Economisch Huis Oostende ook tal van andere acties om het consumentengedrag positief te activeren en zo de Oostendse ondernemer te ondersteunen. Door lokale handelaars duidelijk in de picture te zetten bij het brede publiek, kon het handelsapparaat zo goed als mogelijk van enige omzet voorzien worden. Het gaat hier onder meer om diverse campagnes onder de noemer “IkkoopInOostende”, maar ook de promotie van takeaway en delivery voor de lokale horeca, veilige alternatieve shoppingdagen, wedstrijden, enzovoort. Om dergelijke acties mogelijk te maken, werd een budget uitgetrokken van 271.983,52 euro uit de eigen werkingsmiddelen van Economisch Huis Oostende.

Alle noodzakelijke uitgaven werden weloverwogen ingevoerd met oog voor maximaal rendement in deze onzekere tijden. Er wordt blijvend bekeken welke andere maatregelen in de toekomst een extra bijdrage kunnen leveren om tegemoet te komen aan de noden en dit om zoveel mogelijk van onze lokale ondernemers door deze crisis te helpen.