Nieuwsoverzicht in verband met coronavirus

08/04/2020 - 12:30

Overzicht updates

Download de bijlagen

Laatste update in verband met coronavirus

Update 13/05

Woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.

Wat het economische leven betreft – daar is beslist dat de contactberoepen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.

Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden - opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.

Er zijn nog een aantal andere beslissingen genomen met betrekking tot sport en vrije tijd. Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria's en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen.

Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.


Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.

Een aspect in deze fase is cultuur. De NVR heeft beslist dat musea en culturele bezienswaardigheden – historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen - vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen.

Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.

We zullen ook moeten bekijken in welke fase en onder welke voorwaarden we de sociale contacten kunnen uitbreiden, zomerstages en jeugdkampen kunnen laten doorgaan, erediensten kunnen laten hernemen en manifestaties en evenementen van diverse omvang kunnen laten doorgaan.

We kunnen u nu al zeggen dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni.


Update 6/05

 • vanaf maandag 11 mei mogen winkels heropenen onder strikte voorwaarden
 • 1 klant per 10 vierkante meter, voor maximum 30 minuten per klant
 • er wordt sterk aangeraden om bij het winkelen een mondmasker te dragen (blijft verplicht op het openbaar vervoer voor iedereen boven de 12 jaar)
 • bij voorkeur boodschappen alleen doen
 • bij voorkeur in de buurt van de woning of het werk te winkelen
 • markten, horeca, recreatie en musea blijven voorlopig gesloten

Update 28/04

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdagavond 24 april een versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt.

Een overzicht van wat we wel en niet mogen vanaf bepaalde data.

VANAF 4 MEI (FASE 1A)

Bedrijven

 • Alle bedrijven mogen hun activiteiten voortzetten (of hervatten)
 • Telewerk blijft de norm
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden
 • In bedrijven waar social distancing niet mogelijk is, zullen mondmaskers gebruikt worden

Winkels/handelszaken

 • Alle winkels die gesloten waren, blijven gesloten, op één uitzondering na: stoffen- en garenwinkels
 • Winkels die stoffen en garen verkopen mogen de deuren opnieuw openen, omdat ze een rol kunnen spelen in het maken van mondmaskers
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten

Mondmaskers

 • Op het openbaar vervoer: de mond en neus bedekken met een mondmasker, sjaal of andere stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar
 • De regels gelden niet enkel op de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron enz.
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden
 • Download hier tips & tricks omtrent het dragen van deze mondmaskers

VANAF 11 MEI (FASE 1B)

Winkels/handelszaken – onder voorbehoud van het aantal ziekenhuisopnames

 • Alle winkels die nog gesloten zijn, mogen tegelijk weer open, ongeacht grootte of sector
 • De regels rond social distancing moeten kunnen worden gegarandeerd
 • Opgelet: contactberoepen uitoefenen - zoals de kapper bijvoorbeeld - is in deze fase nog niet toegestaan

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten

VANAF 18 MEI (FASE 2)

Contactberoepen - onder voorbehoud van het aantal ziekenhuisopnames

 • Kappers en andere contactberoepen zullen allicht de deuren weer mogen openen
 • Onder welke omstandigheden dit moet gebeuren, wordt nog onderzocht

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings zullen ook in deze nog gesloten blijven
 • Ook andere plaatsen waar eten en drank geconsumeerd wordt, blijven gesloten voor publiek

Daguitstapjes en tweede verblijf

 • Daguitstapjes zijn weer mogelijk in deze fase, weliswaar in eigen land. Dit laat Belgen toe om weer naar de Kust of de Ardennen te trekken
 • Mensen met een tweede verblijf kunnen dit voor een daguitstap bezoeken

TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI (FASE 3)

Deze fase wordt nog volop onderzocht. De concrete maatregelen die van kracht zullen zijn vanaf fase 3, liggen dus minder duidelijk vast dan die van fase 1a, 1b en 2. In grote lijnen geeft de overheid wel onderstaand toekomstperspectief mee.

Horeca, bioscopen, enz.

 • Cafés, restaurants, dancings, bioscopen, en andere entertainment-etablissementen enz. zullen waarschijnlijk stapsgewijs de deuren weer kunnen openen onder strikte voorwaarden
 • Gezien social distancing hier zeer moeilijk te handhaven valt, wordt nog volop onderzocht wat de strikte voorwaarden dan precies zullen zijn

Reizen, pretparken, zomerkampen

 • Massa-evenementen zoals festivals zijn geschrapt tot minstens 31 augustus, maar de mogelijkheid om jeugdkampen en zomerkampen te laten doorgaan, is in deze fase realistisch. Tegen eind mei wil de regering een antwoord op deze vraag geformuleerd hebben.
 • Wordt mogelijk ook opnieuw toegestaan
  * Een pretpark of dierentuin bezoeken
  * Naar het buitenland reizen of een meerdaags tripje in eigen land maken
  * Stages

Update 16/04

Op 15 april besliste de Nationale Veiligheidsraad om de bestaande coronamaatregelen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Geen nieuwe of verstrengde maatregelen, maar dus ook geen versoepeling.
Volgende week komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Dan komt er meer duidelijkheid over de fase na 3 mei, namelijk de versoepeling.

 • Alle maatregelen worden verlengd tot en met 3 mei 2020.
 • Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen terug openen (datum nog te bepalen) met dezelfde regels als voedingszaken. De social distancing maatregelen dienen dus te allen tijde gerespecteerd te worden. De Retail coördinator van uw wijk zal u contacteren of langskomen met de nodige affiches betreffende social distancing en andere regels waaraan deze handelszaken zich moeten houden.
 • Tot en met 31 augustus 2020 mogen er geen massa events plaatsvinden. Voor Oostende betekent dit onder andere geen Paulusfeesten, Ostend Beach,… Wat de ondergrens is van aantal bezoekers voor desbetreffende events is nog niet gekend.
 • De soldenperiode wordt uitgesteld tot 1 augustus 2020 en eindigt op 31 augustus 2020. De regels rond solden blijven gewoon gelden.
  • De sperperiode verschuift naar juli, ook hier blijven de standaardregels gelden.
  • De duurtijd van lopende wettelijke uitverkopen (gestart voor 18 maart 2020) wordt verlengd met de periode van de sluiting door de coronamaatregelen. Op die manier kunnen ze toch over de volle 5 of 12 maanden beschikken (afhankelijk van de reden voor uitverkoop).

Update financiële en economische maatregelen 16/04/2020

 • Aanvullende sluitingspremie (€160 per sluitingsdag)
  • Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat wie tot en met 5 april de corona hinderpremie heeft gekregen, automatisch €160 krijgt per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
  • Wie recht had op de corona hinderpremie moet geen nieuwe aanvraag doen.
  • Uitbetaling van deze premie zal van start gaan vanaf 19 april 2020.
 • Overbruggingskrediet uitbreiding
  • Voor zelfstandigen met welbepaalde categorieën werd een half overbruggingskrediet toegekend.
  • Deze categorieën zijn: zelfstandigen in bijberoep – student zelfstandigen – gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste en 65-plussers zonder pensioen.
  • Voorwaarden lees je via: VLAIO Overbruggingskrediet
  • De uitkering bedraagt €645,85 als alleenstaande of €807,05 bij gezinslast.
  • Opgelet: geniet je al een andere uitkering, dan kan het uitkeringsbedrag van het overbruggingskrediet worden verminderd.
 • Compensatiepremie:
  • Opgelet: kan nog niet worden aangevraagd, VLAIO werkt nog verder aan het digitaal platform. Ze streven ernaar om de module tegen 1 mei 2020 online te hebben. De aanvraag indienen zal kunnen tot en met 30 juni 2020.
  • De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 10 april formeel dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen.
  • Meer info via volgende weblinks: Besluit Vlaamse Regering + bijlage met NACE-codes + Nota Compensatiepremie
 • Corona Hinderpremie
 • Extra bescherming om faillissement te vermijden
  • Heel wat van onze ondernemers hebben een terechte vrees dat ze omwille van deze corona crisis met betalingsproblemen zullen kampen of afstevenen op een faillissement. De inkomsten vallen weg, maar de kosten en facturen blijven wel lopen.
  • Hoewel de regering al heel wat maatregelen nam (bv. kredietverlening, uitstel sociale bijdragen, …) alsook het Economisch Huis Oostende, dat ook 3 flankerende lokale maatregelen uitwerkte, volstaan die niet altijd.
  • Daarom schort de regering tijdelijk de handhavingsmaatregelen op voor ondernemers met schulden en dit vanaf 18 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. Een ondernemer met schulden wordt dus beschermd tegen inbeslagname en faillissement.
  • Voorwaarde is wel dat die ondernemers op 18 maart 2020 nog financieel gezond waren.
  • Opgelet: de maatregel wordt eerstdaags voorgelegd bij de Raad van State. Vanaf alles duidelijk is omtrent deze maatregel, houden wij u op de hoogte.
 • SABAM-korting voor horeca
  • Sabam en Horeca Vlaanderen zijn overeengekomen om een solidariteitskorting toe te staan die overeenkomt met 1 maand auteursrechten.
  • In totaal gaat het voor de hele horecasector om een bedrag van bijna 2 miljoen euro aan auteursrechten.
  • De horecazaken die verplicht gesloten zijn wegens de maatregelen van de overheid kunnen deze solidariteitskorting eenvoudig en snel aanvragen via de site van het uniek platform Unisono (de aanvraagmodule is weldra beschikbaar).
  • Deze korting op het gedeelte auteursrechten wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of zal terugbetaald worden, indien de bijdrage al betaald werd. Deze 1/12 kwijtschelding is geldig voor iedereen die al betaald heeft of nog moet betalen.

Update lokale steunmaatregelen

Economisch Huis Oostende zet eerste half miljoen in voor steunmaatregelen lokale economie

“De strijd tegen het coronavirus treft ook de Oostendse economie. De dynamiek bij onze ondernemers is de afgelopen weken onnavolgbaar geweest, waarvoor ik enkel en alleen maar mijn diep respect en medeleven kan betuigen. Om een extra duwtje in de rug te kunnen geven voor een aantal urgente financiële situaties, zal ongeveer een eerste half miljoen euro worden vrijgemaakt door het Economisch Huis Oostende”, kondigt voorzitter en schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn aan.

Het Economisch Huis Oostende benadrukt dat dit een eerste stap is voor een aantal urgente zaken. Het is dus niet uitgesloten dat er in samenwerking met Stad Oostende verdere herstelmaatregelen kunnen komen. Naast het verschaffen van veel informatie en verschillende updates rond de coronamaatregelen, heeft het Economisch Huis de afgelopen dagen vooral bijstand, begeleiding en hulp geboden aan getroffen zelfstandigen. Nu zal ook extra financiële steun voorzien worden.

“Nu er meer geweten is over de bovenlokale steunmaatregelen, kan het lokale bestuur voor een aantal zaken op korte termijn eveneens een rol spelen. En dat zal het dan ook doen. Het is evident dat het Economisch Huis Oostende op langere termijn zijn verantwoordelijkheid zal blijven opnemen in functie van herstel, eens deze crisis overwonnen is. Daarbij zal het verdere verloop moeten tegemoet gezien worden”, vervolgt Charlotte Verkeyn.

Het Economisch Huis Oostende zal het huidig vrijgemaakte bedrag voorlopig inzetten op drie fronten:

 1. De overname van de kost van de garantie (fee) voor vennootschappen.
 2. Een regeling inzake de water- en energiefactuur voor éénmanszaken in Oostende zonder fysieke vestiging, waarbij de activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend en door de coronamaatregelen gestopt diende te worden.
 3. Ondersteuning van ondernemingen die nog niet in de mogelijkheid waren voldoende reserves op te bouwen.

De insteek is momenteel het helpen voorkomen van al te grote moeilijkheden bij ondernemers die zonder deze crisis nooit in dergelijke situatie zouden zijn terecht gekomen, maar wel moeten geholpen worden. Zoals gesteld, dient verder nog een rol gespeeld te worden in toekomstige relance-maatregelen.

Het eerste front is gericht op ondernemingen en bedrijven die beroep moeten doen op de bovenlokale waarborgregeling omdat zij geconfronteerd worden met een pas aangekochte stock, zonder dat daar inkomsten tegenover staan, maar ondertussen wel een nieuwe stock moeten bekostigen. Het Economisch Huis Oostende zal voor hen de dossierkosten dekken die hieraan verbonden zijn, tot 1.250,00 euro per vennootschap.

Er zijn in Oostende ook een aantal éénmanszaken zonder fysieke vestiging. Omdat het naar voor komt dat men tussen kant en wal dreigt te vallen, terwijl ook zij een ernstige terugval kennen, wordt voor hen een steun uitgewerkt die gelijk loopt met de bovenlokale tussenkomst in de energiefactuur met een maximum van 202,00 euro per maand, gedurende voorlopig twee maanden.

Verder is de uitwerking van een stevig handelsapparaat met kwalitatieve zaken een speerpunt voor het Economisch Huis. Niemand is erbij gebaat om kwaliteitsvolle ondernemingen in moeilijkheden te zien, louter en alleen omdat zij dergelijke crisis niet konden voorzien en hierdoor onvoldoende reserves konden opbouwen. Dit kan het geval zijn wanneer de onderneming zwaar heeft geïnvesteerd of wanneer ze net gestart zijn met hun zaak. Voor hen wordt naar analogie van de steunmaatregel voor innovatieve concepten een tussenkomst voorzien ten bedrage van 500,00 euro per maand, voorlopig voor de duurtijd van twee
maanden.

Er moet in alle gevallen aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo mogen bijvoorbeeld geen betalingsachterstanden bestaan en wordt er ook een plafond toegepast. Het zal dus van belang zijn om zo snel mogelijk de aanvraag in te dienen om binnen de perken van het beschikbaar budget te vallen.
Concreet, hoe zal men deze extra steunmaatregelen kunnen aanvragen?

Indien een onderneming in aanmerking komt voor één van de steunmaatregelen, dienen ze een aanvraagformulier in te vullen. De verschillende aanvraagformulieren vind je terug via deze link. Alle aanvragen moeten ingediend worden voor eind april 2020.


Update 24/03

Winkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren. Deze mag niet verplaatst worden naar een andere dag in de week.

Wijziging in het kader van de coronamaatregelen voor Foodtrucks, kiosken en voedingsstanden

Foodtrucks moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als foodtruck.

Wijziging in het kader van de coronamaatregelen voor bakkers en kappers

 • Bakkers die normaal openen om 6 uur mochten , volgens de corona – richtlijnen, slechts openen om 7 uur. Ondertussen werd lokaal en dus enkel voor de Oostendse bakkers beslist dat wie gebruikelijk om 6 uur zijn bakkerij opent, dit inderdaad opnieuw kan doen.

Hou uiteraard rekening met de verplichting om 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten en aan de kassa.

 • De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat kappers vanaf 25.03.2020 gesloten moeten blijven. Gelieve met deze wijziging rekening te houden.

Update 23/03

Beste handelaar,

Het Economisch Huis Oostende beseft ten volle dat de huidige crisisperiode voor alle ondernemers zwaar om dragen is en dat er wellicht nog moeilijke tijden aankomen. Wij staan dan ook volledig ten dienste van onze handelaars en voorzien tijdens deze periode 24/7 telefonische permanentie in het Economisch Huis Oostende.

Tijdens de kantooruren (van 8.30 uur tot 17.00 uur) zijn wij te bereiken op het nummer 059 24 23 00. Buiten de kantooruren zijn wij bereikbaar op het nummer 0490 56 08 54.

Zoals je weet, worden de bestaande maatregelen tegen het coronavirus op regelmatige basis aangepast aan de nieuwe omstandigheden, wat het uiteraard voor de handelaars niet gemakkelijk maakt om telkens mee te zijn met de nieuwe corona-maatregelen, aangevuld met de steunmaatregelen die lokaal, Vlaams en Federaal worden uitgewerkt om de ondernemers te helpen.

Ook het OCMW/Sociaal Huis kan zorgen voor de nodige ondersteuning aan de zelfstandigen in nood. Als je zwaar getroffen bent en niet in de mogelijkheid bent om de bovenlokale maatregelen af te wachten, kan een aanvraag tot noodsteun ingediend worden die bij voorrang wordt behandeld. Mocht je vragen of problemen hebben, meld je dan zeker aan bij deze instantie.

Ook is het aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met jouw bank, nutsleveranciers, verhuurders… met de vraag naar uitstellen en afkortingen.


Bekijk eveneens of je op contractuele basis bepaalde contracten ‘on hold’ kan zetten dan wel of er sprake is van overmacht bij de uitvoering.


Hoe dan ook zal er wellicht de komende weken nog meer duidelijkheid komen over de steunmaatregelen of de wijze waarop deze kunnen aangevraagd worden.


Je mag op ons rekenen voor een update van deze regels van zodra deze bekend worden zodat je mee bent met de bijkomende maatregelen en hoe deze ook te bekomen.


Wij verwijzen ook graag nog naar volgende interessante websites voor verdere informatie of veel gestelde vragen:

Update 20/03

Oproep: doneer uw mondmaskers en beschermingsmateriaal!

We doen een oproep bij ondernemend Oostende om zo veel mogelijk mondmaskers en beschermingsmateriaal te doneren. Onze Oostendse ziekenhuizen hebben dringend nood aan volgende zaken:

AZ Damiaan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Maskers type FFP II of III
 • Chirurgische maskers type 2 (3-lagig)
 • Tyvek hoofdkappen
 • Tyvek overall
 • Maskers type FFP II of III
 • Overzetbrillen
 • Ondoordringbare overalls
 • Beschermende schorten
 • Full face shields (gelaatsbeschermingsmasker op helm)
 • Ontsmettingsalcohol
 • Nitril handschoenen ongepoederd
 • Thermometers
 • Stethoscopen

  Beschik je over iets van deze beschermingsmaterialen? Gelieve deze dan zo spoedig mogelijk binnen te brengen aan het onthaal van het ziekenhuis in jouw buurt.

  Update 18/03

  Beste handelaar,

  Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van dinsdag 17 maart is besloten om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. De onderstaande maatregelen gelden vanaf woensdag 18 maart op de middag tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks geëvalueerd worden en de maatregelen kunnen aangepast worden, afhankelijk van de evolutie van de omstandigheden.

  Alle bedrijven zijn verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

  Als telewerk niet mogelijk is, moeten de afstandsregels (1,5 m tussen elke persoon) strikt worden nageleefd. Als het voor bedrijven onmogelijk is om noch telewerk noch deze afstandsregels toe te passen, moeten zij hun deuren sluiten.

  Indien de autoriteiten vaststellen dat voormelde maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie zwaar beboet. Wanneer na de sanctie de maatregelen nog niet worden nageleefd, zal de onderneming moeten sluiten.

  Deze regels zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er wel voor moeten zorgen dat de regels inzake de afstand in de mate van het mogelijke worden nageleefd.

  Niet-essentiële winkels en handelszaken moeten sluiten, met uitzondering van voedingswinkels, nachtwinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels, kappers, wassalons, tankstations, leveranciers van brandstoffen en krantenwinkels

  Andere handelszaken met minstens 50% verkoop van essentiële voedingsmiddelen mogen open blijven, anders moeten ze de deuren sluiten. Als er nog andere activiteiten zijn, moeten deze worden stopgezet. Enkel de verkoop van levensmiddelen is toegelaten.

  Supermarkten en voedingswinkels blijven open tijdens de week en in het weekend. De toegang wordt gereguleerd met volgende beperkingen:

  • de nodige maatregelen moeten genomen worden zodat een sociale afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden;
  • in supermarkten mag maximaal één klant per 10 m² aanwezig zijn en dit voor maximum 30 minuten;
  • kortingen en promoties zijn verboden;
  • voedingswinkels mogen open zijn van 7.00 tot 22.00 uur;
  • nachtwinkels mogen open blijven tot 22.00 uur.

  De Oostendse Vistrap en vaste viskramen (ook de kraampjes op de Visserskaai) zijn gesloten. Ook snoep, pralines en ijs behoren tot voeding, net zoals koffie en thee. Deze winkels mogen dus eveneens open blijven. Ook dierenvoedingswinkels blijven open tijdens de week en in het weekend.

  Cafés en restaurants blijven gesloten. Eigenaars moeten terrasmeubilair verplicht binnen zetten.

  Bij restaurants blijft take-away en leveringen aan huis mogelijk. Frituren, afhaalchinezen, broodjeszaken en snackbars blijven open (weekdagen en weekend), voor zover niemand ter plaatse eet, de terrassen naar binnen worden gebracht en er rekening gehouden wordt met de nodige afstandsregels (1,5 m) en de nodige hygiënemaatregelen.

  Logementen (hotels, vakantiehuizen, camping, B&B) mogen openen maar enkel en alleen voor de overnachting. Verhuur van go-carts, fietsen, vespa’s is verboden.

  Bankkantoren blijven tijdens de week open op afspraak. Kappers (per kapsalon wordt één klant tegelijk toegelaten), wassalons, krantenwinkels en (para)farmaceutische winkels mogen open blijven. Ook in benzinestations kun je doorlopend terecht.

  De openbare Oostendse markten op donderdag en zaterdag zijn verboden. Vaste voedingskramen die op zichzelf staan, zoals kip-aan-het-spitkramen, kunnen wel.

  De zaken die open mogen blijven, dienen steeds de social distancing-maatregelen te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon! Je vindt een affiche om aan de etalage of deur van jouw zaak te hangen in de bijlage.

  Verder raden we iedereen ten sterkste aan om cash betalingen te vermijden en te opteren voor digitale betalingen (Bancontact, Payconiq…).

  Financiële maatregelen worden uitgebreid

  De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die moeten sluiten door de nieuwe maatregelen. Dat betekent 4.000 euro voor de eerste drie weken, daarna 160 euro per dag. Dat geldt ook voor marktkramers, hotels die een ontbijtruimte moeten sluiten, en ook voor wie een afhaaldienst organiseert. Meer informatie omtrent de hinderpremie vindt u via deze link: https://vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie.

  Verder kunnen ondernemingen een overbruggingskrediet aanvragen voor 12 maanden in plaats van 3 maanden.

  Werkgevers die personeel tewerkstellen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

  Daarnaast worden alle inningen van lokale belastingen een maand opgeschort.

  Enkele nuttige websites en links voor ondernemers in tijden van de coronacrisis

  Permanentie en ondersteuning Economisch Huis Oostende

  Het Economisch Huis Oostende beseft ten volle dat er voor alle ondernemers zware tijden aanbreken. Wij staan ook volledig ten dienste van onze handelaars en voorzien tijdens deze periode 24/7 telefonische permanentie in het Economisch Huis Oostende.

  Tijdens de kantooruren zijn wij te bereiken op het nummer 059 24 23 00. Buiten de kantooruren zijn wij bereikbaar op het nummer 0490 56 08 54.

  Indien je een afhaalservice/thuisbezorging van maaltijden aanbiedt of jouw zaak heeft een webshop, vragen wij je zaak te registreren via de website van het Economisch Huis Oostende via deze link: https://bit.ly/2UhuZcY. De lijsten per categorie worden gepubliceerd op de websites van Stad Oostende, Toerisme Oostende en het Economisch Huis Oostende. Op deze manier willen wij jouw zaak in de kijker zetten en hopen we dat je op deze manier toch wat extra inkomsten kan krijgen in deze moeilijke periode.

  Met vriendelijke groeten,

  Namens het team van het Economisch Huis Oostende.

  Update 17/03

  Beste handelaar,

  Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn er een aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het coronavirus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Dit kan enkel als iedereen, ook alle handelaars, hun steentje bijdragen.

  Hieronder volgen enkele nieuwe updates omtrent de maatregelen tegen het coronavirus. Gelieve deze mailing dan ook aandachtig te lezen.

  Financiële maatregelen voor handelaars

  Vlaams

  • Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor elk café en restaurant dat gesloten moet worden, ook voor zaken met verplichte weekendsluiting:
   • Voor een volledige sluiting wordt een éénmalige premie van 4.000 euro voorzien. Indien de sluiting langer dan 21 dagen in beslag neemt, wordt een extra sluitingsvergoeding van 160 euro per dag voorzien.

  Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaalservice of thuisbezorging, kunnen toch van de coronahinderpremie genieten. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen deze premie aanvragen.

  De premie kan worden aangevraagd bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen via www.vlaio.be. Het Economisch Huis Oostende kan hier waar nodig ondersteuning bieden.

  Lokaal

  • Alle inningen van stadsbelastingen worden met één maand opgeschort.
  • Daarnaast onderzoeken we bijkomende flankerende, lokale maatregelen.

  Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

  Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

  Meer informatie hieromtrent vind je via de website van VLAIO: www.vlaio.be.

  Specifieke maatregelen voor horeca

  We vragen alle restauranthouders om hun eetmeubilair (stoelen en tafels) zodanig op te stellen dat het voor de klanten duidelijk wordt dat eten en drinken ter plaatse niet meer mogelijk is.

  We adviseren de horecazaken om alle stoelen en tafels samen te plaatsen of ze indien mogelijk volledig te verwijderen.

  Specifieke maatregelen voor andere sectoren

  • Kapperszaken en schoonheidssalons
   • Je kan jouw activiteiten verder blijven uitoefenen tijdens de week, maar dit enkel op afspraak (één op één) en de zaak moet sluiten in het weekend.
  • Krantenwinkels zijn een uitzondering op de maatregel van ‘gewone’ winkels en blijven dus de hele week en in het weekend open.

  Indien je tijdens deze periode van sluitingsdag(en) wil veranderen, kan dit zonder probleem.

  ‘Social distancing’ maatregelen

  We vragen alle zaken om bij de wachtrijen de ‘social distancing’ regels toe te passen. Vanaf heden mag er slechts 1 klant per 10 m² binnengelaten worden in de handelszaak. Door middel van een affiche of tijdelijke markering op de vloer kunnen de handelaars hun klanten vragen om minstens anderhalve meter tussen te laten bij het wachten.

  Via deze link sturen wij u enkele visuals mee. We vragen u om de visual die van toepassing is op uw zaak af te drukken en zichtbaar aan uw etalage of deur te plaatsen.

  Verder raden we iedereen ten sterkste aan om cash betalingen te vermijden en te opteren voor digitale betalingen (Bancontact, Payconiq…).

  Samenscholing verboden

  We vragen iedereen zoveel mogelijk binnen te blijven en voldoende afstand te houden als je toch naar buiten moet.

  Extra controles

  Het Economisch Huis Oostende informeert dat de Lokale Politie en de Stedelijke Gemeenschapswachten de komende dagen extra zullen controleren of burgers en uitbaters alle voorgaande regels goed opvolgen. Als het nodig is, kunnen politieagenten of sanctionerende ambtenaren hiertegen optreden.

  Enkele nuttige websites en links voor ondernemers in tijden van de coronacrisis

  Permanentie en ondersteuning Economisch Huis Oostende

  Het Economisch Huis Oostende beseft ten volle dat er voor alle ondernemers zware tijden aanbreken. Wij staan ook volledig ten dienste van onze handelaars en voorzien tijdens deze periode 24 op 24 en 7 op 7 telefonische permanentie in het Economisch Huis Oostende.

  Tijdens de kantooruren zijn wij te bereiken op het nummer 059 24 23 00. Buiten de kantooruren zijn wij bereikbaar op het nummer 0490 56 08 54.

  Indien je een afhaalservice/thuisbezorging van maaltijden aanbiedt of jouw zaak heeft een webshop, vragen wij je zaak te registreren via de website van het Economisch Huis Oostende via deze link: https://bit.ly/2UhuZcY. De lijsten per categorie worden gepubliceerd op de websites van Stad Oostende, Toerisme Oostende en het Economisch Huis Oostende. Op deze manier willen wij jouw zaak in de kijker zetten en hopen we dat je op deze manier toch wat extra inkomsten kan krijgen in deze moeilijke periode.

  Met vriendelijke groeten,

  Namens het team van het Economisch Huis Oostende.

  Update 13/03

  In deze periode waarin de maatregelen tegen het coronavirus verscherpt worden, doen wij een oproep bij alle getroffen handelaars.

  Afhaalservice/thuisbezorging maaltijden

  Biedt u vanaf 14 maart 2020 een afhaalservice voor maaltijden aan? Of zal u maaltijden aan huis leveren? Gelieve uw zaak dan te registreren via deze link.

  Webshop

  Beschikt uw zaak over een webshop? Gelieve uw zaak dan te registreren via deze link.

  Het Economisch Huis Oostende zorgt ervoor dat uw dienstverlening kenbaar gemaakt wordt! Er zullen lijsten gepubliceerd worden op de sociale mediakanalen en websites van Stad Oostende en het Economisch Huis met alle ondernemingen die deze service(s) zullen aanbieden tot en met 3 april.

  Update 13/03 (15 uur)

  Zoals gisteren 12 maart 2020 werd aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad werden extra maatregelen genomen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

  Deze maatregelen gaan in voege vanaf vrijdag 13 maart 2020 om middernacht en blijven gelden tot en met 3 april 2020.

  • Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
  • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
   • Roomservice blijft wel nog mogelijk
  • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
   • Het afhalen van maaltijden in de zaak wordt ook toegestaan
  • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
  • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken.

  Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken. We zijn er ons ten volle van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

  In het kader van de Ministerraad op 6 maart laatstleden, werden tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

  1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
  3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  4. Betalingsplan btw
  5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
  7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
  8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

  Hiervoor zitten vandaag de respectievelijke ministerraden samen om deze maatregelen verder uit te werken. Van zodra we hieromtrent meer nieuws ontvangen, zullen wij dit communiceren.

  Specifiek voor alle sectoren

  • Vrije beroepen
   U kunt uw activiteiten verder blijven uitoefenen maar dit enkel op afspraak en niet in het weekend. Niet noodzakelijke afspraken dienen wel uitgesteld te worden.

  • Kapperszaken en schoonheidssalons
   Kappers enkel op afspraak (één op één) in de week. Kappers moeten sluiten in het weekend.

  • Feestzalen
   Feestzalen dienen gesloten te worden tot en met 3 april. Geplande feesten of andere gebeurtenissen dienen in intieme kring plaats te vinden.

  • Thuiszorgwinkels vallen onder de maatregel van gewone winkels en blijven dus de hele week open, maar niet in het weekend.
  • Krantenwinkels zijn een uitzondering op de maatregel van gewone winkels en blijven dus de hele week open en in het weekend open.
  • Marktkramers
   De openbare Oostendse markten op donderdag en zaterdag zijn verboden. Vaste voedingskramen die op zichzelf staan, zoals kip-aan-het-spitkramen, kunnen wel.

  Samenscholing moet te allen tijde verboden worden. Indien meerdere afspraken gepland staan in kleinere ruimtes, wordt het ten sterkste aangeraden om enkele afspraken te annuleren.

  Visuals

  Via deze link vindt u enkele visuals. We vragen u om de visual die van toepassing is op uw zaak af te drukken en zichtbaar aan uw etalage of deur te plaatsen.

  Financiële maatregelen

  Vlaams

  • Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor elk café en restaurant dat gesloten moet worden. Ook voor zaken met verplichte weekendsluiting:
   • Voor een volledige sluiting wordt een eenmalige premie van 4.000 euro voorzien. Indien de sluiting langer dan 21 dagen in beslag neemt, wordt een extra sluitingsvergoeding van 160 euro per dag voorzien.

  Restaurants en frituren die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

  Lokaal

  • Verder zullen alle inningen van stadsbelastingen met één maand opgeschort worden.
  • Daarnaast onderzoeken we bijkomende flankerende, lokale maatregelen.

  Cel tewerkstelling Economisch Huis Oostende

  De cel tewerkstelling van het Economisch Huis Oostende in de Hendrik Serruyslaan 48 zal vanaf vandaag achter gesloten deuren werken. Groepslessen en afspraken worden geannuleerd. De cel is wel telefonisch bereikbaar op het 0484 36 98 23 (enkel tijdens de kantooruren).

  Wij hopen van harte dat de opmars van deze epidemie hiermee gestuit wordt en het normale leven hierna snel terug opgepikt kan worden.

  Indien u meer informatie wenst, kan u steeds terecht op het nummer 059 24 23 00 of via mail op het adres info@economischhuis.be.

  Met vriendelijke groeten,

  Namens het team van het Economisch Huis Oostende.

  Overlegvergaderingen met handelaars uitgesteld wegens coronavirus

  Gezien de huidige berichtgeving en maatregelen van Stad Oostende en de Vlaamse Overheid tegen het Coronavirus, is het Economisch Huis Oostende genoodzaakt om de geplande overlegvergaderingen met de handelaars van de Belle Epoquewijk, het Westerkwartier, de Vuurtorenwijk, Zandvoorde, Stene en de Konterdam te annuleren.

  Uitstel betekent geen afstel. De overlegvergaderingen zullen opnieuw ingepland worden, van zodra er meer duidelijkheid is over de situatie. Eens er een nieuwe datum is gevonden, zal het Economisch Huis Oostende alle handelaars opnieuw contacteren.

  Wij danken u voor uw begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.

  Bijlagen

  Nieuws in verband met coronavirus