Open oproep lidmaatschap Algemene Vergadering vzw Economisch Huis Oostende

10/01/2019 - 14:22

logo EHO

Voor het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 'Economisch Huis Oostende vzw' is de stad Oostende op zoek naar leden.

Voor de aanvaarding van leden categorie B gelden volgende regels:

-de natuurlijke kandidaat-leden moeten betrokken zijn bij het economisch middenveld

-organisaties uit het economisch middenveld kunnen een kandidaat voordragen

-om lid te worden van categorie B moet iedere organisatie of natuurlijk persoon moreel en materieel met de vereniging samenwerken om haar sociaal doel te verwezenlijken

De gemeenteraad draagt de kandidaat-leden voor. De algemene vergadering van de vzw beslist over de aanstelling van de voorgedragen leden. De leden van de categorie B dienen geen ledenbijdrage te betalen.

Indien je geïnteresseerd bent om lid te worden van categorie B van vzw Economisch Huis Oostende, gelieve dan uiterlijk 27 januari 2019 je kandidatuur met motiviatie schriftelijk over te maken aan:

Stadsbestuur Oostende

College van Burgemeester en Schepenen

Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Graag ook een kopie van uw kandidatuur aan:

vzw Economisch Huis Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, 8400 Oostende

of via mail aan info@economischhuis.be

Reacties

 

Wens je meer info?

Contacteer ons!