Petrus & Paulus West verhuist bouwcampus tijdelijk naar het Oostendse bedrijf Van Huele

Petrus & Paulus West verhuist bouwcampus tijdelijk naar het Oostendse bedrijf Van Huele

29/05/2019 - 11:06

De tweede en derde graad bouw van de school Petrus & Paulus West vindt de komende drie jaar een onderkomen op de bedrijfsterreinen van Van Huele in de Zandvoordestraat. ‘Voor de school betekent dit niet enkel een voorlopige oplossing, maar ook een geweldige opportuniteit’, stelt directeur Frank Travers van Petrus & Paulus West. ‘We kweken onze experten graag zelf’, voegt Xavier Van Huele eraan toe.


Grote vraag naar bouwvakkers

‘De bouw was en is nog steeds een belangrijke motor van de economie. In Oostende is er grote bedrijvigheid in deze sector en de vraag naar goed geschoold en gemotiveerd personeel is dan ook aanzienlijk. Het onderwijs speelt een cruciale rol in het toeleveren van arbeidskrachten’, weet Frank Travers van Petrus & Paulus West.

‘We staan echter voor grote uitdagingen. In tegenstelling tot wat onder het publiek leeft, is de vraag naar goed opgeleide jongeren uit eigen regio nog erg groot, want de bouw draait immers niet zomaar enkel op Poolse en Portugese krachten. Helaas heeft dit misverstand in Vlaanderen en ook in Oostende tot een grote terugval in het aantal leerlingen bouw geleid. Nochtans blijkt dat jongeren die gemotiveerd zijn en kiezen voor een bouwopleiding secundair onderwijs (dat zowel op TSO als op BSO-niveau bestaat) zich goed voelen in een opleiding die erg praktisch gericht is, en waar je resultaat van je werk ziet. Bovendien kunnen ze via stage of duaal leren in een realistische werkomgeving opgeleid worden en zijn ze zeker van een goedbetaalde job. Niet enkel hun opleiding, maar ook het feit dat er geen taalbarrières zijn geeft hen een voetje voor’, verduidelijkt de directeur van Petrus & Paulus West.

Economisch Huis faciliteert samenwerking

Het unieke samenwerkingsproject tussen het onderwijs en de bedrijfswereld werd mee gefaciliteerd door het Economisch Huis Oostende. ‘Onze bedrijven hebben zeer veel kennis en knowhow. Dat deze kan gedeeld worden met de werknemers van de toekomst door zo’n verregaande samenwerking is absoluut top! Dat er geïnvesteerd wordt in goede infrastructuur voor de opleiding en in een goede samenwerking met het bedrijfsleven kunnen wij alleen maar toejuichen’, vindt schepen voor ondernemen Charlotte Verkeyn. ‘Hiermee verhogen we de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt en zorgen we ervoor dat de werkkrachten van de toekomst de best mogelijke opleiding krijgen. Ik ben dan ook zeer verheugd over dit project’, aldus Verkeyn.

‘Dat lokale ondernemers -die overigens blijven investeren in onze Ondernemersstad aan Zee- zich engageren om dergelijke samenwerkingen aan te gaan stemt ons heel tevreden', vult Thomas Dupon, CEO Economisch Huis Oostende, aan.

Aangepaste infrastructuur in de school

‘Technische opleidingen voor het bedrijfsleven van de toekomst mogen we niet aanbieden in een oubollige, verouderde context. Daarom plant Petrus & Paulus West een nieuwbouwproject. Het oudste gedeelte van de school dateert van 1926 en moet plaats maken voor moderne ateliers’, zegt Frank Travers. Daartoe moeten uiteraard de opleidingen die er nu in gehuisvest zijn verhuizen. Dat betekent een interne herstructurering binnen de school. Zo zal de afdeling mechanica een logischere plaats vinden naast de afdeling lassen. Schilderen/decoratie verhuist naar de bovenverdiepingen in de Sportpit in de Steenbakkersstraat en houtbewerking krijgt een nieuw onderkomen in de ateliers van de Catharinapolderstraat, wat gepaard zal gaan met een forse investering in moderne machines. Daartoe moet de bouwafdeling plaats maken en een voorlopig ander onderkomen zoeken. Binnen een drietal jaren vinden ze dan een definitief onderkomen in de nieuwbouwateliers.

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann is duidelijk: ‘Dit initiatief kan ik alleen maar toejuichen natuurlijk. Met deze unieke samenwerking tussen school en bedrijfsleven vangen we in Oostende vele vliegen in 1 klap. Deze samenwerking zorgt op termijn voor goede infrastructuur en betere doorstroom tussen onderwijs en de bouwsector. Dubbele winst’, stelt Waldmann.


Samenwerken met een aannemer met een visie

In gesprekken tussen de school en Xavier Van Huele werd al snel duidelijk dat hij een interessante langetermijnvisie heeft over opleiding, samenwerken met onderwijs en de maatschappelijke rol van de ondernemer. Hij was dan ook vlot bereid om de tweede en derde graad bouw een onderkomen te bieden op de bedrijfsterreinen in de Zandvoordestraat.

‘Voor de school betekent dit niet enkel een voorlopige oplossing, maar een geweldige opportuniteit. De opleiding zal immers gebeuren binnen een bedrijf. De leerlingen zullen zich in een niet-schoolse omgeving bevinden. Dat betekent dat ze zich zullen moeten schikken naar de regels en afspraken die gelden voor alle werknemers, bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, bestellen van materiaal enzovoort’, stelt Travers. De school krijgt klaslokalen en een loods ter beschikking die door de firma Van Huele aangepast wordt aan de noden van een lesatelier. De bouwafdeling van Petrus & Paulus West zal verder gebruik mogen maken van een aantal faciliteiten op het bedrijventerrein, zodat ze kennis kunnen maken met betongieten, grondwerken, gebruik van een torenkraan, afvalsortering, magazijnbeheer enz.


September 2023

Op 1 september 2020 zullen tweede en derde graad van de bouwafdeling van Petrus & Paulus West hun intrek nemen in de Zandvoordestraat. De eerste graad blijft in de Stuiverstraat, omdat deze leerlingen geen grote bouwwerken moeten uitvoeren en enkel kennismaken met de bouwwereld.

Op 1 september 2023 komen de leerlingen terug in de nieuwbouw in de Duivenhokstraat, dat slechts twee bouwlagen zal tellen, in plaats van de huidige vier, maar waarin door hedendaagse technieken de ruimte veel efficiënter kan worden benut.

‘Na de drie jaar opleiding op locatie bij firma Van Huele interessante zullen we een aantal ervaringen rijker zijn, die ongetwijfeld zullen leiden tot een intensere samenwerking met het bedrijfsleven, in de eerste plaats met Van Huele, maar ook met alle aannemers en firma’s die de band met de school intenser willen maken’, besluit Frank Travers.

Van Huele Academie

Voor zaakvoerder Xavier Van Huele lag het openstellen van zijn bedrijfsruimte voor studenten voor de hand. ‘We geloven nog steeds in jongeren in de bouw, we hebben goede ervaringen op dat gebied en willen deze nu doortrekken via deze nauwe samenwerking’, stelt hij. ‘We willen mee helpen om de bouwafdeling naar een hoger niveau te tillen en werkzekerheid aanbieden aan de toekomstige leerlingen. Ze kunnen zowel op de werven al, dan niet in duaal leren en via stage, kennis leren maken met de bouw en ook op onze depot. Zo leren ze de logistieke tak van de bouw ook ervaren en het productieproces van de prefab. Zo kunnen de studenten direct de volledige bedrijfsketen leren kennen. Wat hen een voordeel bied op de arbeidsmarkt’, vervolgt hij.

Xavier Van Huele stelt de locatie ook open voor andere occasionele bouwcursussen, zodat hier mogelijks een echt kenniscentrum bouw ontstaat. ‘We willen ook de Van Huele Academie oprichten in samen werking met Petrus & Paulus uiteraard maar ook met het Economisch Huis Oostende en VDAB. Andere scholen toonden ook reeds interesse. We willen dit zelfs opentrekken naar collega-aannemers. Om zo een competentiecentrum te worden voor de bouw in z’n algemeenheid. Zodoende een maximaal aan mensen aan de slag krijgen in de bouw, en niet alleen jongeren maar ook mensen die zich moeten herscholen. En dit op alle niveaus. Omdat wij als firma Van Huele over kennis beschikken over de verschillende afdelingen heen willen wij deze kennis delen. Omdat nu eenmaal niet iedereen zich geroepen voelt in gebouwen en beton- en metselwerk kunnen wij ook mogelijkheden aanbieden in de weg- en waterbouw alsook in de gevelrenovatie. De collega’s kunnen dit dan in hun specifiek vakdomein ook onderwijzen hier bij ons. Zo wordt het een win-win situatie wordt voor elk van de betrokkenen’, weet Xavier Van Huele.

De bouw is sexy

Het bedrijf staat graag mee aan de wieg van een project dat heel mooi kan worden. ‘Vooral als we zien welke sterke groei de bouwfirma’s gekend hebben in de streek. We halen allemaal een deel van ons volk op meer dan 1.000km van onze deur. Maar we zijn ons er allen van bewust dat we ook graag streekgebonden mensen op onze pay-roll hebben staan. Dus helpen we graag om dit extra duwtje te doen om de bouw weer wat sexy te helpen maken. Want de tijd van zeer zware arbeid en trekken en sleuren is grotendeels voorbij. We zullen experten blijven nodig hebben en deze kweken we graag zelf’, besluit hij.