Selectie nieuwe CEO voor Economisch Huis Oostende van start

10/03/2021 - 11:57

Sinds juli 2019 nam de heer Dirk Declerck, tevens CEO van Haven Oostende, een bijkomende taak op zich voor het Economisch Huis Oostende. Deze tijdelijke opdracht startte in de vorm van een rapportage naar de Raad van Bestuur over de werking van het Economisch Huis Oostende. Aansluitend hierop werd Dirk Declerck aangesteld als CEO ad interim.

Vandaag is de onderliggende structuur en de nieuwe organisatie aanwezig in het Economisch Huis Oostende om verder te bouwen aan een stad waar ondernemers te allen tijde ten volle ondersteund worden. De zoektocht naar een permanente CEO wordt nu opgestart. Tot zolang blijft de continuïteit verzekerd.

Ten gevolge van COVID-19 was er de noodzaak om aan boord te blijven. Het voorbije jaar werd gekenmerkt door een ongekende pandemie met een drastische impact op menselijk welzijn, tewerkstelling, ondernemingen en de economie.


Economisch Huis Oostende heeft in die periode een voortrekkersrol gespeeld onder meer met de digitalisering van begeleiding en opleiding, taskforces m.b.t. COVID-19, het veilig heropenen van de winkelstraten, het intensief begeleiden van ondernemers, de ganse campagne omtrent “IkKoopinOostende”, het versneld invullen van bedrijventerreinen, e-commerce, de geslaagde eerste digitale beurs “AutOostende” enzovoort.


“Ik dank de Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur en de Stad Oostende uitdrukkelijk voor de kans die me gegeven werd om op deze manier mijn stad en het economisch weefsel in Oostende te dienen. Tevens gaat mijn dank uit naar het voltallige team van Economisch Huis Oostende voor hun bijdrage met betrekking tot deze verwezenlijkingen. In afwachting van het aantreden van een nieuwe CEO, blijf ik de continuïteit van het Economisch Huis verzekeren”, zegt Dirk Declerck.


Dirk Declerck kan zich nu terug ten volle focussen op de verdere uitbouw van Haven Oostende. Het nieuwe beleid van Haven Oostende zorgde ervoor dat reeds diverse nieuwe watergebonden bedrijven aangetrokken werden.

“Wij danken de heer Declerck voor zijn niet-aflatende inzet voor economisch Oostende. Hij zette zijn schouders onder meer onder het uitrollen van een nieuwe structuur en organisatie binnen het Economisch Huis die nodig zal zijn in de toekomst om de Oostendse ondernemers op een efficiënte manier te kunnen ondersteunen. Verder nam het Economisch Huis het afgelopen jaar het voortouw om de lokale ondernemers in deze coronacrisis te helpen. Daarnaast werden nieuwe bedrijven aangetrokken die voor extra tewerkstellingsplaatsen zullen zorgen en werden er allerhande acties opgezet om ondernemen in Oostende ook in deze moeilijke tijden te stimuleren”, zegt schepen voor Ondernemen en voorzitter van het Economisch Huis Oostende Charlotte Verkeyn.

Ondertussen wordt de zoektocht naar een nieuwe Algemeen Directeur voor het Economisch Huis opgestart. Kandidaten zullen een aanwervingsprocedure bestaande uit vier fases moeten doorlopen, waarbij een onafhankelijk selectiekantoor alles in goede banen zal leiden. Dirk Declerck blijft aan het hoofd van het Economisch Huis Oostende tot de nieuwe opvolger is aangeduid.

Selectie nieuwe CEO voor Economisch Huis Oostende van start