Stad Oostende biedt horecazaken weer de mogelijkheid om terras aan te vragen of uit te breiden

03/03/2021 - 13:02

Net zoals vorig jaar biedt Stad Oostende alle handelszaken de mogelijkheid aan hun terrassen uit te breiden. Horecazaken die een tijdelijk terras of een uitbreiding ervan willen, kunnen een aanvraag indienen bij de stad. Op die manier hoopt de Stad de hard getroffen sector bijkomend te ondersteunen.

Wanneer de heropening van de horeca weer mogelijk is, is nog even koffiedik kijken. Toch biedt Stad Oostende nu al de mogelijkheid aan alle horecazaken om een tijdelijk terras of een uitbreiding ervan aan te vragen, als steunmaatregel in deze maatschappelijk en economisch moeilijke periode. Deze tijdelijke 'coronaterrassen' worden net zoals vorig jaar niet belast.

Horecazaken kunnen online aanvragen indienen op www.oostende.be/coronaterrassen. Ook bijkomende informatie en alle voorwaarden zijn terug te vinden via deze link.

De voorwaarden

Deze tijdelijke ‘coronaterrassen’ moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het terras mag enkel worden geplaatst tijdens de openingsuren van de zaak
  • het terras moet bestaan uit enkel losse tafels en stoelen
  • er mogen enkel parasols worden geplaatst als zonnewering
  • er moet steeds een doorgang van 1,50 meter zijn voor voetgangers
  • windschermen, bloembakken, paletten of andere constructies rondom het tijdelijk terras zijn niet toegestaan (op vraag van Brandweer)

Uitzonderlijk wordt voor de onderdelen van dit terras een afwijking toegestaan op het reclameverbod en wordt de reclame vrijgesteld van belastingen op de uitgangborden.

Gedetailleerde tekening

Het terras moet steeds worden aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen vergezeld van een gedetailleerde tekening met de exacte afmetingen van het tijdelijk terras. Alle andere nuttige gegevens moeten ook op deze tekening worden geplaatst, zoals het bestaand terras, trottoirbreedte, verkeersborden en -lichten, parkeerautomaten, plantenbakken, … Als je een parkeerplaats inneemt, moeten deze worden aangeduid op de tekening.

Bekijk hier een voorbeeld van zo’n tekening.

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de periode waarbinnen het terras mag geplaatst worden.

Hoe aanvragen?

Vraag hier je tijdelijk terras aan!

Alle aanvragen ingediend voor 19 maart 2021 zullen voor de aanvang van de paasvakantie op 03 april 2021 worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepen. Voor aanvragen ingediend na deze datum kan dit niet gegarandeerd worden.