Veilig heropstarten van uw zaak doet u zo!

28/04/2020 - 10:50

Heropstarten van uw zaak: dat doet u samen met Economisch Huis Oostende

Het Economisch Huis Oostende heeft verschillende affiches beschikbaar voor u die u kunnen helpen om de correcte preventiemaatregelen op te volgen.

Download hier alle affiches.


Heropstarten: gids met tips van de overheid

Bron: websites FOD Economie, Mensura, Unizo en VOKA

Deze gids is geen checklist, maar een toolbox met goede praktijken en suggesties. Elk bedrijf zal hier maatwerk moeten toepassen, de gids is in dat opzicht een brede catalogus en geen checklist.

Iedereen heeft er baat bij dat onze economie in veilige omstandigheden kan opstarten. Een heropflakkering van de epidemie zou bijzonder negatieve gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om passende maatregelen te nemen en alle voorschriften na te leven. De inspectie voor welzijn op het werk zal een oogje in het zeil houden, en desnoods begeleidend en oplossingsgericht tussenkomen.

Download hier de Generieke Gids Heropstart

Wenst u nog meer uitgebreide info betreffende social distancing en de praktische toepassing hiervan? Download het infodocument hier.


Hoe veilig heropstarten in vijf stappen?

Bron: websites FOD Economie, Mensura, Unizo en VOKA

Hebben (een deel van) uw activiteiten een tijd stilgelegen, of komen uw medewerkers terug naar het werk met tal van vragen en onzekerheden? Een doordachte aanpak van de heropstart van uw activiteiten is geen overbodige luxe. Ga daarbij doordacht te werk aan de hand van deze 5 stappen.

Stap 1: bereid de heropstart grondig voor

 • Informeer u bij de officiële instanties welke maatregelen en aanbevelingen van kracht zijn voor uw sector of organisatie.
 • Denk ook grondig na over zinvolle maatregelen voor uw specifieke situatie en verlies daarbij andere welzijnsdomeinen niet uit het oog. De aandacht die gaat naar coronabesmetting voorkomen, mag geen bijkomende risico’s creëren, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid!
 • Maak werk van een heropstartplan om uw activiteiten veilig opnieuw op gang te trekken.
 • Stel een engagementsverklaring op om uw werknemers gerust te stellen. Benadruk en leg duidelijk uit dat de economische activiteiten hervatten niet voorgaat op gezondheid. Beide gaan hand in hand.
 • Duid een coronacoördinator aan (bv. de interne preventieadviseur of een hr-medewerker) waarbij werknemers terecht kunnen met hun vragen over corona.

Stap 2: breng uw werkvloer in regel

 • Stel heldere omgangsregels op en zorg ervoor dat social distancing en de hygiëneregels gerespecteerd worden én blijven, zowel tussen medewerkers onderling als bij contacten met klanten en leveranciers.
 • Start uw werkvloer veilig op. Van machines inschakelen over vergaderruimtes herindelen tot noodplannen aanpassen.
 • Zorg voor een hygiënische werkomgeving met aandacht van handhygiëne tot grondig onderhoud van de werkplek en -middelen, cruciaal om verspreiding van het coronavirus te vermijden.
 • Wees aandachtig voor de gezondheid van uw medewerkers. Wie symptomen heeft, vertrekt naar huis en dient met de huisarts contact op te nemen.
 • Vergeet zeker ook niet de mentale gezondheid van uw werknemers te bewaken. Deze onzekere tijden zorgen voor spanning, angst en onzekerheid. Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen als luisterend oor.
 • Ook belangrijk: kunnen uw hulpverleners (EHBO) veilig werken?

Stap 3: communiceer vóór de startdag

 • Bezorg uw werknemers alle nodige info vóór de eerste werkdag. Zo vermijdt u dat medewerkers van bij de start zondigen tegen de principes die hen moeten beschermen.
 • Licht klanten en leveranciers in over uw heropstart en de coronamaatregelen die u hanteert.

Stap 4: besteed aandacht aan de opstartdag

 • Ga na of iedereen uw werknemers de coronamaatregelen kennen rond hygiëne en social distancing. Overloop de principes nog eens met op de opstartdag.
 • Neem ongeruste gevoelens serieus en bied de mogelijkheden tot een vertrouwelijk gesprek aan via de externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Stap 5: blijf de maatregelen strikt opvolgen

 • Roep medewerkers op om elkaar aan te spreken op onjuist gedrag en moedig hen aan om feedback te geven aan elkaar.
 • Betrek leidinggevenden om hun team mee te motiveren om de coronamaatregelen op de werkvloer na te leven en elkaar aan te spreken op onvoorzichtig gedrag.
 • Blijf updates communiceren door regelmatig info en tips over uw sector op te zoeken en door te voeren.
 • Evalueer de maatregelen regelmatig: welke werken goed, welke minder goed?
 • Hou rekening met besmettingen en vrijwaar de gezondheid van andere collega’s.

Coronarichtlijnen om veilig om te gaan met je klanten

Bron: websites FOD Economie, Mensura, Unizo en VOKA

Welke voorzorgsmaatregelen neem je best als je een winkel hebt

 • Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter voor de klant toegankelijke vloeroppervlakte in de winkel. Indien echter de voor de klant toegankelijk vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, mogen meerdere klanten de ruimte betreden, zolang een afstand van 1,5 meter tussen klanten kan gewaarborgd worden. Werk daarbij met vloermarkering.
 • Duid buiten de vestiging het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd binnen mag zijn. (Voorzie eventueel een maximaal aantal winkelkarren of winkelmandjes.)
 • Zorg ervoor dat klanten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren binnen in de vestiging, maar eventueel ook buiten aan de vestiging tijdens het wachten. Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…). Hetzelfde geldt wanneer het verkooppunt zich in openlucht bevindt.
 • Zorg voor maximale hygiëne in de vestiging en stel waar mogelijk handgel ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bijv. pashokjes kledingwinkel) of aan het verkooppunt.
 • Reorganiseer indien nodig de inrichting van de kassazone zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen.
 • Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos om cash te vermijden.
 • Werk indien mogelijk met bestellingen en spreek afhaaluren af.

Voor e-commerce gelden volgende specifieke aanbevelingen

 • Bestellingen mogen aan huis geleverd worden tot aan de voordeur. Uitzondering: goederen/installaties die professionele installatiehulp vergen mogen binnen worden gemonteerd indien een afstand van 1,5 meter met de bewoners kan worden gerespecteerd.
 • Voorzie in of buiten de vestiging een plaats waar bestellingen contactloos kunnen worden afgehaald en waar retours contactloos kunnen worden teruggebracht

Je hebt geen winkel, maar je hebt wel (niet-lichamelijk) contact met klanten

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Beperk het aantal klanten en gebruik maximaal alternatieven voor vergaderingen en overleg door maximaal gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen.
 • Zorg ervoor dat klanten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren binnen in de vestiging, maar eventueel ook buiten aan de vestiging tijdens het wachten. Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…).
 • Klantencontacten worden best verspreid ingepland zodat er niet teveel klanten tegelijkertijd aanwezig zijn.
 • Ontvang klanten indien mogelijk in een afzonderlijke ruimte en beperk het aantal aanwezige medewerkers. Social distancing moet steeds kunnen worden gegarandeerd.
 • Reorganiseer indien nodig de inrichting van de onthaalruimte / receptie zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel en andere klanten kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen (bijv. wanden en schermen).
 • Zorg voor maximale hygiëne in de vestiging en stel waar mogelijk handgel ter beschikking

Je klantencontacten buiten de vestiging

 • Maak duidelijke afspraken voor aanvang van de werkzaamheden / prestaties / bezoek. Vraag tijdig informatie op over de maatregelen die gelden op de plaats waar zal worden gewerkt.
 • Wie onderhoud, herstellingen, reiniging, … gaat doen bij particulieren of in bedrijven: wanneer de aanwezigheid van de bewoner of werknemer niet nodig is, begeeft de bewoner of werknemer zich bij voorkeur naar een andere ruimte; bij werken bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn tenzij de werken zeer dringend zijn; voor zorg aan personen (bv. thuiszorg) gelden specifieke regels.
 • Gebruik indien mogelijk eigen arbeidsmiddelen en indien nodig eigen beschermingsmiddelen.