Starters

Ben je een starter? Het Economisch Huis Oostende helpt jou op weg!

Starters

Het Economisch Huis Oostende staat in voor de gratis begeleiding van startende ondernemingen, indien nodig aangevuld met externe deskundigen.

Verschillende initiatieven worden genomen om starters te ondersteunen in de uitbouw van hun Oostendse onderneming:

Één-loket-functie

Het Economisch Huis volgt minutieus op wat er gebeurt met elk dossier dat ondernemingen ons aanreiken tot er een antwoord of oplossing is. De bedoeling: snel en pragmatisch de vragen van ondernemers oplossen. Er wordt doelgericht samengewerkt met de stedelijke administratie en andere overheden/administraties.

Meer info? Klik hier!

Ondersteunen van innovatieve starters

Doelstelling is om elk jaar 10 innovatieve bedrijven te ondersteunen met een starterspakket ter waarde van max. 20.000 EUR. Het starterspakket is een soort rugzak waar men uit kan putten. De inhoud van deze rugzak is niet uniform, het kan voor ieder startend innovatief bedrijf anders zijn. Wel uniform is de waarde van het startpakket: max. 20.000 EUR. Ook de komende jaren worden er telkens tien startups geselecteerd door een jury.

Meer info? Klik hier!

Start to Success

De actie Start to Success is een initiatief van de Stad Oostende in samenwerking met het Economisch Huis Oostende. We koppelen leegstaande handelspanden aan creatieve starters, een win win situatie voor zowel de ondernemer als de verhuurder.

Meer info? Klik hier!

Handelspandenfonds

Het Economisch Huis Oostende kan een subsidie verlenen voor de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande handelspanden onder de voorwaarden die in het reglement worden bepaald.

Meer info? Klik hier!

Neem contact op met ons, we helpen je graag!

Klik hier