Starters

Ben je een starter? Het Economisch Huis Oostende helpt jou op weg!

Starters

Het Economisch Huis Oostende staat in voor de gratis begeleiding van startende ondernemingen, indien nodig aangevuld met externe deskundigen.

Verschillende initiatieven worden genomen om starters te ondersteunen in de uitbouw van hun Oostendse onderneming:

Één-loket-functie

Het Economisch Huis volgt minutieus op wat er gebeurt met elk dossier dat ondernemingen ons aanreiken tot er een antwoord of oplossing is. De bedoeling: snel en pragmatisch de vragen van ondernemers oplossen. Er wordt doelgericht samengewerkt met de stedelijke administratie en andere overheden/administraties.

Meer info? Klik hier!

Steunmaatregel startups, scale-ups en spin-off's

Het Economisch Huis Oostende voorziet in een steunmaatregel op het vlak van huisvesting voor startende ondernemingen. Met deze steunmaatregel wenst het Economisch Huis in te zetten op het aantrekken en ondersteunen van startende ondernemingen in innovatieve domeinen. Het Economisch Huis wenst in dezelfde zin het economisch weefsel in de binnenstad te versterken, meer in het bijzonder in het kader van leegstandsproblematiek in bepaalde zones van de binnenstad.

Meer info? Klik hier!

Handelspandenfonds

Het Economisch Huis Oostende kan een subsidie verlenen voor de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande handelspanden onder de voorwaarden die in het reglement worden bepaald.

We herwerken momenteel het reglement. Wens je meer info? Neem Contact op!

Neem contact op met ons, we helpen je graag!

Klik hier