Starters

Ben je een starter? Het Economisch Huis Oostende helpt jou op weg!

Starters

Het Economisch Huis Oostende staat in voor de gratis begeleiding van startende ondernemingen, indien nodig aangevuld met externe deskundigen.

Verschillende initiatieven worden genomen om starters te ondersteunen in de uitbouw van hun Oostendse onderneming:

Één-loket-functie

Het Economisch Huis volgt minutieus op wat er gebeurt met elk dossier dat ondernemingen ons aanreiken tot er een antwoord of oplossing is. De bedoeling: snel en pragmatisch de vragen van ondernemers oplossen. Er wordt doelgericht samengewerkt met de stedelijke administratie en andere overheden/administraties.

Meer info? Klik hier!

Ondersteunen van innovatieve starters

Het Economisch Huis wil start-ups en potentiële starters ondersteunen door hen professioneel advies te verlenen.

Meer info? Neem Contact op!

Start to Success

De actie Start to Success is een initiatief van de Stad Oostende in samenwerking met het Economisch Huis Oostende. We koppelen leegstaande handelspanden aan creatieve starters, een win win situatie voor zowel de ondernemer als de verhuurder.

We herwerken momenteel het reglement. Wens je meer info? Neem Contact op!

Handelspandenfonds

Het Economisch Huis Oostende kan een subsidie verlenen voor de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande handelspanden onder de voorwaarden die in het reglement worden bepaald.

We herwerken momenteel het reglement. Wens je meer info? Neem Contact op!

Neem contact op met ons, we helpen je graag!

Klik hier