Starters

Ben je een starter? Het Economisch Huis Oostende helpt jou op weg!

Starters

Het Economisch Huis Oostende staat in voor de gratis begeleiding van startende ondernemingen, indien nodig aangevuld met externe deskundigen.

Verschillende initiatieven worden genomen om starters te ondersteunen in de uitbouw van hun Oostendse onderneming:

Bekijk hier een overzicht van de aankomende startersactiviteiten.


Één-loket-functie

Het Economisch Huis volgt minutieus op wat er gebeurt met elk dossier dat ondernemingen ons aanreiken tot er een antwoord of oplossing is. De bedoeling: snel en pragmatisch de vragen van ondernemers oplossen. Er wordt doelgericht samengewerkt met de stedelijke administratie en andere overheden/administraties.

Meer info? Klik hier!

Huursubsidie

Het Economisch Huis Oostende voorziet in een steunmaatregel op het vlak van huisvesting voor startende ondernemingen. Met deze steunmaatregel wenst het Economisch Huis in te zetten op het aantrekken en ondersteunen van startende ondernemingen in nieuwe, vernieuwende of innovatieve domeinen. Het Economisch Huis wenst in dezelfde zin het economisch weefsel te versterken, meer in het bijzonder in het kader van leegstandsproblematiek.

Meer info? Klik hier!

Economische renovatietoelage

Het Economisch Huis Oostende voorziet in een toelage ten behoeve van renovatieprojecten door ondernemingen of met het oog op een economische activiteit. De toelage heeft als doelstelling de aantrekkingskracht van de stedelijke middenstand te verhogen en zo de uitstraling, kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid binnen het handelsapparaat te verbeteren.

Meer info? Klik hier!

VLAIO's Startersgids: de ultieme gids voor startende ondernemers

Alles voor de starter op één plek. De startersgids van VLAIO gaat in op meer dan 70 starterstopics, clustert ze per thema en helpt ondernemers om hun eigen weg te vinden.

Via het online webplatform www.vlaio.be/startersgids kan een starter een eigen route uitstippelen.

Meer info? Klik hier!

Subsidie co-retailing

Economisch Huis Oostende pakt uit met een nieuw subsidiereglement dat samenwerkingen tussen lokale ondernemingen promoot. Enkel innoverende, creatieve projecten zullen in aanmerking komen voor een maximaal subsidiebedrag van 1.000,00 euro per project.

Meer info? Klik hier!

Starterbrochure VVSG Horeca

Met deze Horeca Startersbrochure proberen we u alvast wegwijs te maken in alle verplichtingen waaraan een horecaondernemer moet voldoen.

Subsidiegids detailhandel

Hier vind je een overzicht met alle maatregelen voor de detailhandel.

Meer weten over aankomende startersactiviteiten?

Klik hier