Steunmaatregel handelaarsbonden

Steunmaatregel handelaarsbonden

De vzw Economisch Huis Oostende wenst te voorzien in de ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedelijk middenstandsbeleid.

Subsidiëring initiatieven stedelijk middenstandsbeleid - algemeen:

Het Economisch Huis Oostende wil voorzien in een tegemoetkoming voor de verenigingen van handelaars via een financiële impuls voor activiteiten die het economisch weefsel van het werkingsgebied van de desbetreffende handelaarsvereniging bevorderen voor zover binnen de perken van de daartoe op het budget van het Economisch Huis goedgekeurde en beschikbare kredieten. Regelgeving zie onderstaand reglement: Algemeen reglement inzake subsidiëring van initiatieven in het kader van het stedelijk middenstandsbeleid.

Meer info klik hier.

Subsidiëring initiatieven stedelijk middenstandsbeleid - grote handelaarsbonden centrum

Het Economisch Huis Oostende wil specifieke ondersteuning verlenen aan de grote handelaarsbonden van het centrum van de stad, dit omwille van hun omvang, de grootte en gelet op hun werkingsgebied (waar binnen het beleid van de stad reeds bijzondere aandacht aan wordt geschonken gelet op de economische impact gelieerd aan de ligging van dit werkingsgebied). Het Economisch Huis wenst deze ondersteuning vorm te geven aan de hand van een tussenkomst in de werkingskosten. Regelgeving zie onderstaand reglement: Reglement inzake de ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedelijk middenstandsbeleid voor de grote handelaarsbonden van het centrum

Meer info klik hier.