Tewerkstellingsprojecten Oostende2Work

Tewerkstellingsprojecten

Oostende2Work komt tot stand met de financiële steun van volgende partners:

Oostende2Work

De tewerkstellingsprojecten van Oostende2Work zijn een initiatief van Stad Oostende en het Economisch Huis Oostende. Met deze projecten willen beide partners de werkloosheid in de regio terugdringen. Dit doen we door werkzoekenden te ondersteunen op vlak van taal en mobiliteit. Enerzijds organiseren we extra taalopleidingen gericht op werk en zorgen we voor een sterke persoonlijke en intensieve begeleiding van de werkzoekenden (mede mogelijk gemaakt door financiering van het Europees Sociaal Fonds). Anderzijds faciliteren we het behalen van een rijbewijs B voor werkzoekenden in Oostende.

Naast het ondersteunen van werkzoekenden wil Oostende2Work er voor zorgen dat de vraag naar werknemers en het aanbod van werkgevers zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. Werkgevers kunnen steeds bij Oostende2work terecht als ze nieuwe mensen willen aanwerven. Via stagevormen kan de juiste werkzoekende op de juiste werkplek geplaatst worden!

In het kader van Oostende2Work worden verscheidene tewerkstellingsprojecten opgezet. Het Economisch Huis Oostende werkt hiervoor nauw samen met verschillende partners, zoals de volwassenonderwijsinstellingen (CVO Scala, CVO Miras en CBE-Open School), VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) en Sociaal Huis Oostende. Deze projecten komen tot stand mits steun vanuit het Europees Sociaal Fonds en Stad Oostende.

Op dit moment voert het Economisch Huis Oostende 3 Europese subsidiedossiers uit. Deze lichten we hieronder graag even toe:

ESF 405 - Oostende2Work

Met het project Oostende2Work neemt het Economisch Huis Oostende, i.s.m. een uitgebreid netwerk van lokale partners, het voortouw om anderstalige werkzoekenden in Oostende duurzame kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Door sterk in te spelen op de aanwezige en potentiële competenties bij de doelgroep en door het opmaken van een competentieprofiel, rekening houdend met de individuele behoeftes en kwaliteiten van de cliënt, benaderen en overtuigen jobcoaches op een objectieve manier werkgevers van de meerwaarde voor hun bedrijf.

ESF 430 - Netwerken voor migranten

Netwerken is een zeer krachtige tool voor het vinden van een job voor autochtone werkzoekenden, maar quasi niet gebruikt door mensen met een migratieachtergrond. Met het nieuwe project is het de bedoeling nieuwe netwerking tools gericht op allochtonen te ontwikkelen en uit te testen in een stedelijke context. In dit kader wordt samengewerkt met transnationale partners uit Finland (Universiteiten van Lahti, Turku en Tampere) en uit Zweden, en met Vlaamse partners die in een stedelijke context werken. Het project zet in op het ontwikkelen en co-creatie van nieuwe producten rond netwerking die de integratie van allochtone werkzoekenden bevorderen.


ESF 457 - Oostende2Work 2.0

Met het vervolgproject Oostende2Work 2.0 neemt het Economisch Huis Oostende, i.s.m. een uitgebreid netwerk van lokale partners, de lead om laaggeschoolde werkzoekenden met migratieachtergrond én jongeren in Oostende outreachend op te sporen, te activeren en toe te leiden naar tewerkstellingsmogelijkheden. Met de Missing Link-methodiek hanteren we een integrale en participatieve benadering op verschillende levensdomeinen. Jobcoaches werken nauw samen met bedrijven om met een doordachte en eerlijke aanpak een antwoord te bieden op de actuele uitdagingen van de lokale arbeidsmarkt in Oostende

Via deze link vind je enkele getuigenissen van de begeleiding door het Economisch Huis Oostende naar de arbeidsmarkt.

Hieronder zijn ter illustratie een aantal reportages terug te vinden omtrent dit ambitieuze project:

Reportage Focus WTV 05/09/2016

Reportage Focus WTV 04/12/2017

Reportage Focus WTV 12/08/2019


Ook maakte studente Grafische en Digitale Media aan de Artevelde Hogeschool, Evi Bulteel, onderstaande alomvattende documentaire:

Het tewerkstellingsproject vindt hoofdzakelijk plaats in de Hendrik Serruyslaan 48 (8400 Oostende):

BijlageGrootte
PDF-pictogram Infographic Cijfers Tewerkstelling320.28 KB
Tewerkstellingsprojecten
Tewerkstellingsprojecten

Vragen over Oostende@Work?

Neem contact op met Jan!