Industrie in Oostende


Wist je dat Oostende ook een top industriële speler is? We hebben tal van kwalitatieve industriële ondernemingen die een meerwaarde voor de Stad aan Zee zijn en werken daarnaast ook actief om er nog meer aan te trekken om zich hier te vestigen.


Het Economisch Huis Oostende zet zich in om nieuwe industriële actoren aan te trekken. Dat doet het door nieuwe bedrijvenzones te ontwikkelen en privé-ontwikkelingen van bedrijvenzones te ondersteunen.  

Industriële speerpunten voor Oostende

Blauwe economie

Onder blauwe economie verstaan we alle economische activiteiten die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten. 

De blauwe economie kan in principe gelinkt worden aan de verschillende Vlaamse zeehavens, maar neemt vooral een belangrijke plaats in de Oostendse regio in omdat alle noodzakelijke ingrediënten er samenvloeien: de kennis, de expertise en de bedrijvigheid.Luchtvaart & drones

Oostende heeft een luchthaven die op jaarbasis zo’n 400.000 gasten mag verwelkomen, maar er zijn ook heel wat bedrijven gevestigd in de luchthaven.

Ook drones en dronetechnologie hebben een belangrijk toekomstig economisch potentieel ter land ter zee en in de lucht. Oostende kan dankzij haar infrastructuur (haven & luchthaven) en de diverse aanwezige bedrijven een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling en implementatie van hiervan.

Duurzame energie & energietransitie

Sinds de energiecrisis in 2022 is de vraag naar duurzame energie en de energietransitie actueler dan ooit te voren. Oostende speelt hierin een belangrijke pioniersrol voor onder andere waterstof, warmtepompen, warmtenetten, offshore windenergie,...Circulariteit

Door te investeren in de ontwikkeling van circulaire industrie, kan Oostende haar economie versterken. Circulaire economie betekent immers innovatie, duurzaamheid en toekomstgerichte werkgelegenheid.

Oostende is een belangrijke speler in de circulaire voedingsindustrie, bouwindustrie en transport en logistiek.

Voedingsindustrie

In Oostende zijn 25% van de in de industrie tewerkgestelde werknemers actief in de voedingsindustrie. Door de kustligging is de link naar vis- en schaaldieren voor de hand liggend doch ook andere voedingssectoren vinden hier hun plaats. 
Chemische industrie

In de industrie Plassendale zijn een aantal belangrijke chemische bedrijven structureel gevestigd (OBC, Proviron, Evonik), daarnaast komen ook nieuwe bedrijven naar de chemische site (Bioferticol). Transport & logistiek

Hoewel de transport & logistieke sector niet behoort tot de industriële sector is ze toch van groot belang voor de ontsluiting ervan. Oostende is dankzij een multimodaal netwerk zeer vlot bereikbaar:

  • 55 km snelwegen

  • 2 autosnelwegen (E40 & A10)

  • 20 km spoorweginfrastructuur

  • 8,2 km kadelengte

  • Internationale luchthaven

Haven

Met 4.658 invaarten, een stijging van de toegevoegde waarde van 200 miljoen euro en de creatie van 450 extra jobs sinds 2019 bewijst Haven Oostende haar rol als waardecreator in de regio en heeft ze haar plaats verworven in het Vlaamse havenlandschap.

Industriezones in Oostende

Oostende beschikt over een aantal boeiende en bloeiende industriezones. Een stuurgroep zet hier zijn schouders onder en houdt zich bezig met een aantal specifieke actiepunten binnen deze sector.

Het industriegebied Oostende heeft verschillende zones. Hieronder worden die in kaart gebracht.Interesse om een bedrijf te starten in Oostende?

Het aantrekken van nieuwe bedrijven en startende ondernemingen is één van de belangrijkste activiteiten van het Economisch Huis Oostende. 

Heeft u interesse en wil u meer weten over de mogelijkheden die Oostende te bieden heeft om u hier te vestigen? Contacteer dan Erwin De Schuyter, via 059/242307 of erwin.deschuyter@economischhuis.be

Neem contact op

 Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak