Handelspandenfonds

Het Economisch Huis Oostende kan een subsidie verlenen voor de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande handelspanden onder de voorwaarden die in het reglement worden bepaald.

Hieronder kan je het reglement, alsook het aanvraagformulier terugvinden: