Interreg 2 Seas Mers Zeeën Project: Speed-You-Up

Interreg 2 Seas Mers Zeeën Project: Speed-You-Up

De algemene doelstelling van dit project is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET's te verminderen door hun motivatie en ondernemingsvaardigheden aan te scherpen. Jongeren werken in entrepreneurhubs in kleine groepen aan een eigen ondernemingsidee, dat kan uitgroeien tot een pop-up of een echte onderneming. De entrepreneurhubs worden ingericht door scholen of lokale besturen. Leerkrachten, ondernemers en andere professionals coachen en begeleiden jongeren die aan een ondernemingsidee werken. Dit ondernemingsidee komt tegemoet aan de noden van hun eigen buurt. Op die worden hun eigen ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden versterkt én dragen ze bij tot de levenskwaliteit van de buurt waar ze wonen of naar school gaan.

13 projectpartners uit vier landen werken samen aan dit project. Naast het Economisch Huis Oostende zijn de andere projectpartners: de stad Amiens, Centre Social Salengro (Armentières) en Association de Centres Sociaux de Wattrelos uit Frankrijk; Jong Ondernemen en Stichting PRO WORK uit Nederland; onderwijscentrum van de stad Gent, en clusterwelzijn Binnenstad en OCMW Sint-Niklaas uit Vlaanderen; Plymouth Marjon University, WSX Entreprise, Digital Peninsula Network en Devon Mind uit het Verenigd Koninkrijk. Arteveldehogeschool coördineert het project.

SPEED-You-UP is een sociaal-innovatieproject binnen het INTERREG 2 Zeeën programma.

Het project wordt aan de Economisch Huis Oostende gefinancierd met middelen van het Interreg 2 Zeeën programma en Stad Oostende

Meer info via de website van Interreg: Speed-You-Up