Interreg 2 Seas Mers Zeeën Project: Upcycle Your Waste

Interreg 2 Seas Mers Zeeën Project: Upcycle Your Waste

Op 11 februari 2021 gaat het Upcycle Your Waste-project officieel van start!

De UYW-partners nodigen u graag uit voor de startconferentie van het Europees project Upcycle Your Waste (UYW). We nemen u op 11 februari 2021 mee door een boeiend programma en tonen u de eerste resultaten waar u ook uw voordeel uit kunt halen. Laat u inspireren door goede voorbeelden tijdens de verschillende sessies over het hergebruik van afval, hoe u geld kunt besparen door meer te doen met uw afval en hoe deelnemende bedrijven nog meer circulair kunnen gaan denken.

Meer informatie vindt u in de uitnodiging onderaan deze pagina (bijlage). Deelname is mogelijk na (gratis) inschrijving via deze link.

Over Upcycle Your Waste

Het doel van het 'Upcycle Your Waste' project is het versnellen circulaire verwerking van bedrijfsafval. In zes pilootprojecten in Europa (waaronder Oostende) worden via collectieve afvalstroomanalyses en circulaire businesscases een circulair inkoopprotocol in de markt gezet. Bij upcycling wordt aan oude materialen een nieuwe en meer duurzame functie gegeven.

We focussen in dit project specifiek op ondernemingen van kleine en middelgrote schaal omdat het voor deze bedrijven moeilijker is om zich aan te passen aan circulaire afvalverwerking. Op vandaag is slechts 25% van het afval dat KMO’s produceren herbestemd.

8 projectpartners uit vier verschillende landen werken mee aan dit project. Naast het Economisch Huis Oostende werken we samen met partners uit Norwich en Kent (Verenigd Koninkrijk), de Franse stad Roubaix en Nederlandse partners uit Den Haag en Ijmond. Technische Universiteit Delft en de Katholieke Hogeschool Vives Zuid zijn betrokken als kennisinstellingen.

Het project wordt gefinancierd met middelen van het Interreg 2 Zeeën programma en Stad Oostende.

Uitnodiging_UYW_startconferentie_1
Uitnodiging_UYW_startconferentie_2