Interreg 2 Seas Mers Zeeën Project: Upcycle Your Waste

Interreg 2 Seas Mers Zeeën Project: Upcycle Your Waste

Het doel van het 'Upcycle Your Waste' project is het versnellen circulaire verwerking van bedrijfsafval. In zes pilootprojecten in Europa (waaronder Oostende) worden via collectieve afvalstroomanalyses en circulaire businesscases een circulair inkoopprotocol in de markt gezet. Bij upcycling wordt aan oude materialen een nieuwe en meer duurzame functie gegeven.

We focussen in dit project specifiek op ondernemingen van kleine en middelgrote schaal omdat het voor deze bedrijven moeilijker is om zich aan te passen aan circulaire afvalverwerking. Op vandaag is slechts 25% van het afval dat KMO’s produceren herbestemd.

8 projectpartners uit vier verschillende landen werken mee aan dit project. Naast het Economisch Huis Oostende werken we samen met partners uit Norwich en Kent (Verenigd Koninkrijk), de Franse stad Roubaix en Nederlandse partners uit Den Haag en Ijmond. Technische Universiteit Delft en de Katholieke Hogeschool Vives Zuid zijn betrokken als kennisinstellingen.

Het project wordt aan de Economisch Huis Oostende gefinancierd met middelen van het Interreg 2 Zeeën programma en Stad Oostende.

Link naar projectwebsite Upcycle Your Waste