Nieuwsoverzicht in verband met coronavirus

08/04/2020 - 12:30

Overzicht updates


Update 21/04: Vlaams Beschermingsmechanisme 6

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen vanaf 16 april een aanvraag indienen voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021.

Ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 maart 2021 en 31 maart 2021 of tussen 27 maart 2021 en 31 maart 2021 kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.

Een aanvraag indienen kan vanaf 16 april 2021 tot en met 15 mei 2021.

Vraag hier aan!


Update 15/04: Coronamaatregelen beslist in Overlegcomité van 14/04 (voor de economie)

Bron: www.be-alert.be/nl

Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

Buitenpakket

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken
 • Professionele rommel- en brocantemarkten

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-over-einde-van-de-paaspauze

Update 2/04: Gewijzigde maatregelen Subsidiedatabank

Hieronder staat een overzicht van nieuwe en gewijzigde steunmaatregelen zoals gepubliceerd in de Subsidiedatabank van het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen.

Globalisatiemechanisme

Bepaalde ondernemingen die door de coronacrisis zeer zwaar getroffen zijn, kunnen via dit mechanisme steun aanvragen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies in 2020.

Wijziging

Deze steun kan aangevraagd worden vanaf 1 april tot en met 30 september 2021. Denk je in aanmerking te komen voor deze steun dan moet je alvast 4 maal ja kunnen antwoorden op volgende vragen:

 1. Ben je een vennootschap of vereniging met economische activiteit (eenmanszaken zijn uitgesloten)?
 2. Realiseerde jouw onderneming minstens € 450.000 omzet (exclusief btw) in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019?
 3. Realiseerde jouw onderneming in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% t.o.v. dezelfde kwartalen in 2019 en dit ingevolge de exploitatiebeperkingen?
 4. Was er een boekhoudkundig verlies in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020?

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis in 2021 nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht, het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling' of het 'Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind'.

Wijziging

 1. De Wet die de verlenging van het dubbel overbruggingsrecht regelt voor februari 2021 werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2021.
 2. Zelfstandigen die in de week van 29 maart 2021 hun activiteit moeten onderbreken voor de opvang van hun kind, zullen eveneens van het crisis-overbruggingsrecht gebruik kunnen maken. Dit werd aangekondigd in het persbericht van de minister van 28 maart 2021.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Bepaalde werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling. De werknemers ontvangen een RVA-uitkering die wordt verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand.

Wijziging

Door de nieuwe verstrengde maatregelen wat betreft jeugdactiviteiten en de sluiting van de scholen in de week van 29 maart tot 3 april 2021 werd er door de minister van werk beslist om de steun ook mogelijk te maken voor deze getroffen werknemers. Zie nieuwsbericht op de website van de RVA Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind omwille van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een paasvakantiekamp of omdat het kind niet naar de kleuterschool of het kinderdagverblijf gaat.

Belastingvoordeel kwijtschelding huur

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen (ten minste 40%) in de maanden maart, april en/of mei 2021.

Wijziging

De juridische basis van deze maatregel kan je raadplegen in het 'Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie' op dekamer.be. Hier vind je alvast meer informatie over dit nieuwe fiscaal voordeel (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen). Deze maatregel is nog niet operationeel. We houden je op hoogte

Federale steun voor ondernemers

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de federale overheid een aantal ondersteuningsmaatregelen.

Wijziging

Werkgevers in de hotelsector zullen kunnen genieten van een doelgroepvermindering wanneer zij worden geconfronteerd met minstens 60% omzetverlies. De vermindering van de socialezekerheidsbijdragen zal kunnen worden genoten voor maximum 5 werknemers per vestiging in het tweede kwartaal 2021. Deze maatregel werd aangekondigd via het persbericht 7 miljoen euro ter ondersteuning van de zwaar getroffen hotelsector. De maatregel is dus nog niet operationeel en kan nog wijzigen.

Vlaamse steun voor ondernemers

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Wijziging

De sportnoodlening voor de sportclubs getroffen door corona kan aangevraagd worden vanaf 29 maart. Het gaat om een lening van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen, terug te betalen over maximaal 9 jaar, met een rente van 1% per jaar. Meer hierover op de website van Sport Vlaanderen Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties.

Steun eventsector

De evenementensector werd zwaar getroffen door het coronavirus. Naast de meer algemene maatregelen werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.

Wijziging

De Vlaamse Regering verleent via Toerisme Vlaanderen steun aan projecten van zomerfestivalorganisatoren die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen deze subsidietoekenning is er ook plaats voorzien voor stoeten en processies. Vanaf 29 maart 2021 kan je een aanvraag indienen tot 19 april 2021 via Flanders Is A Festival 2021.

Logiessubsidies

Toerisme Vlaanderen helpt logiesuitbaters bij de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen.

Wijziging

De subsidie-oproep voor 2021 bij Toerisme Vlaanderen staat momenteel open. Je kan indienen tot eind april.

Transitiepremie voor zelfstandigen

Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen gedurende 24 maanden genieten van een maandelijkse transitiepremie om de onzekere financiële situatie te overbruggen tijdens de opstart van hun zaak.

Wijziging

De Vlaamse Regering wijzigde, na het advies van de Raad van State, nu definitief haar uitvoeringsbesluit bij het decreet over een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. Ondernemers jonger dan 45 jaar kunnen tijdelijk, vanaf 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022, een transitiepremie aanvragen volgens de gewijzigde premievoorwaarden. Voor de ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder zal deze wijziging pas in werking treden voor aanvragen die tussen 1 juni 2021 en 31 maart 2022 door hen worden ingediend. Meer info op de website Beslissingen van de Vlaamse Regering > Ministerraad 26 maart 2021

Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Wijziging

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen tijdens de coronacrisis, kunnen ook voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 een minnelijk afbetalingsplan krijgen met een duur van maximaal 24 maanden. Deze wet van 14 maart 2021 werd gepubliceerd op 19 maart in het BS.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen met moeilijkheden door het coronavirus kunnen bepaalde betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen vragen.

Wijziging

De aanvullende crisisuitkering bij arbeidsongeschiktheid zal worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit werd aangekondigd in het persbericht Verlenging van de aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die arbeidsongeschikt zijn.


Update 31/03: Coronavirus: overzicht relevante bepalingen lokale economie

In dit document kunt u alle FAQ terugvinden over de beslissingen en coronamaatregelen in het Ministerieel Besluit van 26/03/2021.

Bekijk FAQ van 26/03/2021.

Steunmaatregelen

Verduidelijking rechthebbenden dubbel crisis-overbruggingsrecht (persbericht minister Clarinval, 30 maart 2021)
De niet-essentiële winkels die op afspraak werken kunnen geen aanspraak maken op het dubbel crisis-overbruggingsrecht, ondanks het eerdere bericht van de minister. Ondernemingen die onmogelijk op afspraak kunnen werken (en die al dan niet nog click & collect en/of levering aanbieden), komen er wel voor in aanmerking. De op afspraak werkende niet-essentiële winkels hebben wel nog recht op het enkele overbruggingsrecht als ze een omzetverlies van minstens 40% kunnen aantonen. Alle info over de verschillende types overbruggingsrecht vind je op https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus.

Vlaams beschermingsmechanisme 7: steunpercentage april wordt verhoogd tot 15% (nieuwsbericht VLAIO, 29 maart 2021)

Minister-president Jambon kondigde het al aan, minister Crevits herhaalt het deze week: het steunpercentage van het Vlaams beschermingsmechanisme voor de maand april wordt verhoogd van 10% naar 15%. Deze ondersteuning geldt voor de gesloten sectoren (o.m. horeca en de niet-medische contactberoepen), maar evengoed voor alle ondernemingen die een omzetverlies van 60% lijden. Bovendien worden ook de maximale steunbedragen verhoogd. Let op: de verhoging is nog niet finaal goedgekeurd.

Projectoproep Flanders is a festival 2021 op komst (beslissing Vlaamse Regering, 26 maart)

De Vlaamse regering keurde vrijdag deze oproep goed, waarvoor 10 miljoen euro beschikbaar is. Vanaf 29 maart kunnen organisatoren voorstellen indienen voor festivals die plaatsvinden tussen 15 juni en 31 oktober. Alle info vind je op: https://www.toerismevlaanderen.be/FlandersIsAFestival.


Update 26/03: Nieuwe coronamaatregelen vanaf 27/03

Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ2403/
Bron: Ministerieel Besluit van 26/03/2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben gisteren in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Ze hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen om de stijgende trend om te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen op vlak van lokale economie:

 1. Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Klanten mogen de zaak wel pas binnen als ze een bevestiging van het gereserveerde tijdslot kunnen voorleggen, en alleen tijdens een tijdslot van 30 minuten mogen ze binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.

Essentiële winkels mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak: supermarkten en andere voedingswinkels, nachtwinkels, winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten, gespecialiseerde winkels met babyartikelen, dierenvoedingwinkels, apotheken, kranten- en boekenwinkels, tankstations en brandstofleveranciers, telecomwinkels, winkels voor medische hulpmiddelen, doe-het-zelfzaken, tuincentra en boomkwekerijen, bloemen- en plantenwinkels, groothandels voor professionelen, stoffen- en breiwinkels en winkels voor schrijf- en papierwaren.

 1. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons
 1. Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

 1. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.

Update 25/03: Raamverkoop

Stad Oostende laat lokale handelaars vanaf vrijdag 26/03/2021 toe om over het hele grondgebied aan raamverkoop te doen, op voorwaarde dat ze dit coronaveilig en zonder afvaloverlast kunnen organiseren. De handelaars mogen bovendien ook hun sanitair ter beschikking stellen.

Via raamverkoop kunnen handelaars voeding (ijsjes, snacks...) en warme en koude dranken te koop aanbieden aan passanten.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

 • Zo mag er geen alcohol worden verkocht, dat mag enkel bij take-away van volledige maaltijden die ingepakt zijn en niet ter plaatse geconsumeerd worden. (Alcohol verkopen bij meeneemmaaltijden mag ook slechts tot 20 uur).
 • De raamverkoop moet op een coronaveilige en nette manier verlopen. Daarom moeten uitbaters steeds voldoende vuilnisbakken ter beschikking stellen zodat de raamverkoop niet voor extra zwerfvuil zorgt.
 • Om samenscholingen te vermijden, vraagt de stad aan de uitbaters om zelf een duidelijke wachtrij met voldoende afstand te organiseren. Mensen mogen ook niet ter plaatse blijven staan of zitten, de bedoeling is dat ze zich na hun aankoop onmiddellijk verspreiden.
 • De handelszaken mogen bovendien hun sanitair ter beschikking stellen van hun klanten, onder strikte hygiënische voorschriften en met aandacht voor de geldende coronamaatregelen.

Klik hier voor meer info.


Update 2/03

Bron: VVSG.be

Belangrijkste documenten

Regelgeving

Niet-medische contactberoepen
Vanaf gisteren, 1 maart 2021, traden een aantal wijzigingen aan het MB COVID-19 in werking m.b.t. de niet-medische contactberoepen (opheffing art. 8 § 3):

 • Schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, bemande zonnebanken en zonnebankcentra, en tatoeage- en piercingsalons mogen heropstarten.
  Zij volgen de aangepaste protocollen voor de niet-medische contactberoepen. Deze vind je op de website van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, onder “SC 10: Personenzorg”.
 • Let op:
  • Dienstverlening aan huis door de niet-medische contactberoepen blijft verboden.
  • Bovendien blijven ook de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, onbemande zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, gesloten.

Vrijstelling omgevingsvergunning voor horecaterrassen

Vrijdag 26 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van minister Demir tot het (tijdelijk) vrijstellen van de omgevingsvergunningsplicht voor horecaterrassen. We drongen al langer aan op meer duidelijkheid m.b.t. de horecaterrassen, anticiperend op een toekomstige heropstart.

 • Zie het Besluit van de Vlaamse regering van 26 februari 2021 tot wijziging van het BVR van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, wat betreft een tijdelijke regeling voor terrassen voor de horeca in het kader van het coronavirus (en de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering)
 • Letterlijk (eigen onderlijning):
  Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig om al dan niet gesloten of overdekte terrassen of terrasconstructies te plaatsen bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte horecazaken als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:
  1° de terrasconstructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de horecazaak;
  2° er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de terrasconstructie zelf en de strikt noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie;
  3° de plaatsing gaat niet gepaard met:
  a) een ontbossing;
  b) een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen;
  c) een aanmerkelijke reliëfwijziging;
  d) een wijziging van waterlichamen.
  De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt tot en met 31 maart 2022.
  De terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang ertoe worden vóór 1 mei 2022 verwijderd, tenzij de plaatsing inmiddels vergund is of rechtsgeldig beroep gedaan wordt op een andere bepaling van dit besluit.
 • Eerst wordt nog het advies van de Raad van State ingewonnen. In principe treedt het besluit in werking 10 dagen na publicatie ervan in het Staatsblad

Inzet van verhuurdiensten van voertuigen met bestuurder voor het vervoer naar de vaccinatiecentra

De Vlaamse regering keurde vrijdag ook een besluit goed dat een uitzondering voorziet op het decreet personenvervoer voor het vervoer van personen naar en van een vaccinatiecentrum in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19. Meer info: nota VVSG (laatste update, 1 maart 2021) + Besluit Vlaamse Regering en Nota aan de Vlaamse Regering.

Vlaamse steunmaatregelen (o.a.)

Een aantal maatregelen zijn aangekondigd maar nog niet van kracht en/of moeten nog verder uitgewerkt worden.

Overzicht: zie persbericht minister Crevits (27 februari 2021)

 • Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM) verlengd
  • Voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn of zwaar omzetverlies lijden
  • Verlengd voor de periode van 1 maart tot en met 30 april 2021
  • Meer info volgt later
  • NB: VBM 4 (verplicht gesloten of zwaar omzetverlies in januari 2021): kan aangevraagd worden vanaf 16 februari t.e.m. 15 maart 2021
 • Globalisatiemechanisme
  • Voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 zware omzetdalingen hebben gekend
  • Deze maatregel werd definitief goedgekeurd (kan nog niet aangevraagd worden)
  • Meer info: website VLAIO
 • Herstartlening
  • Voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten
  • Enkel voor ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis
  • Een lening met 1% rente (looptijd 2 of 3 jaar). De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro
  • Meer informatie volgt later

Een aantal definitieve maatregelen:

 • Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen
  • Voor toeristisch logies, toeristische attractie, hostel of jeugdverblijf met welbepaalde rechtsvormen
  • Steun voor investeringen in kader van gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering, professionalisering.
  • Aanvragen mogelijk vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021
  • Meer info (oa handleiding en aanvragen): website Toerisme Vlaanderen
 • Evenementen: terugbetaalbare voorschotten – oproep 3
  • Voor organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 mei 2022
  • Aanvragen mogelijk vanaf 1 maart 2021
  • Meer info (en aanvragen): website VLAIO
 • Handelshuurlening
  • Voor zelfstandigen en ondernemingen die betalingsmoeilijkheden bij handelshuur hebben
  • Lening van maximum 35.000 euro aan 2%
  • Aanvragen mogelijk tot 1 juli 2021
  • Meer info (en aanvragen): website VLAIO

Federale steunmaatregelen (o.a.)

 • Overbruggingsrecht
  • Verlenging tot en met 30 juni 2021
  • Nog niet definitief: ontwerp Koninklijk Besluit goedgekeurd in ministerraad van 26 februari 2021 , nu voor advies naar Raad van State
  • Meer info: website federale overheid
 • Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen
  • Oa vrijstelling voor de horecasector van de FAVV, belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huurprijs
  • Nog niet definitief: voorontwerp van wet goedgekeurd in ministerraad van 26 februari 2021,
  • Meer info: website federale overheid

Update 25/02: Verduidelijkingen en steunmaatregelen coronavirus

Bron: VVSG.be

Relevante documenten

Kappers

Zonnebanken

(rechtzetting via Ministerieel Besluit van 12 februari 2021)

 • De bemande zonnebanken en zonnecentra mogen hun activiteiten hervatten vanaf 1 maart.
 • De onbemande zonnebanken en zonnecentra blijven ook na 1 maart nog gesloten.

Horeca en take-away

(verduidelijking in FAQ 15 februari 2021)

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

Steunmaatregelen

NB Deze maatregelen zijn goedgekeurd, maar de onderliggende regelgeving moet nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Federaal (onder andere)

 • Overbruggingsrecht verlengd tot en met 30 juni 2021 (bron persbericht minister Clarinval)
  • het dubbele overbruggingsrecht bij volledige onderbreking
  • het crisis-overbruggingsrecht bij omzetdaling van min. 40%.
  • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht
 • Horeca: vrijstelling bijdrage FAVV voor 2021 (bron persbericht minister Clarinval)
 • Belastingvermindering voor verhuurders van 30% op kwijtgescholden huur m.b.t. panden voor professioneel gebruik. De maatregel zal gelden voor de maanden maart, april en mei 2021.
  (bron persbericht minister Van Peteghem)

Vlaams (onder andere)

 • Handelshuurregeling
  Deze maatregel is verlengd van maart tot begin juli (Besluit Vlaamse Regering)
 • Terugbetaling voorschot evenementen
  De datum waarop de beslissing tot steuntoekenning moet genomen worden, is op 31 december 2021 gebracht. (Besluit Vlaamse Regering)
 • Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM)
  • Parlementaire vraag met cijfers per gemeente (voor VBM 2)
  • VBM 3 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60 % in periode 16 november - 31 december): kan niet meer aangevraagd worden
  • VBM 4 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60 % in januari 2021): kan aangevraagd worden vanaf 16 februari t.e.m. 15 maart 2021
  • VBM 5 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60% in februari 2021): kan aangevraagd worden vanaf 16 maart t.e.m. 15 april 2021

Varia


Update 11/02: Coronavirus: overzicht relevante bepalingen lokale economie

Bron: VVSG.be

Naar aanleiding van een nieuwe FAQ Nationaal Crisiscentrum (versie 8 februari 2021).

Hierbij ook de correcte link naar de gecoördineerde versie van het MB.

Voornaamste verduidelijkingen


Contactberoepen

 • Vanaf 13 februari mogen kapperszaken en barbiers open, maar enkel voor de verzorging van het kapsel. Tot 1 maart blijven diensten waarbij de klant het masker moet afzetten (bv. baardverzorging), verboden.
 • Vanaf 1 maart zijn ook volgende niet medische contactberoepen opnieuw toegelaten
  • Schoonheidssalons
  • Niet-medische pedicuren
  • Nagelsalons
  • Massagesalons, voor alle soorten massages, waaronder reflexologie, shiatsu en acupunctuur
  • Tatoeage- en piercingsalons
 • Specifiek nog voor de niet-medische contactberoepen
  • Zij zullen hun activiteiten progressief kunnen hernemen, maar daarbij zijn steeds aangescherpte protocollen van toepassing. Deze zijn nog niet beschikbaar.
  • Niet-medische contactberoepen kunnen hun diensten niet aan huis verlenen! Dit in tegenstelling tot de info in onze update van gisteren.

Vanaf 8 februari

Vanaf 13 februari

Vanaf 1 maart

Vakantieparken, bungalowparken en campings

 • Kappers & barbiers (maar niet aan huis)
 • Huisbezoeken in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars
 • Dierentuinen
 • Bemande zonnebanken
 • Overige niet-medische contactberoepen (incl. de dienstverlening aan huis)
 • Bemande zonnebanken

Zonnebanken

 • Vanaf 1 maart mogen de bemande zonnebankcentra openen.
  Onze communicatie gisteren was gebaseerd op het MB. Blijkbaar is hier sprake van een foutje in het MB, dat nog wordt rechtgezet).
 • Onbemande zonnebankcentra blijven gesloten.

Horeca (incl. foodtrucks)

 • Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk. Daarbij blijft elke vorm van bediening aan een wagen of camper verboden.
  Nieuw is de bepaling in het FAQ dat horeca-inrichtingen geacht worden ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren.
 • Alle logiesvormen die open zijn mogen klanten toegang verlenen tot het zwembad (uitgezonderd de recreatieve en subtropische gedeeltes), mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden.

Mondmaskers

Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Hondentrainingen

Hondentrainingen aan huis zijn niet toegelaten.

Overige


 • Ondertussen zijn de infopagina’s met betrekking tot volgende steunmaatregelen up-to-date:
 • Kappers en barbiers behouden hun dubbel overbruggingsrecht in februari, ondanks de heropstart vanaf 13 februari
  (Bron: tweet minister Clarinval, met link naar Franstalig persartikel)
 • Ter herinnering (gezien de vele vragen die we hierover krijgen): kappers en barbiers vallen niet onder de bepalingen van de wet openingsuren (en moeten dus geen verplichte wekelijkse rustdag nemen).

Update 22/01: Sensibilisering van werkgevers en werknemers over COVID-19

Via deze link vindt u een inspiratielijst met ondersteunende documenten en materialen om werkgevers en werknemers te ondersteunen in hun communicatie over COVID-19.

Als werkgever moet je met heel wat preventieve maatregelen rekening houden tijdens deze coronacrisis. Hier vindt u een overzicht van ondersteunende- en communicatiematerialen specifiek voor de werksetting met algemene richtlijnen en info per sector.

Meer info vindt u hier!


Update 17/12

Lijst toegelaten activiteiten - FOD economie opnieuw online

De FOD Economie heeft haar dynamische lijst bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd. (laatste update 8 december). Deze lijst biedt weliswaar geen volledig overzicht, maar heel wat regelmatig weerkerende vragen vanuit gemeenten worden hier wel beantwoord.

Controle coronamaatregelen door de FOD Volksgezondheid

Sinds half november wordt de inspectie van de FOD Volksgezondheid ingeschakeld bij de controles op de naleving van de coronamaatregelen. Hiermee versterken zij de controles van andere overheidsdiensten en de politiediensten. De FOD Volksgezondheid doet dat aan ook een warme oproep aan alle handelaars om de coronamaatregelen te respecteren. De meest voorkomende inbreuken betreffen de duidelijke affichage van de maatregelen, het ter beschikking stellen van ontsmettingsgel (bv. ook bij self-bankingautomaten) en een duidelijke vloermarkering om de 1,5 meter aan te duiden.

Meer info: hier.

Solden: van maandag 4 januari tot 31 januari

Normaal starten de solden op 3 januari, tenzij 3 januari op een zondag valt (wat in 2021 het geval is), dan starten de solden op zaterdag 2 januari.

Ondertussen heeft de FOD Economie het volgende bevestigd: om een te grote drukte in de winkelstraten te vermijden, zal de regering de solden laten starten op maandag 4 januari. De einddatum wijzigt niet.

Het Koninklijk Besluit met de wijziging zou spoedig gepubliceerd worden in het Staatsblad.

Dit betekent dus dat de eerste soldenzondag niet op 3 januari maar op 10 januari valt. Hou hier desgevallend rekening mee bij het bepalen van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Meer info over de solden en sperperiode: website FOD Economie.

Steunmaatregelen


Verlenging geldigheidsduur consumptiecheques (en andere cheques)

Op 27 november keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de geldigheidsduur van de consumptiecheques te verlengen tot en met 31 december 2021 (in plaats van 7 juni 2021).

Aanvullend keurde de ministerraad op 11 december ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de geldigheidsduur van maaltijd- eco- en geschenkcheques die in de periode van 1 november 2020 en 31 maart 2021 vervallen, verlengt met 6 maanden.

Beide KB’s liggen nog voor ter advies bij de Raad van State.

Verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht als crisismaatregel voor de sectoren die moeten sluiten

Op 11 december keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de verdubbeling van het overbruggingskrediet als crisismaatregel verlengd zal worden tot en met januari 2021. Het gaat hier om de sectoren die moeten sluiten wegens de coronamaatregelen die door overheidsinstanties werden genomen.

Het KB ligt voor ter advies bij de Raad van State.

Overzicht steunmaatregelen (VLAIO) + uitbreiding handelshuurlening

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Nieuw in het rijtje: handelshuurlening wordt uitgebreid tot maximaal 4 maanden huur

 • De handelshuurlening zal maximaal vier maanden huur kunnen bedragen (i.p.v. 2 maanden), met een maximumbedrag van 60.000 euro per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand.
 • Ondernemingen met meerdere panden kunnen meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrage dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal 150.000 euro.
 • Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de huidige regeling (1 of 2 maanden huur) krijgen de mogelijkheid om een extra lening te vragen (in totaal maximaal 4 maanden huur) zonder dat een bijkomende kwijtschelding voor de verhuurder vereist is.
 • Ook ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 zullen in aanmerking komen voor een handelshuurlening.
 • Aanvragen voor deze nieuwe regeling: vanaf 4 januari tot uiterlijk 1 maart 2021

Daarnaast is de deadline voor het indienen van het Vlaams Beschermingsmechanisme voor periode van 1 oktober tot 15 november vastgelegd op 31 december 2020 om 15u.


Update 1/12: Ministerieel Besluit 28 november 2020 en update Frequently Asked Questions

Bron: VVSG en publicatie MB 28/11/2020

Via volgende weblink kunt u het volledig Ministerieel Besluit van 28 november 2020 betreffende de corona maatregelen in België downloaden: MB Covid-19 28/11/2020

Het VVSG bezorgde ons ook opnieuw een handig overzicht met de meest gestelde vragen en hun antwoorden betreffende de huidige corona maatregelen. Deze kun je hier downloaden.

Voor meer informatie, aarzel niet om het Economisch Huis te contacteren via info@economischhuis.be OF 059 24 23 00


Update 27/11: Overlegcomité van 27/11 geeft groen licht voor opening niet-essentiële winkels

Bron: www.info-coronavirus.be

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog steeds op COVID-alarmniveau vier.

Het Overlegcomité nam volgende beslissingen:

Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen vanaf 1 december 2020. Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden (1,5 meter) en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • De gepaste hygiënemaatregelen worden genomen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene.
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.
 • Goede verluchting van de winkel wordt voorzien.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.


Update 17/11: Regels per sector

Bron: VVSG

Via onderstaande link, kunt u alle huidige regels en een overzicht van de actuele bepalingen per sector terugvinden (update op 17/11/2020 door het VVSG).

Download hier het document met alle regels en bepalingen per sector.


Update 17/11: Wegwijs naar steun voor getroffen ondernemers

Voor heel wat Vlaamse ondernemers is steun noodzakelijk om de impact van de coronacrisis op hun zaak te overleven. Daarom voorzien de overheid en andere instanties een steunpakket om hen een hart onder de riem te steken. Dankzij premies, beschermingsmechanismen of versoepeling van betalingsverplichtingen, kunnen ondernemers een financieringsnood overbruggen.

Steunmaatregelen

Hieronder vind je de voornaamste steunmaatregelen van de Vlaamse Regering op een rijtje:

Handelshuurlening

De Vlaamse Regering voorziet een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijk hun handelshuur kunnen betalen. Deze lening kan nog tot 1 maart 2020 aangevraagd worden.

Vlaams Beschermingsmechanisme

Het Vlaams Beschermingsmechanisme vervangt dit najaar de corona hinderpremie van het voorjaar. Ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetverlies van minstens 60% hebben, of verplicht moeten sluiten kunnen steun krijgen voor de periode 1 oktober – 15 november en daarna ook voor de periode 16 november – 31 december.

Winwinlening
De Vlaamse Regering wil tijdens de coronacrisis het slapend geld van de Vlaming activeren en inzetten om kmo’s te versterken. Daarom wordt de populaire winwinlening van PMV/z uitgebreid en versoepeld.

Vlaamse Kredietbemiddelaar
Wanneer de communicatie tussen de ondernemer en de bank niet vlot verloopt, kan de Vlaamse Kredietbemiddelaar te hulp komen. Deze dienst tracht met een neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor financieringsproblemen.

Specifieke steun voor de event-, cultuur- en horecasector


Ondernemers werkzaam in de sectoren cultuur, horeca en evenementen worden zwaar getroffen door het coronavirus.

Naast meer algemene, federale maatregelen zoals het Corona-overbruggingsrecht, het Overbruggingsrecht heropstart, Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding) en Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten (coronacrisis) worden voor deze noodlijdende sectoren ook specifieke maatregelen gecreëerd of versoepeld.

Denk maar aan een maand gratis auteursrechten, de culturele activiteitenpremie en de uitbetaling van de eindejaarspremie voor horecapersoneel.

Voor deze sectoren biedt VLAIO een overzicht van steun in de Subsidiedatabank:
Alle steun voor de cultuur- en eventsector
Alle steun voor de horecasector

Alle steunmaatregelen via de VLAIO-kanalen

VLAIO bundelt alle steunmaatregelen voor ondernemers van de Vlaamse overheid, maar ook van andere overheden en instanties, via ‘nood aan financiële ademruimte’ op vlaio.be/corona en via de filter ‘coronavirus’ in de Subsidiedatabank.


Update: Corona maatregelen 2/11/2020

Samenvatting corona maatregelen vanaf maandag 2/11/2020

 • Niet-essentiële winkel sluiten. Thuislevering en afhaling mogen wel. Voedingswinkels blijven open.
 • Niet-medische contactberoepen zijn verboden. (zoals kappers en schoonheidsspecialisten)
 • Telewerk is verplicht. Indien niet mogelijk: mondmaskers en ventilatie op de werkvloer verplicht.
 • Restaurants en bars in hotel sluiten. (maaltijden enkel op de kamer)
 • Begrafenissen: max. 15 mensen tijdens de ceremonie. (koffietafels niet meer mogelijk)
 • Vakantieparken sluiten vanaf 3 november, restaurants en zwembaden zijn al gesloten.
 • 1 knuffelcontact buiten je eigen bubbel.
 • Samenkomsten buiten: max. 4 personen, ope veilige afstand om bijvoorbeeld te gaan wandelen.
 • Schoolvakantie verlengd tot en met 15 november 2020.
 • Bovenstaande maatregelen zijn van kracht tot en met 13 december 2020. Dan volgt er een evaluatie.

Wat zijn de essentiële winkels die mogen openblijven?

Enkel voor de essentiële goederen uit de lijst.
Zeker als niet-essentieel wordt beschouwd: meubels, tuinmeubels, barbecuetoestellen, groot keukengerei, mobiele verwarmingstoestellen, decoratieartikelen met uitsluiting van kaarsen, multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoenen, telecomaccessoires, juwelen, lederwaren en sportartikelen.

 • Voedingswinkels, supermarkten en nachtwinkels (tot 22u)
  • Onder voedingswinkels wordt verstaan: chocolatiers, wijnhandels, theewinkels, broodjeszaken, ... uiteraard steeds zonder consumptie ter plaatse.
 • Tankstations en brandstoffen leveranciers
 • Bloemen- en plantenwinkels
 • Tuincentra en boomkwekerijen
 • Dierenvoedingswinkels
 • Kranten- en boekenwinkels
 • Winkels voor medische hulpmiddelen
 • Doe-het-zelf-zaken
 • Gespecialiseerde winkels in kledingstoffen en winkels in breigaren, handwerken en fournituren
 • Winkels voor verzorging en hygiëneproducten
 • Winkels voor papier- en schrijfwaren
 • Telecomwinkels (uitgezonderd accessoires)
 • Groothandels blijven enkel open voor professionele klanten

Alle niet-essentiële winkels moeten sluiten tot en met 13/12/2020:

 • Thuislevering en afhaling is mogelijk
  • OPGELET: enkel op afspraak afhaling mogelijk, klant mag de winkel niet betreden!
 • Uiteraard is online verkoop toegelaten.
 • Leveren bij de klant aan huis mag, hetzij zelf, hetzij via koerier
 • Je mag je klanten op afspraak bestelde producten laten ophalen, met volgende te respecteren regels:
 • De klant mag enkel goederen afhalen die op voorhand besteld waren, bv. via webshop, mail, telefoon, …
 • De klant mag die goederen enkel op afspraak komen afhalen
 • Geen fysiek contact met klant (afstand bewaren, mondmaskers, …)
 • De klant mag de winkel niet binnekomen, dus een aparte ruimte voorzien aan de inkom van de winkel
 • Voorzie signalisatie en circulatie

Wat betekenen de nieuwe coronaregels voor jou als ondernemer?

De overheid besliste op 30 oktober een reeks harde maatregelen om de coronacrisis tegen te gaan. We zetten ze op een rijtje. Overzicht per sector, klik HIER.

De 6 gouden regels blijven bestaan

 • Basisregels hygiëne (handen wassen, ontsmetten, mondmasker, …)
 • Zoveel mogelijk activiteiten buiten laten plaatsvinden
 • Bescherm kwetsbaren, zoals senioren en mensen met zwakkere gezondheid
 • Hou afstand: 1,5m en draag een mondmasker waar dat niet kan
 • Beprek het aantal nauwe contacten zoveel mogelijk
 • Respecteer de regels inzaken bijeenkomsten

Deze maatregelen gelden tot 13 december.

· De basisfilosofie van de maatregelen is zo veel mogelijk contacten vermijden.

Contacten:

 • Je mag slechts één persoon tezelfdertijd bij jou thuis uitnodigen. Dat is direct ook jouw knuffelcontact
 • Buiten mag je met maximaal 4 personen samen zijn.

Ondernemingen:

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Als telewerk niet mogelijk is, moet je als werkgever een attest opmaken voor je werknemer. Op de werkvloer zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • alle niet - essentiële winkels sluiten. Ophaalpunten en thuislevering blijft wel mogelijk. Deze sluiting van niet - essentiële winkels wordt na een maand (dus begin december) geëvalueerd.
 • alle restaurants sluiten, ook in hotels, op campings, B&B's. Eten kan je in het hotel dus enkel nog in de kamer. Restaurants mogen wel nog afhaalmaaltijden voorzien.
 • alle (niet - medische) contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, ...) sluiten.
 • vakantieparken zijn vanaf 3 november gesloten

Ceremonies:

 • op begrafenissen kunnen slechts 15 personen aanwezig zijn. Recepties of rouwmaaltijden zijn niet toegestaan.

Welke diensten mag je nog leveren aan een consument?

Het Ministerieel Besluit bevat een limitatieve lijst van ondernemingen die hun diensten nog fysiek aan de consument mogen leveren.

Voor alle duidelijkheid: deze lijst gaat enkel over het leveren van diensten aan consumenten. Diensten aan professionele klanten kunnen zoals voorheen doorgaan, uiteraard lits naleving van de geldende protocollen.

Volgende ondernemingen / sectoren mogen fysiek diensten blijven leveren aan de consument:

 • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.
 • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;
 • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij;
 • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;
 • Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren;
 • Dierenvervoer;
 • De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;
 • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;
 • De apotheken en farmaceutische industrie;
 • De hotels;
 • De pech-, herstellings-, onderhouds- en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens en het vervangen van banden;
 • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
 • De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;
 • De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;
 • De waterhuishouding;
 • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;
 • De postdiensten;
 • De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen;
 • De universiteiten en hogescholen;
 • De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;
 • De verzekeringssector;
 • De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken, de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten;
 • Het nationaal, internationaal transport en logistiek;
 • De cementindustrie ;
 • De notariaten ;
 • De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;
 • De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;
 • De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;
 • De productie van medische instrumenten;
 • De grondstations van ruimtevaartsystemen;
 • De productie van radio-isotopen;
 • Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;
 • Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;
 • De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;
 • De nucleaire en radiologische sector;
 • De technische keuring van de voertuigen;
 • De syndici ;
 • De juridische diensten van de representatieve werknemersorganisaties.
 • De inspectie- en controlediensten;
 • De sociale secretariaten;
 • De noodcentrales en ASTRID;
 • De meteo- en weerdiensten;
 • De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;
 • De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;
 • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;
 • De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld;
 • De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;
 • De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;
 • De integratie en inburgeringsdiensten;
 • De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;
 • De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;
 • De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;
 • De hulpverleningszones;
 • De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;
 • De diensten van private en bijzondere veiligheid;
 • De politiediensten;
 • De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;
 • Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie;
 • De Civiele Bescherming;
 • De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;
 • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen.
 • De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;
 • Het Grondwettelijk Hof;
 • De internationale instellingen en diplomatieke posten;
 • De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;
 • De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

Overzicht per sector:

Bron: www.unizo.be/corona

Winkels en handelszaken

Horeca

 • Restaurants, cafés, bars, en andere eet - en drinkgelegenheden moeten sluiten. Het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden of niet - alcoholische dranken om mee te nemen is wel nog toegestaan. Je mag ook alcohol meegeven bij zo'n afhaalmaaltijd, maar dat mag maximaal tot 20u. Tot eind 2020 zal het FAVV overigens het organiseren van afhaalmaaltijden niet beschouwen als een activiteit die een aparte registraties nodig heeft. Je kan dus tot eind 2020 op afhaalmaaltijden overschakelen, onder jouw bestaande toelating (1.1) van het FAVV, zonder dat je een bijkomende registratie als 'traiteur' moet vragen.
 • Hotels en logies mogen open blijven, met de nuance dat:
  • vakantieparken, bungalowparken en campings gesloten moeten zijn vanaf 3 november. Vakantieverblijven, bungalows, chalets en kameervoorzieningen die dienen voor het gebruik door de eigener en/of diens huishouden of door een huishouden dat er zijn gewooonlijke verblijfplaats heeft, mogen open blijven voor dat specifieke gebruik, maar alle gemeenschappelijke faciliteiten moeten gesloten blijven.
  • ongeacht de logievorm moeten alle gemeenschappelijke faciliteiten sluiten. Hun restaurant moet sluiten, de gasten moeten dus op hun kamer eten. De bar evenals alle andere faciliteiten (zwembad, sauna, ...) blijven eveneens gesloten. Gemeenschappelijke sanitaire faciliteiten mogen niet gebruikt worden.
  • de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen mogen open blijven volgens de regels van de horeca (maximaal 4 personen aan één tafel (behalve indien het gaat om een huishouden, enkel zittend consumeren, geen bediening aan de bar, personeel moet mondmasker dragen, contactgegevens moeten geregistreerd worden)
 • Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
 • Feestzalen zijn gesloten.

Contactberoepen

De 'contactberoepen' zoals massagesalons, schoonheidssalons, kappers, barbiers, nagelsalons, tatoeage - en piercingsalons, esthetische pedicure en gespecialiseerde voetverzorging moeten sluiten. Ook diensten aan huis kunnen niet doorgaan. Ook zonnebankcentra moeten sluiten.

Markten en ambulante handel

Elke vorm van deur - aan - deur verkoop of ambulante handel is verboden.

Dat betekent dus dat ambulante niet-voeding gerelateerde kramen noch op hun vaste standplaats op de openbare weg, noch via hun vaste ronde, noch via deur- aan - deur mogen verkopen.

De enige uitzonderingen op dit principe:

 • Commerciële vertegenwoordigers mogen wel nog langsgaan bij professionele klanten.
 • Op de openbare markten kunnen mogen ambulante handelaars wel staan, maar enkel voor de verkoop van essentiële goederen.
 • Foodtrucks zijn wel toegelaten, met volgende bijzondere voorwaarden. Onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends.

Sport en recreatie

 • Individueel sporten in open lucht blijft mogelijk, en je mag dat doen in een groep van maximaal 4 personen.
 • Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Een volledig overzicht vind je hier. Dat betekent dus ook dat fitnesszalen, zwembaden, sportcomplexen, cultuurzalen, theaterzalen, bioscopen, feestzalen, evenementenzalen, ... dicht gaan tot minstens 13 december

Bijeenkomsten/Evenementen

 • Privé-bijeenkomsten:
  • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. Je mag buiten deze persoon/personen geen andere mensen thuis ontvangen, tenzij voor een essentiële en niet - uitstelbare reden (medische zorgen of zorg en bijstand voor ouderen, minderjarigen of gehandicapte personen)
  • buiten mag je maximaal met 4 personen samenkomen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend
 • handelsbeurzen zijn verboden
 • evenementen (muziek, theater, tentoonstellingen, ...) zijn verboden

Erediensten

 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand
 • op begrafenissen en crematies zijn maximaal 15 personen aanwezig, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, recepties en rouwmaaltijden zijn niet toegestaan

Bouwsector

 • Alle bouwwerkzaamheden, ook binnenshuis, blijven volledig mogelijk mits aan de verplichte veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan.
 • Groothandels bestemd voor professionelen mogen openblijven, toonzalen voor particuliere verkoop moeten sluiten. Ook verkoop van goederen op individuele afspraak is verboden.
 • Toonzalen/handelaars voor B2B-verkoop is wel toegelaten. Individuele afspraken voor dienstverrichtingen (dus voor het uitvoeren van werken: de levering en plaatsing van nieuwe badkamer, keuken, binnenhuisinrichting, ramen en deuren, vloeren, …) is wel mogelijk, mits het respecteren van alle veiligheidsmaatregelen *. Let op: het blijft verboden om ter gelegenheid van dergelijke individuele afspraken rond te gaan in een toonzaal om materialen te kiezen!

Hou rekening met de regels rond het vervoer van personeel in bestelwagens!

Hou ook rekening met de registratieplicht voor buitenlandse werknemers!

Vrije en intellectuele beroepen en aan medisch verwante beroepen of activiteiten

 • Vrije beroepen kunnen net als paramedische beroepen, hun werkzaamheden voortzetten volgens de bestaande protocols.
 • Apotheken blijven open.

Voorwaarden voor de ondernemingen die open zijn

De ondernemingen die wel open mogen blijven, moeten zich minimaal houden aan de basisregels die in de verschillende gidsen en protocollen zijn vastgelegd:

 • ten aanzien van klanten moet je als ondernemer minstens de regels toepassen die beschreven staan in de Gids voor de Handel van de FOD Economie (indien van toepassing).
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht. Fysieke teambuildings zijn verboden. Werknemers die niet kunnen telewerken, moeten een attest meehebben van hun werkgever.
 • bedrijven waar de werknemers aanwezig zijn omdat ze niet kunnen telewerken, moeten de de nodige maatregelen nemen om een maximale naleving van social distancing te garanderen. Behoor je tot een essentiële sector, dan moet je maatregelen nemen om social distancing in de mate van het mogelijke na te leven. Deze maatregelen ten aanzien van jouw personeel staan beschreven in de Generieke Gids van de FOD Waso, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, in overleg met jouw personeel en de diensten voor bescherming en preventie op het werk. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Informeer jouw medewerkers, maar ook externen, tijdig over deze maatregelen en voorzie opleiding waar nodig. Telewerk is de regel voor alle functies die zich er toe lenen!
 • sectorprotocollen: ondernemingen moeten zich houden aan de sectorprotocollen die op hen van toepassing zijn. Het overzicht van alle goedgekeurde sectorprotocollen vind je hier. Is er in jouw sector nog geen sectorprotocol goedgekeurd door de bevoegde Minister? Dan moet je je houden aan een set van specifieke regels.

Wat zijn de sancties?

 • De politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels, en zal GAS-boetes opleggen van 750 euro wanneer je als ondernemer de regels overtreedt.
 • Bij een volgende overtreding zal je, naast andere sancties en hogere boetes, je zaak verplicht moeten sluiten.
 • Daarnaast zullen er ook andere controlemogelijkheden ingeschakeld worden. Zo zullen controleurs van De Lijn het niet correct gebruik van mondmaskers op bussen van De Lijn kunnen bestraffen met een GAS-boete.

Het volledige Ministrieel Besluit vindt u via deze link.


Update 26/10: Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Bron: VLAIO

Een ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal beroep kunnen doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB). Ook deze steun zal je kunnen aanvragen via de VLAIO-website.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits, beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.

Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020. Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De maximale steun bedraagt:

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer
 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers

Cafés en restaurants moeten omzetdaling niet aantonen

Uitbaters van cafés en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen. Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.

Ook voor de cafés en restaurants bedraagt de subsidie 10% van de omzet, exclusief btw, met een maximale subsidie van € 7.500 tot 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers.

Wanneer aanvragen?

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Dit zal pas vanaf eind november mogelijk zijn.

De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2020 ingediend voor wat betreft de periode tot 15 november of 18 november.

Vraag nu het Vlaams Beschermingsmechanisme aan voor augustus en september

Voor omzetdaling van minimaal 60% in de maanden augustus en september 2020, kan je nog tot en met 15 november 2020 het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen. Klik daarvoor op deze link:

Vlaams beschermingsmechanisme: Een premie voor ondernemingen in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen.

Maatregelen op federaal niveau:

Het overbruggingsrecht

 • Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, wordt het ‘Corona-overbruggingsrecht’ verdubbeld. Iemand zonder gezinslast krijgt zo € 2.583. Iemand met kinderen ten laste krijgt € 3.226.
 • Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijdt, wordt het ‘Overbruggingsrecht heropstart’ verlengd.

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Van zodra hierover meer informatie beschikbaar is kan je dat hier lezen in de VLAIO Subsidiedatabank.

En verder

 • De sociale bijdragen (RSZ) worden tijdelijk kwijtgescholden. Zodra we hier meer over weten wordt deze informatie aangevuld.
 • De regering zal zorgen dat het personeel toch een eindejaarspremie zal uitbetaald worden. Zodra we hier meer over weten wordt deze informatie aangevuld.

Update 20/10 bijkomende steunmaatregelen en informatie

Bron: VVSG

Algemeen

 • Telethuiswerk is voortaan de regel (art. 2 §1)
  Meer bepaald: ‘voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat’.
 • Niemand mag zich op de openbare weg of in de openbare ruimte bevinden tussen 0u en 5u. Uitzonderingen: o.m. professionele verplaatsingen (incl. woon-werkverkeer) (art. 16).
 • De protocollen voor onderstaande sectoren die al van toepassing waren op 18 oktober gelden tot en met uiterlijk 23 oktober. Tegen dan moeten de relevante protocollen aangepast zijn.
  • Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren
  • Georganiseerde activiteiten op professioneel, cultureel, verenigings- of sportief vlak.
 • Eind deze week zou ook de coronabarometer worden gelanceerd. Mogelijks leidt dit nog tot bijkomende wijzigingen.

Handel

 • De verkoop van alcoholische dranken is in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, verboden vanaf 20u tot 5u. (art. 12)
 • Nachtwinkels moeten sluiten vanaf 22u.
 • Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren
  • Sluiten voortaan om 23u30 (tenzij het gemeentebestuur een vroeger sluitingsuur oplegt) en blijven ononderbroken gesloten tot minstens 6u.
  • Max. 40 bezoekers tegelijkertijd, tenzij een protocol anders bepaalt.
  • Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden.

Ambulante handel

 • Zijn voortaan verboden:
  • Jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten
  • Kerstmarkten en winterdorpen
 • Nieuwe bepalingen m.b.t. markten
  • Marktkramers mogen geen voeding of drank aanbieden voor consumptie ter plaatse
  • Bezoekers mogen geen voeding of drank ter plaatse nuttigen
 • Nieuwe bepalingen m.b.t. kermissen
  • Het maximale aantal bezoekers wordt beperkt tot 200 (<12-jarigen worden meegeteld)
  • Kermiskramers mogen geen voeding of drank aanbieden voor consumptie ter plaatse
  • Oktoberfoor Oostende gaat niet meer door vanaf zondag 18 oktober 2020 om 19u30

Horeca

 • Naast de discotheken en dancings moeten voortaan ook volgende inrichtingen sluiten:
  • Alle inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere drank- en eetgelegenheden
   Uitzondering:
   • voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22u (art. 6 §1)
   • alle logiesvormen, incl. hun restaurant maar met uitzondering van hun andere drankgelegenheden, en dit uitsluitend voor de gasten die er verblijven,
   • grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen.
  • Feest- & receptiezalen, behalve voor rouwmaaltijden na begrafenissen/crematies (art. 8)
 • Voor de nog toegelaten horeca-activiteiten (de hierboven vermelde uitzonderingen) geldt voortaan
  • Max. 4 personen per tafel
  • Geen enkele bediening aan de bar (ook niet in eenmanszaken)
  • 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen (i.p.v. tussen de tafels)

Evenementen

 • Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is voortaan verboden op alle georganiseerde activiteiten, evenementen en voorstellen met publiek. Kantines zijn gesloten.
  Bijgevolg zijn recepties en banketten verzorgd door een professionele traiteur/cateraar voortaan verboden. Uitzondering: rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies.
 • Er gelden nieuwe maxima voor georganiseerde activiteiten op professioneel, cultureel, verenigingsvlak:
  • Binnen (en in dezelfde ruimte): max. 40 personen (tenzij afwijking via protocol)
  • Buiten:
   • Activiteiten in club- of verenigingsverband (voor leden): max. 50 personen
   • Evenementen en voorstellingen (voor publiek): max. 400 personen
    Dit kan verhoogd worden via
    • Protocol (vanaf 23 oktober): mits compartimentering per max. 200
    • Toelating CERM/CIRM

Ondersteuningsmaatregelen

Nieuwe Vlaamse premie

Een ondernemer die tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal een beroep kunnen doen op een nieuwe Vlaamse premie bij VLAIO. Deze premie bedraagt 10% van de omzet tijdens dezelfde periode in 2019. Die 10% is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor de VLAIO corona-update voor bedrijven. Meer info (incl. link naar update).

Vlaams Beschermingsmechanisme

Een ondernemer die in de periode augustus-september 2020 een omzetdaling van minimaal 60%, leed, kan tot en met 15 november het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen via deze webpagina

Overbruggingsrecht

 • Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, zal het crisis-overbruggingsrecht verdubbeld worden. Iemand zonder gezinslast krijgt zo € 2.583. Iemand met kinderen ten laste krijgt € 3.226.
 • Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijdt, wordt het overbruggingsrecht heropstart verlengd tot eind december.

Beide maatregelen vereisen nog een wetgevend initiatief. Aanvragen kan dus nog niet. Meer info.

Overige

Verder kondigde de regering ook een vrijstelling van de werkgeversbijdragen aan de RSZ en de uitbetaling van de eindejaarspremie voor bepaalde sectoren aan. Meer info ontbreekt vooralsnog.

Terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen

De indieningsdatum voor evenementen die starten in 2020 is verstreken. Voor evenementen tussen 1 januari en 1 oktober 2021 kan nog ingediend worden tot 9 november. Meer info.


Ministerieel Besluit 18 Oktober 2020

Het volledig ministerieel besluit kunt u hier lezen: MB 18/10/2020

De horeca (cafés en restaurants) moeten vanaf maandag 19 oktober voor vier weken sluiten. Er komt een evaluatie na 14 dagen. Dat is beslist op het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land.
Restaurants kunnen wel nog afhaalgerechten meegeven, tot 22 uur 's avonds. Vanaf 20 uur 's avonds is er een verbod op verkoop van alcohol.

"Telewerken wordt de regel, maar bedrijven moeten kunnen blijven draaien. Dus mensen zullen regelmatig gevraagd worden om terug te keren", aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.
Wie niet kan telewerken, moet dat in de "meest veilige omstandigheden" kunnen werken.

Kerstmarkten en rommelmarkten zullen niet meer kunnen, markten met voedsel en kleine kermissen mogen wel nog.

Er komt ook in het hele land een avondklok van middernacht tot 5 uur 's ochtends. Je mag in dat tijdslot wel nog buitenkomen voor dringende medische redenen of als het niet anders lukt voor je werk.
Ook die maatregel gaat vanaf maandag 19 oktober in werking.

Ook de sociale contacten worden verder ingeperkt. Elke individu mag nog maximaal één nauw (knuffel)contact hebben, buiten het huishouden.
Thuis mogen we nog vier mensen ontvangen, met afstandsregels. Dat moeten twee weken lang dezelfde mensen zijn.

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen aangekondigd op 16 oktober komt er een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme.
Door de bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, zullen veel ondernemers een groot omzetverlies hebben.

Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, kan een beroep doen op steun van de Vlaamse overheid. De steun is 10% van de normale omzet.

Ondertussen zijn er voor het eerste Vlaams beschermingsmechanisme al bijna 4.000 aanvragen voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro.

Alle restaurants en cafés waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder. De steun bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode.
De 10% is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.
Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro.

Bron: VOKA


Update 14/10 Handelshuurlening met twee maanden verlengd

Sinds begin juli kunnen ondernemingen, die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, beroep doen op de handelshuurlening.

De Vlaamse Regering verlengt nu de indieningstermijn tot 1 december.

Voor wie?

Door de federale coronamaatregelen moesten heel wat ondernemingen hun zaak tijdelijk verplicht sluiten, waardoor veel ondernemingen moeilijkheden ondervonden om de huur van hun handelspand te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen.

Wat?

De regeling is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 2 huurperiodes voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. De handelshuurlening wordt aan de huurder verstrekt door PMV/z-Leningen en kan maximaal 35.000 euro bedragen per onderneming, terug te betalen op 24 maanden aan een rente van 2%.

Aanvragen?

Doe hier uw aanvraag!


Update 14/10 Vraag nu aan: Terugbetaling voorschot evenementen

Bron: www.vlaio.be

De coronacrisis zorgt voor grote onzekerheid bij de evenementensector. De Vlaamse overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren, dat werkkapitaal creëert om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf najaar 2020.

De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: ook als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden.

Voor wie?

Ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk.

Waarvoor?

De organisatie van evenementen.

Bedrag

60 % van de totale kost van het evenement - minimaal € 25.000 en maximaal € 800.000.

Aanvragen:

Oproep 2 voor evenementen tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 staat nu open. De uiterlijke indieningsdatum is maandag 9 november 2020, 12.00 uur.

Je kan deze steun nu aanvragen!

Start hier jouw aanvraag.


Update 14/10 Vraag nu aan: Vlaams beschermingsmechanisme

Het Vlaams beschermingsmechanisme is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen, die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, exploitatiebeperkingen kennen met een serieuze omzetdaling tot gevolg, financieel te ondersteunen.

Als de verstrengde coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overleven.

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie & de corona ondersteuningspremie.

Voor wie?

Bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen .

Voorwaarden:

Omzetdaling van minstens 60% tijdens augustus en september 2020 t.o.v. de referentieperiode in 2019.

Bedrag:

7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (1/2 voor zelfstandigen in bijberoep).

Aanvragen tot 15 november 2020:

Hier aanvragen!


Update 29/09: Ministerieel Besluit van 25 september

Bron: VVSG

Hieronder gaan we in op de wijzigingen ten gevolge van het nieuwe MB die relevant zijn voor de ambulante handel en de kermissen. Daarnaast overlopen we ook enkele belangrijke actuele topics.

Algemeen

 • Alle nieuwe maatregelen gaan in op 1 oktober en gelden voorlopig tot 31 oktober 2020.
 • De sociale bubbel van 5 wordt vervangen door het concept van ‘nauwe contacten’: te beperken tot een referentiecijfer. Op dit moment geldt: 5 contacten/maand/persoon.
 • De algemene mondmaskerplicht wordt vervangen door de plicht om een mondmasker te dragen wanneer de veiligheidsafstand niet kan gerespecteerd worden.
  Voortaan geldt een mondmaskerplicht op volgende locaties:
  • in winkels en winkelcentra (blijft behouden)
  • op handelsbeurzen, in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen en horeca-inrichtingen (behalve wanneer men aan de eigen tafel zit) (blijft behouden)
  • in de winkelstraten, op de markten en de kermissen, en op de druk bezochte (private en publieke) plaatsen, die worden bepaald door de lokale overheid en afgebakend aan de hand van een aanplakking die preciseert wanneer de verplichting geldt. (nieuw)
 • Quarantaineplicht: vereenvoudiging en inkorting tot 7 dagen.

Markten en kermissen

 • Men kan voortaan de markt bezoeken met meer dan 2 personen.
 • De algemene mondmaskerplicht op markten en kermissen wordt vervangen door:
  • Mondmaskerplicht waar/wanneer het onmogelijk is om de afstandsregel te garanderen
  • Mondmaskerplicht als de gemeente het oplegt.
 • De overige bepalingen blijven behouden: maximum aantal bezoekers (1 persoon per 1,5 lopende meter kraam voor markten / 400 personen voor jaarmarkten en kermissen), monitoring, circulatieplan, …).

Eerdere verduidelijkingen vanuit het Nationaal Crisiscentrum

Op onderstaande vragen kregen we in de loop van september een antwoord:

 • Moeten kinderen < 12 jaar meegeteld worden in de berekening van het aantal bezoekers/aanwezigen?
  • Ja, voor kermissen/markten
  • Neen, voor evenementen, voorstellingen, …
 • Kan een kermis opgesplitst worden naar twee of meer locaties (bv. om 2 x 400 bezoekers te kunnen ontvangen)?
  Het is toegestaan een kermis op te splitsen, mits aan volgende voorwaarden voldaan is:
  • Niet-aaneensluitende locaties
  • Circulatieroute tussen de locaties
  • Maatregelen om sociale afstand te kunnen respecteren.
  • Geen overschrijding van max. aantal bezoekers per locatie (400 of minder, indien de ruimte niet toelaat om de sociale afstand te bewaren)
  • Wachtrijen zoveel mogelijk vermijden
  • Risicoanalyse en handhaving door lokaal bestuur.

Aanvullende dagpremie ambulante handelaars: aanvragen mogelijk tot 9 oktober

Deze premie is voor de periode van 18 mei tot 30 juni en kan via het webformulier tot 9 oktober aangevraagd worden (zie website VLAIO).


Update 18/09: Terrassen Oostendse horeca kunnen blijven staan tot begin november

Om de horeca maximaal te ondersteunen bij de heropstart, bood Stad Oostende alle horecazaken de kans om hun terras uit te breiden tijdens de zomermaanden. De periode waarin de terrassen kunnen blijven staan, wordt nu verlengd tot en met zondag 1 november 2020 op alle plaatsen waar dit mogelijk is.

Ook voor de winterterrassen zal een soepele regeling worden uitgewerkt. Stad Oostende zal nagaan of die terrassen eventueel ook vroeger kunnen worden opgebouwd. Horeca-uitbaters met vragen hierover zullen zich hiervoor kunnen wenden tot het Economisch Huis.

Meer info vind je hier.


Update 24/08 Mondmaskers in Oostende in open lucht

Omdat de drukste periode van het zomerseizoen voorbij is en het aantal coronabesmettingen in Oostende de laatste weken goed onder controle is, past Stad Oostende de mondmaskerplicht aan. Vanaf nu zijn mondmaskers in open lucht enkel nog verplicht in het historische stadscentrum, waar onder andere de drukste winkelstraten liggen, en op de dijk. Ook op het strand zijn mondmaskers niet langer verplicht.

Vanaf vandaag, 24 augustus, geldt in Oostende enkel nog een algemene mondmaskerplicht in de binnenstad. Het gaat over het gebied afgebakend door de volgende straten: Leopold II-laan, Vindictivelaan, Visserskaai, Zeeheldenplein en Albert I-promenade. Ook het plein voor het treinstation en het stuk van de Natiënkaai voor het station hoort bij deze zone. De algemene mondmaskerplicht in deze zone geldt voor iedereen vanaf 12 jaar die zich te voet verplaatst op het openbaar domein.

De afgebakende zone in de binnenstad waar het verplicht blijft om een mondmasker te dragen:


Update Persbericht 20/08

Vanaf maandag 24/08:

 • Het zal mogelijk zijn om opnieuw met twee te winkelen (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft).
 • Er zal ook geen tijdslimiet meer zijn bij het winkelen.

Vanaf 1 september:

 • Blijft de sociale bubbel van 5 personen - d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben - gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.
 • Rouwmaaltijden na een uitvaart kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van de regels die gelden voor de horecasector. De volgende Nationale Veiligheidsraad zal zich buigen over de kwestie van een mogelijke versoepeling van de regels voor recepties in het algemeen.
 • Het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten - bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria - zal worden uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor.
 • Alle leerlingen zullen dus weer naar school kunnen gaan, over alle onderwijsniveaus heen, op basis van de "code geel" die door de gemeenschappen is bepaald. Ter herinnering: de code geel verwijst naar een situatie waarin het virus nog steeds actief is, maar wel onder controle is. Dit systeem maakt een normale schoolweek van 5 dagen mogelijk, mits bepaalde gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals het verplicht dragen van mondmaskers voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten, en het opschorten van bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs.

Update 7/08 Vlaams beschermingsmechanisme

Het Vlaams beschermingsmechanisme is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen, die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, exploitatiebeperkingen kennen met een serieuze omzetdaling tot gevolg, financieel te ondersteunen.

Als de verstrengde coronamaatregelen (zie beslissing Veiligheidsraad van 27 juli 2020) tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overleven.

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie & de corona ondersteuningspremie.

Voor wie?

Bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen .

Voorwaarden:

Omzetdaling van minstens 60% tijdens augustus en september 2020 t.o.v. de referentieperiode in 2019.

Bedrag:

7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (1/2 voor zelfstandigen in bijberoep).

Aanvragen tot 15 november 2020:

De online-aanvraag zal mogelijk zijn vanaf oktober.

Klik hier voor meer info!


Update 4/08 Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen

Bron: www.vlaio.be

De coronacrisis zorgt voor grote onzekerheid bij de evenementensector. De Vlaamse overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren, dat werkkapitaal creëert om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf najaar 2020.

De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: ook als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden.

Voor wie?

Ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk.

Waarvoor?

De organisatie van evenementen.

Bedrag

60 % van de totale kost van het evenement - minimaal € 25.000 en maximaal € 800.000.

Aanvragen:

Je kan deze steun nu aanvragen!

Start hier jouw aanvraag.

Meer info op www.vlaio.be


Vraag voor 31 augustus 2020 jouw corona ondersteuningspremie aan

Bron: www.vlaio.be

Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen, zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Voor wie?

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:

 • ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
 • ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Doe hier uw aanvraag voor 31 augustus!


Update 29/07 Alle huidige coronamaatregelen op economisch vlak (vanaf 29 juli 2020)

Bron: Ministerieel Besluit (MB) 28 juli 2020 m.b.t. COVID-19

Winkels

 • Individueel winkelen wordt opnieuw de norm, behalve als er minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben, bijzijn.
 • Je mag maximaal 30 minuten in de winkel blijven. De nadruk ligt dus op functioneel shoppen. In winkelcentra: niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk.
 • De soldenperiode blijft en wordt niet uitgesteld.
 • De sluitingstijd van de nachtwinkels werd vervroegd naar 22u. Nachtwinkels mogen dus open zijn tussen 7u en 22u.
 • Alle verkoopacties op het openbaar domein blijven verboden. Met andere woorden: uitstallingen, vlaggen, reclame- en sandwichborden of andere objecten zijn niet toegestaan.

De gids voor de opening van de handel is ondertussen ook aangepast. Let op: het gaat om de aanpassingen ten gevolge van het MB van 24/7 (met o.m. de mondmaskerplicht op markten). Bovenstaande wijzigingen (o.a. beperking winkelduur) t.g.v. het laatste MB van 28/7 zijn er nog niet in verwerkt.

Horeca

 • Voortaan geldt er een maximum van 10 personen per tafel (i.p.v. 15). Op restaurant of café gaan mag dus enkel met je bubbel van 5 personen en je eigen gezinsleden.
 • Registratie is verplicht. De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
 • Alle coronamaatregelen voor de horeca op een rij vindt u hier.

De gids voor een veilige opstart van de horeca is ondertussen ook aangepast. Let op: het gaat om de aanpassingen ten gevolge van het MB van 24/7 (met o.m. de verplichte registratie). Bovenstaande wijziging (max. 10 personen) t.g.v. het laatste MB van 28/7 is er nog niet in verwerkt.

Markten en kermissen

 • Ook op markten moet er weer individueel gewinkeld worden en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Dezelfde uitzonderingen zijn van toepassing: minderjarige die onder hetzelfde dak woont of persoon die nood heeft aan begeleiding.
 • Voor alle markten en kermissen blijft de bepaling gelden van max. 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Specifiek voor jaarmarkten en kermissen geldt bovendien een absoluut maximum van 200 bezoekers.

Evenementen

Het maximum aantal personen dat ‘evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden’ mag bijwonen, is verlaagd tot:

 • Binnen: 100 personen (i.p.v. 200)
 • Buiten: 200 personen (i.p.v. 400)

Bovendien geldt er nu ook een mondmaskerplicht (vanaf 12 jaar) op deze evenementen, voorstellingen, …

Overige

 • Registratie is verplicht op plaatsen waar groepen mensen een langere tijd actief samen doorbrengen; bv. in de wellnesscentra, zwembaden, casino's en speelautomatenhallen, feest- en receptiezalen, alsook voor het bijwonen van sportlessen. Ook in de horeca blijft registreren verplicht.
 • Recepties en banketten met privékarakter worden beperkt tot maximum 10 personen (voorheen tot 50 personen).
 • Telewerk wordt opnieuw sterk aangeraden.

Stad Oostende voert extra maatregelen in:

 • In Oostende is het voor een taxibestuurder en de passagiers (ouder dan 12 jaar) verplicht om een mondmasker te dragen. Als er geen passagiers in het voertuig meerijden, moet de chauffeur geen mondmasker dragen.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor alle verplaatsingen op het openbaar domein binnen de volledige bebouwde kom van Oostende. Vind hier de veelgestelde vragen over het mondmaskergebruik in Oostende.

Update 24/07 coronamaatregelen in Oostende

Aangezien de situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Om de situatie onder controle te houden, besliste Stad Oostende om voortaan mondmaskers te verplichten in de volledige bebouwde kom van Oostende.

Om ervoor te zorgen dat het sociaal-economische leven kan blijven functioneren én om de verdere verspreiding van het coronavirus covid-19 tegen te gaan, besliste Stad Oostende vandaag om mondmaskers te verplichten voor alle verplaatsingen op het openbaar domein binnen de bebouwde kom.

Er zijn een aantal uitzonderingen voorzien. De verplichting om bij een verplaatsing een mondmasker te dragen geldt niet:

 • Tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r).
 • Tijdens verplaatsingen met de step of fiets met uitzondering van de dijk. Op de dijk is een mondmasker steeds verplicht ook met de fiets of step.
 • Tijdens verplaatsingen op het strand om te gaan zwemmen in zee.
 • Tijdens de beoefening van een intensieve sportactiviteit (uitgezonderd wandelen). Let op, wie sport op de dijk moet ook een mondmasker dragen.
 • Tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen.
 • Tijdens het nuttigen van voedsel en drank.
 • Voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.
 • Voor kinderen tot en met 12 jaar.

Belangrijk: op de Zeedijk moet je vanaf 12 jaar altijd een mondmasker dragen, ook als je neerzit. Enkel als je iets eet of drinkt, mag je het mondmasker tijdelijk afnemen. Ook voor fietsers, steppers, wie met een gocart rijdt … is een mondmasker verplicht op de dijk. Dat is een provinciale beslissing van de gouverneur die geldt voor de hele kust.

De opgelegde maatregelen zullen door de Lokale Politie nauwgezet worden gecontroleerd en gehandhaafd. Overtredingen zijn strafbaar.

Er wordt extra gecontroleerd in horecazaken en beach bars; zitten is verplicht en de zitcapaciteit mag niet overschreden worden.

De viskramen op de Visserskaai zullen achteruit worden geplaatst om meer ruimte te maken.


Update 24/07 Bijkomende maatregelen om de heropflakkering van het coronavirus af te remmen

Bron: Crisiscentrum

Op 23 juli 2020 is de Nationale Veiligheidsraad samen gekomen om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Er werd besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

Hieronder een overzicht van de maatregelen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn. Deze gelden bovenop de nu al geldende verplichtingen.

 • Het dragen van een mondmasker zal vanaf nu ook verplicht zijn:
  • Op markten, rommelmarkten en kermissen
  • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten
  • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek
  • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten

Het dragen van een mondmasker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u. Nachtwinkels mogen dus open zijn tussen 7u en 22u.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
 • In het algemeen zullen de controles versterkt worden.

Update 22/07 Mondmaskers verplicht

Draag het correcte mondmasker!

Mondmaskers helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, als aanvulling op de zogenaamde "barrièregebaren" zoals handhygiëne en sociale afstandsregels. We zijn ondertussen vertrouwd geraakt met vele verschillende modellen mondmaskers en dat in allerhande materialen.

Stilaan wordt het type masker dat op bovenstaande afbeelding te zien is, enorm populair. Met een plexi schermpje voor de mond, zien we dit type masker vooral in de horeca-sector opduiken.

Dit masker is wellicht aangenamer om dragen dan een echt mondmasker, maar biedt te weinig bescherming gezien het onvoldoende neus en mond bedekt. De Federale Overheidsdienst heeft dan ook gewaarschuwd dat dit masker daarom niet als alternatief gebruikt mag worden voor het verplichte mondmasker.

Omdat wij u, uw personeel en uw klanten veilig en gezond willen houden, vragen wij u dan ook hiermee rekening te houden en een conform mondmasker te dragen.


Update 10/07 Reclameborden niet toegestaan op openbaar domein

De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 heeft de overgang naar fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli goedgekeurd.

Specifiek voor de detailhandel blijft de maatregel van kracht waarbij alle verkoopacties op het openbaar domein worden verboden.
Met andere woorden: uitstallingen, vlaggen, reclame- en sandwichborden of andere objecten zijn niet toegestaan.

Deze maatregel, van kracht sinds de heropening van 11 mei, dient om de social distancing en vlotte circulatie in de winkelstraten te verzekeren.

Meer informatie via de website van FOD Economie en in de Gids voor heropening van de handel.


Update 7/07 Handelshuurlening

Bron: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/online-toepassing-handelshuurlening-beschikbaar

Door de federale coronamaatregelen moe(s)ten heel wat ondernemingen hun zaak tijdelijk verplicht sluiten. Intussen lopen de kosten voor de huur van hun zaak verder op en er zijn weinig of geen inkomsten. Om deze ondernemers te ondersteunen, voorziet de Vlaamse Regering een handelshuurlening. De overeenkomst kan retroactief toegepast worden vanaf de maand april.

Concreet zal de Vlaamse overheid maximaal 2 huurperiodes voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur vrijwillig kwijtscheldt. Zo kan de verhuurder bijvoorbeeld de huur voor april en mei kwijtschelden en kan de huurder op die manier een lening aanvragen voor de maanden juni en juli. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat. De lening kan maximaal € 35.000 zijn. De terugbetaling van kapitaal en intrest begint pas na 6 maanden te lopen en moet 24 maanden na toekenning van de lening terugbetaald worden. Er is een rente van 2%.

De online toepassing om de aanvraag te doen vind je via www.vlaio.be/handelshuurlening. Sinds begin juni kan je ook op deze webpagina alvast een modelovereenkomst voor de handelshuurlening vinden. De aanvraag moet voor 1 oktober 2020 ingediend worden. Na de aanvraag zullen de eerste leningsovereenkomsten aan de aanvragers voorgelegd worden ter ondertekening vanuit PMV. Vanaf 15 juli zal VLAIO voorzien in bemiddeling tussen huurder en verhuurder om tot een overeenkomst te komen.


Update 1/07

Bron: Ministerieel Besluit (MB) 30 juni 2020 m.b.t. COVID-19

Op de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag werd het volgende beslist voor fase 4. Deze maatregelen gaan in vanaf 1 juli:

Markten:

 • De beperking van maximum 50 kramen is opgeheven.
 • Alle markten (dus niet enkel de weerkerende i.e. dagelijks, wekelijks en tweewekelijks) kunnen georganiseerd worden.
 • Het dragen van een gelaatsscherm door marktkramers is toegelaten indien een mondmasker niet mogelijk is om medische redenen.
 • De markt- en kermiskramers mogen voeding en dranken aanbieden voor consumptie ter plaatse mits naleving van de richtlijnen voor de horeca.
 • De bepaling m.b.t. het individueel marktbezoek is opgeheven. (let op: voorlopig is de bepaling nog niet geschrapt in het protocol).

Kermissen:

 • Kermissen worden NIET beschouwd als evenementen maar worden georganiseerd volgens dezelfde richtlijnen als de markten.
 • Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

Evenementen

 • Gemeenten moeten voorafgaandelijk toelating geven voor volgende georganiseerde activiteiten:
  • Een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd
  • Voor zover er sprake is van een publiek van meer dan 200 personen OF als deze activiteit plaatsvindt in de publieke ruimte.
  • Bij deze toelatingsbeslissing maakt de gemeente gebruik van de zogenaamde ‘evenementenmatrix’.
 • Evenementen, voorstellingen, (sportieve) wedstrijden en betogingen mogen niet plaatsvinden tussen een uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

Voor al deze evenementen gelden volgende maxima m.b.t. het aantal personen (‘het publiek’):

Indoor

Outdoor

Vanaf 1 juli

200

400

Vanaf 1 augustus

400*

800*

(* Permanente infrastructuren met een zittend publiek kunnen een uitzondering aanvragen op deze maxima.)

Covid Event Risk Model (“evenementenmatrix”)

Dit model moet toegepast worden bij éénmalige evenementen in de publieke ruimte. Aan de hand van een vragenlijst krijgt het evenement een kleur: rood, oranje, groen.

Toerisme Vlaanderen, EventFlanders, het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool en de Alliantie van Belgische Event Federaties hebben de voorbije weken hard gewerkt aan het COVID Event Risk Model. Dit model bestaat uit een online tool én een protocol waarmee alle event professionals in België, zowel uit de publieke als (non-)profitsector, kunnen nagaan hoe COVID-veilig hun event is.

Vanaf 1 juli zijn het protocol en de online tool gratis beschikbaar via www.covideventriskmodel.be. Met deze tool kunnen organisatoren het COVID-veiligheidsrisico van hun event in kaart brengen.

Het model is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een event kan scannen op het COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.

 • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
 • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
 • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een event dient er uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden te worden.

Steden en gemeenten zijn niet alleen belangrijke organisatoren van events maar spelen ook een belangrijke rol in het al dan niet gunnen van events die er op hun grondgebied worden georganiseerd. Het COVID Event Risk Model kan hierbij een adviserende rol spelen.

Circussen

De circussen mogen onder welbepaalde voorwaarden vanaf 1 juli weer publiek ontvangen.

Het Circuscentrum ontwikkelde een leidraad voor tentcircussen en klassieke circussen.

Meer info: website circuscentrum


Samenvatting persconferentie 24/06

Bron: https://www.vvsg.be/

Globaal

Het centrale uitgangspunt, ‘Alles is toegelaten, behalve …’ (in plaats van: ‘Alles is verboden, behalve …’), blijft gehanteerd.

De 6 ‘gouden regels’ blijven van kracht, weliswaar met beperkte wijzigingen:

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden

Volgende ondernemingen mogen vanaf 1 juli onder bepaalde voorwaarden (cf. protocollen en eerdere bepalingen m.b.t. activiteiten zoals crowd management) opnieuw opstarten:

 • zwembaden en wellnesscentra;
 • pretparken en binnenspeeltuinen
 • theaters en bioscopen
 • casino’s en de speelautomatenhallen
 • congreszalen
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen

Daarnaast blijven volgende activiteiten nog steeds verboden

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven (discotheken en dancings blijven gesloten)
 • massa-evenementen

Handel

Vanaf 1 juli gelden volgende versoepelingen:

 • er mag gewinkeld worden met meerdere mensen binnen de eigen contactbubbel
 • het winkelbezoek wordt niet langer in tijd beperkt (i.p.v. maximum 30 minuten)

Het dragen van een mondmasker is geen verplichting maar blijft nog steeds sterk aanbevolen.

Openbare markten

Vanaf 1 juli wordt het maximum van 50 kramen opgeheven.

De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.

Publieksevenementen

 • Reguliere evenementen in permanente infrastructuren (bioscopen, theaters, tribunes, congreszalen, …)
  Toegelaten vanaf 1 juli volgens de protocollen
 • Éénmalige evenementen in de publieke ruimte
  Toegelaten vanaf 1 juli mits organisatie aan de hand van online evenementenmatrix, die als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van de vergunningen

Voor al deze evenementen gelden volgende maxima m.b.t. het aantal personen:

Indoor

Outdoor

Vanaf 1 juli

200

400

Vanaf 1 augustus

400*

800*

(* Permanente infrastructuren met een zittend publiek kunnen een uitzondering aanvragen op deze maxima.)

Onduidelijkheden

 • Overige modaliteiten met betrekking tot de organisatie van de markten (bv. vervalt ook de regel 1 persoon per 1,5 lopende meter kraam?)
 • Kermissen worden niet expliciet vermeld. Zijn de bepalingen voor outdoorevenementen van toepassing?
 • Evenementenmatrix: vanaf wanneer kunnen gemeenten en organisatoren hierover beschikken? Welke zijn de concrete modaliteiten?
 • Sauna’s worden niet letterlijk vermeld (voorheen telkens gekoppeld aan de wellnesscentra).

Overig nieuws


Verlenging overbruggingsrecht, aanvullende compensatiepremie en hinderpremie

Bron: www.vlaio.be/nl/nieuws/verlenging-looptijd-hinderpremie-en-aanvullende-c...

Overbruggingsrecht

De federale regering heeft beslist om het overbruggingsrecht te verlengen voor de maanden juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december.

Daarenboven zal er een apart overbruggingsrecht worden voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Dit relance-overbruggingsrecht zal even hoog zijn als het overbruggingsrecht. Het richt zich tot de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald.

Deze kunnen voor de verschillende sociale kassen op volgende manier worden aangevraagd:

Liantis : je ontvangt op 5 juni een mail met de vraag of je al dan niet het overbruggingsrecht wenst te verlengen voor juni

Acerta : https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/aanvraag-overbruggingsrecht-juni

Xerius : https://corona-overbruggingsrecht-juni.xerius.be/Landing/Translated

Partena: https://partena.secure.force.com/?lg=nl&form=ASICoronaDroitPasserelleFor...

Sexurex: www.securex/overbruggingsrecht

Incozina: je zal een bericht ontvangen met praktische informatie voor de nieuwe aanvraag

Indien je via een ander sociaal verzekeringsfonds zou werken kan je in principe via de website het aanvraagformulier terugvinden.

Aanvullende compensatiepremie

De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel ondernemingen nog steeds door, waardoor er langdurige impact op de omzet is. Zeker voor de sector van de evenementen is de impact nog steeds heel groot. Ook voor bedrijven en winkels die recent opnieuw gestart zijn, is het effect op de omzet op dit moment niet te onderschatten omdat ze capaciteitsbeperkingen moeten naleven. We voorzien nu in een aanvullende corona compensatiepremie van € 2000.

De voorwaarden:
De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

Deze corona ondersteuningspremie kan je nu nog niet aanvragen, dit zal waarschijnlijk in de 2de helft van juli mogelijk zijn.

Let op: deze ondersteuningspremie moet je uiterlijk op 15 augustus 2020 online aanvragen. Hou dus onze website in de gaten voor meer info.

Hinderpremie

De huidige regelgeving voorziet het aflopen van de corona hinderpremie op 12 juni. In maart kon niemand voorspellen dat de beperkende maatregelen zolang zouden duren. Daarom heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist dat er een verlenging komt van de looptijd van de corona hinderpremie voor wie verplicht gesloten moet blijven.

Dat betekent dat de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen doen op de dagpremie van € 160 per extra sluitingsdag. Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie. De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.


Update 8/06

Laatste updates in verband met coronavirus

Alle info en de laatste updates in verband met het coronavirus vindt u hier:

Update coronamaatregelen 8/06 FAQ


Update 13/05

Woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.

Wat het economische leven betreft – daar is beslist dat de contactberoepen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.

Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden - opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.

Er zijn nog een aantal andere beslissingen genomen met betrekking tot sport en vrije tijd. Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria's en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen.

Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.


Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.

Een aspect in deze fase is cultuur. De NVR heeft beslist dat musea en culturele bezienswaardigheden – historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen - vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen.

Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.

We zullen ook moeten bekijken in welke fase en onder welke voorwaarden we de sociale contacten kunnen uitbreiden, zomerstages en jeugdkampen kunnen laten doorgaan, erediensten kunnen laten hernemen en manifestaties en evenementen van diverse omvang kunnen laten doorgaan.

We kunnen u nu al zeggen dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni.


Update 6/05

 • vanaf maandag 11 mei mogen winkels heropenen onder strikte voorwaarden
 • 1 klant per 10 vierkante meter, voor maximum 30 minuten per klant
 • er wordt sterk aangeraden om bij het winkelen een mondmasker te dragen (blijft verplicht op het openbaar vervoer voor iedereen boven de 12 jaar)
 • bij voorkeur boodschappen alleen doen
 • bij voorkeur in de buurt van de woning of het werk te winkelen
 • markten, horeca, recreatie en musea blijven voorlopig gesloten

Update 28/04

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdagavond 24 april een versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt.

Een overzicht van wat we wel en niet mogen vanaf bepaalde data.

VANAF 4 MEI (FASE 1A)

Bedrijven

 • Alle bedrijven mogen hun activiteiten voortzetten (of hervatten)
 • Telewerk blijft de norm
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden
 • In bedrijven waar social distancing niet mogelijk is, zullen mondmaskers gebruikt worden

Winkels/handelszaken

 • Alle winkels die gesloten waren, blijven gesloten, op één uitzondering na: stoffen- en garenwinkels
 • Winkels die stoffen en garen verkopen mogen de deuren opnieuw openen, omdat ze een rol kunnen spelen in het maken van mondmaskers
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten

Mondmaskers

 • Op het openbaar vervoer: de mond en neus bedekken met een mondmasker, sjaal of andere stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar
 • De regels gelden niet enkel op de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron enz.
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden
 • Download hier tips & tricks omtrent het dragen van deze mondmaskers

VANAF 11 MEI (FASE 1B)

Winkels/handelszaken – onder voorbehoud van het aantal ziekenhuisopnames

 • Alle winkels die nog gesloten zijn, mogen tegelijk weer open, ongeacht grootte of sector
 • De regels rond social distancing moeten kunnen worden gegarandeerd
 • Opgelet: contactberoepen uitoefenen - zoals de kapper bijvoorbeeld - is in deze fase nog niet toegestaan

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten

VANAF 18 MEI (FASE 2)

Contactberoepen - onder voorbehoud van het aantal ziekenhuisopnames

 • Kappers en andere contactberoepen zullen allicht de deuren weer mogen openen
 • Onder welke omstandigheden dit moet gebeuren, wordt nog onderzocht

Horeca

 • Cafés, restaurants en dancings zullen ook in deze nog gesloten blijven
 • Ook andere plaatsen waar eten en drank geconsumeerd wordt, blijven gesloten voor publiek

Daguitstapjes en tweede verblijf

 • Daguitstapjes zijn weer mogelijk in deze fase, weliswaar in eigen land. Dit laat Belgen toe om weer naar de Kust of de Ardennen te trekken
 • Mensen met een tweede verblijf kunnen dit voor een daguitstap bezoeken

TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI (FASE 3)

Deze fase wordt nog volop onderzocht. De concrete maatregelen die van kracht zullen zijn vanaf fase 3, liggen dus minder duidelijk vast dan die van fase 1a, 1b en 2. In grote lijnen geeft de overheid wel onderstaand toekomstperspectief mee.

Horeca, bioscopen, enz.

 • Cafés, restaurants, dancings, bioscopen, en andere entertainment-etablissementen enz. zullen waarschijnlijk stapsgewijs de deuren weer kunnen openen onder strikte voorwaarden
 • Gezien social distancing hier zeer moeilijk te handhaven valt, wordt nog volop onderzocht wat de strikte voorwaarden dan precies zullen zijn

Reizen, pretparken, zomerkampen

 • Massa-evenementen zoals festivals zijn geschrapt tot minstens 31 augustus, maar de mogelijkheid om jeugdkampen en zomerkampen te laten doorgaan, is in deze fase realistisch. Tegen eind mei wil de regering een antwoord op deze vraag geformuleerd hebben.
 • Wordt mogelijk ook opnieuw toegestaan
  * Een pretpark of dierentuin bezoeken
  * Naar het buitenland reizen of een meerdaags tripje in eigen land maken
  * Stages

Update 16/04

Op 15 april besliste de Nationale Veiligheidsraad om de bestaande coronamaatregelen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Geen nieuwe of verstrengde maatregelen, maar dus ook geen versoepeling.
Volgende week komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Dan komt er meer duidelijkheid over de fase na 3 mei, namelijk de versoepeling.

 • Alle maatregelen worden verlengd tot en met 3 mei 2020.
 • Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen terug openen (datum nog te bepalen) met dezelfde regels als voedingszaken. De social distancing maatregelen dienen dus te allen tijde gerespecteerd te worden. De Retail coördinator van uw wijk zal u contacteren of langskomen met de nodige affiches betreffende social distancing en andere regels waaraan deze handelszaken zich moeten houden.
 • Tot en met 31 augustus 2020 mogen er geen massa events plaatsvinden. Voor Oostende betekent dit onder andere geen Paulusfeesten, Ostend Beach,… Wat de ondergrens is van aantal bezoekers voor desbetreffende events is nog niet gekend.
 • De soldenperiode wordt uitgesteld tot 1 augustus 2020 en eindigt op 31 augustus 2020. De regels rond solden blijven gewoon gelden.
  • De sperperiode verschuift naar juli, ook hier blijven de standaardregels gelden.
  • De duurtijd van lopende wettelijke uitverkopen (gestart voor 18 maart 2020) wordt verlengd met de periode van de sluiting door de coronamaatregelen. Op die manier kunnen ze toch over de volle 5 of 12 maanden beschikken (afhankelijk van de reden voor uitverkoop).

Update financiële en economische maatregelen 16/04/2020

 • Aanvullende sluitingspremie (€160 per sluitingsdag)
  • Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat wie tot en met 5 april de corona hinderpremie heeft gekregen, automatisch €160 krijgt per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
  • Wie recht had op de corona hinderpremie moet geen nieuwe aanvraag doen.
  • Uitbetaling van deze premie zal van start gaan vanaf 19 april 2020.
 • Overbruggingskrediet uitbreiding
  • Voor zelfstandigen met welbepaalde categorieën werd een half overbruggingskrediet toegekend.
  • Deze categorieën zijn: zelfstandigen in bijberoep – student zelfstandigen – gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste en 65-plussers zonder pensioen.
  • Voorwaarden lees je via: VLAIO Overbruggingskrediet
  • De uitkering bedraagt €645,85 als alleenstaande of €807,05 bij gezinslast.
  • Opgelet: geniet je al een andere uitkering, dan kan het uitkeringsbedrag van het overbruggingskrediet worden verminderd.
 • Compensatiepremie:
  • Opgelet: kan nog niet worden aangevraagd, VLAIO werkt nog verder aan het digitaal platform. Ze streven ernaar om de module tegen 1 mei 2020 online te hebben. De aanvraag indienen zal kunnen tot en met 30 juni 2020.
  • De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 10 april formeel dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen.
  • Meer info via volgende weblinks: Besluit Vlaamse Regering + bijlage met NACE-codes + Nota Compensatiepremie
 • Corona Hinderpremie
 • Extra bescherming om faillissement te vermijden
  • Heel wat van onze ondernemers hebben een terechte vrees dat ze omwille van deze corona crisis met betalingsproblemen zullen kampen of afstevenen op een faillissement. De inkomsten vallen weg, maar de kosten en facturen blijven wel lopen.
  • Hoewel de regering al heel wat maatregelen nam (bv. kredietverlening, uitstel sociale bijdragen, …) alsook het Economisch Huis Oostende, dat ook 3 flankerende lokale maatregelen uitwerkte, volstaan die niet altijd.
  • Daarom schort de regering tijdelijk de handhavingsmaatregelen op voor ondernemers met schulden en dit vanaf 18 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. Een ondernemer met schulden wordt dus beschermd tegen inbeslagname en faillissement.
  • Voorwaarde is wel dat die ondernemers op 18 maart 2020 nog financieel gezond waren.
  • Opgelet: de maatregel wordt eerstdaags voorgelegd bij de Raad van State. Vanaf alles duidelijk is omtrent deze maatregel, houden wij u op de hoogte.
 • SABAM-korting voor horeca
  • Sabam en Horeca Vlaanderen zijn overeengekomen om een solidariteitskorting toe te staan die overeenkomt met 1 maand auteursrechten.
  • In totaal gaat het voor de hele horecasector om een bedrag van bijna 2 miljoen euro aan auteursrechten.
  • De horecazaken die verplicht gesloten zijn wegens de maatregelen van de overheid kunnen deze solidariteitskorting eenvoudig en snel aanvragen via de site van het uniek platform Unisono (de aanvraagmodule is weldra beschikbaar).
  • Deze korting op het gedeelte auteursrechten wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of zal terugbetaald worden, indien de bijdrage al betaald werd. Deze 1/12 kwijtschelding is geldig voor iedereen die al betaald heeft of nog moet betalen.

Update lokale steunmaatregelen

Economisch Huis Oostende zet eerste half miljoen in voor steunmaatregelen lokale economie

“De strijd tegen het coronavirus treft ook de Oostendse economie. De dynamiek bij onze ondernemers is de afgelopen weken onnavolgbaar geweest, waarvoor ik enkel en alleen maar mijn diep respect en medeleven kan betuigen. Om een extra duwtje in de rug te kunnen geven voor een aantal urgente financiële situaties, zal ongeveer een eerste half miljoen euro worden vrijgemaakt door het Economisch Huis Oostende”, kondigt voorzitter en schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn aan.

Het Economisch Huis Oostende benadrukt dat dit een eerste stap is voor een aantal urgente zaken. Het is dus niet uitgesloten dat er in samenwerking met Stad Oostende verdere herstelmaatregelen kunnen komen. Naast het verschaffen van veel informatie en verschillende updates rond de coronamaatregelen, heeft het Economisch Huis de afgelopen dagen vooral bijstand, begeleiding en hulp geboden aan getroffen zelfstandigen. Nu zal ook extra financiële steun voorzien worden.

“Nu er meer geweten is over de bovenlokale steunmaatregelen, kan het lokale bestuur voor een aantal zaken op korte termijn eveneens een rol spelen. En dat zal het dan ook doen. Het is evident dat het Economisch Huis Oostende op langere termijn zijn verantwoordelijkheid zal blijven opnemen in functie van herstel, eens deze crisis overwonnen is. Daarbij zal het verdere verloop moeten tegemoet gezien worden”, vervolgt Charlotte Verkeyn.

Het Economisch Huis Oostende zal het huidig vrijgemaakte bedrag voorlopig inzetten op drie fronten:

 1. De overname van de kost van de garantie (fee) voor vennootschappen.
 2. Een regeling inzake de water- en energiefactuur voor éénmanszaken in Oostende zonder fysieke vestiging, waarbij de activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend en door de coronamaatregelen gestopt diende te worden.
 3. Ondersteuning van ondernemingen die nog niet in de mogelijkheid waren voldoende reserves op te bouwen.

De insteek is momenteel het helpen voorkomen van al te grote moeilijkheden bij ondernemers die zonder deze crisis nooit in dergelijke situatie zouden zijn terecht gekomen, maar wel moeten geholpen worden. Zoals gesteld, dient verder nog een rol gespeeld te worden in toekomstige relance-maatregelen.

Het eerste front is gericht op ondernemingen en bedrijven die beroep moeten doen op de bovenlokale waarborgregeling omdat zij geconfronteerd worden met een pas aangekochte stock, zonder dat daar inkomsten tegenover staan, maar ondertussen wel een nieuwe stock moeten bekostigen. Het Economisch Huis Oostende zal voor hen de dossierkosten dekken die hieraan verbonden zijn, tot 1.250,00 euro per vennootschap.

Er zijn in Oostende ook een aantal éénmanszaken zonder fysieke vestiging. Omdat het naar voor komt dat men tussen kant en wal dreigt te vallen, terwijl ook zij een ernstige terugval kennen, wordt voor hen een steun uitgewerkt die gelijk loopt met de bovenlokale tussenkomst in de energiefactuur met een maximum van 202,00 euro per maand, gedurende voorlopig twee maanden.

Verder is de uitwerking van een stevig handelsapparaat met kwalitatieve zaken een speerpunt voor het Economisch Huis. Niemand is erbij gebaat om kwaliteitsvolle ondernemingen in moeilijkheden te zien, louter en alleen omdat zij dergelijke crisis niet konden voorzien en hierdoor onvoldoende reserves konden opbouwen. Dit kan het geval zijn wanneer de onderneming zwaar heeft geïnvesteerd of wanneer ze net gestart zijn met hun zaak. Voor hen wordt naar analogie van de steunmaatregel voor innovatieve concepten een tussenkomst voorzien ten bedrage van 500,00 euro per maand, voorlopig voor de duurtijd van twee
maanden.

Er moet in alle gevallen aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo mogen bijvoorbeeld geen betalingsachterstanden bestaan en wordt er ook een plafond toegepast. Het zal dus van belang zijn om zo snel mogelijk de aanvraag in te dienen om binnen de perken van het beschikbaar budget te vallen.
Concreet, hoe zal men deze extra steunmaatregelen kunnen aanvragen?

Indien een onderneming in aanmerking komt voor één van de steunmaatregelen, dienen ze een aanvraagformulier in te vullen. De verschillende aanvraagformulieren vind je terug via deze link. Alle aanvragen moeten ingediend worden voor eind april 2020.


Update 24/03

Winkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren. Deze mag niet verplaatst worden naar een andere dag in de week.

Wijziging in het kader van de coronamaatregelen voor Foodtrucks, kiosken en voedingsstanden

Foodtrucks moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als foodtruck.

Wijziging in het kader van de coronamaatregelen voor bakkers en kappers

 • Bakkers die normaal openen om 6 uur mochten , volgens de corona – richtlijnen, slechts openen om 7 uur. Ondertussen werd lokaal en dus enkel voor de Oostendse bakkers beslist dat wie gebruikelijk om 6 uur zijn bakkerij opent, dit inderdaad opnieuw kan doen.

Hou uiteraard rekening met de verplichting om 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten en aan de kassa.

 • De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat kappers vanaf 25.03.2020 gesloten moeten blijven. Gelieve met deze wijziging rekening te houden.

Update 23/03

Het Economisch Huis Oostende beseft ten volle dat de huidige crisisperiode voor alle ondernemers zwaar om dragen is en dat er wellicht nog moeilijke tijden aankomen. Wij staan dan ook volledig ten dienste van onze handelaars en voorzien tijdens deze periode 24/7 telefonische permanentie in het Economisch Huis Oostende.

Tijdens de kantooruren (van 8.30 uur tot 17.00 uur) zijn wij te bereiken op het nummer 059 24 23 00. Buiten de kantooruren zijn wij bereikbaar op het nummer 0490 56 08 54.

Zoals je weet, worden de bestaande maatregelen tegen het coronavirus op regelmatige basis aangepast aan de nieuwe omstandigheden, wat het uiteraard voor de handelaars niet gemakkelijk maakt om telkens mee te zijn met de nieuwe corona-maatregelen, aangevuld met de steunmaatregelen die lokaal, Vlaams en Federaal worden uitgewerkt om de ondernemers te helpen.

Ook het OCMW/Sociaal Huis kan zorgen voor de nodige ondersteuning aan de zelfstandigen in nood. Als je zwaar getroffen bent en niet in de mogelijkheid bent om de bovenlokale maatregelen af te wachten, kan een aanvraag tot noodsteun ingediend worden die bij voorrang wordt behandeld. Mocht je vragen of problemen hebben, meld je dan zeker aan bij deze instantie.

Ook is het aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met jouw bank, nutsleveranciers, verhuurders… met de vraag naar uitstellen en afkortingen.


Bekijk eveneens of je op contractuele basis bepaalde contracten ‘on hold’ kan zetten dan wel of er sprake is van overmacht bij de uitvoering.


Hoe dan ook zal er wellicht de komende weken nog meer duidelijkheid komen over de steunmaatregelen of de wijze waarop deze kunnen aangevraagd worden.


Je mag op ons rekenen voor een update van deze regels van zodra deze bekend worden zodat je mee bent met de bijkomende maatregelen en hoe deze ook te bekomen.


Wij verwijzen ook graag nog naar volgende interessante websites voor verdere informatie of veel gestelde vragen:


Update 20/03

Oproep: doneer uw mondmaskers en beschermingsmateriaal!

We doen een oproep bij ondernemend Oostende om zo veel mogelijk mondmaskers en beschermingsmateriaal te doneren. Onze Oostendse ziekenhuizen hebben dringend nood aan volgende zaken:

AZ Damiaan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
 • Maskers type FFP II of III
 • Chirurgische maskers type 2 (3-lagig)
 • Tyvek hoofdkappen
 • Tyvek overall
 • Maskers type FFP II of III
 • Overzetbrillen
 • Ondoordringbare overalls
 • Beschermende schorten
 • Full face shields (gelaatsbeschermingsmasker op helm)
 • Ontsmettingsalcohol
 • Nitril handschoenen ongepoederd
 • Thermometers
 • Stethoscopen

  Beschik je over iets van deze beschermingsmaterialen? Gelieve deze dan zo spoedig mogelijk binnen te brengen aan het onthaal van het ziekenhuis in jouw buurt.


  Update 18/03

  Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van dinsdag 17 maart is besloten om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. De onderstaande maatregelen gelden vanaf woensdag 18 maart op de middag tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks geëvalueerd worden en de maatregelen kunnen aangepast worden, afhankelijk van de evolutie van de omstandigheden.

  Alle bedrijven zijn verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

  Als telewerk niet mogelijk is, moeten de afstandsregels (1,5 m tussen elke persoon) strikt worden nageleefd. Als het voor bedrijven onmogelijk is om noch telewerk noch deze afstandsregels toe te passen, moeten zij hun deuren sluiten.

  Indien de autoriteiten vaststellen dat voormelde maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie zwaar beboet. Wanneer na de sanctie de maatregelen nog niet worden nageleefd, zal de onderneming moeten sluiten.

  Deze regels zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er wel voor moeten zorgen dat de regels inzake de afstand in de mate van het mogelijke worden nageleefd.

  Niet-essentiële winkels en handelszaken moeten sluiten, met uitzondering van voedingswinkels, nachtwinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels, kappers, wassalons, tankstations, leveranciers van brandstoffen en krantenwinkels

  Andere handelszaken met minstens 50% verkoop van essentiële voedingsmiddelen mogen open blijven, anders moeten ze de deuren sluiten. Als er nog andere activiteiten zijn, moeten deze worden stopgezet. Enkel de verkoop van levensmiddelen is toegelaten.

  Supermarkten en voedingswinkels blijven open tijdens de week en in het weekend. De toegang wordt gereguleerd met volgende beperkingen:

  • de nodige maatregelen moeten genomen worden zodat een sociale afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden;
  • in supermarkten mag maximaal één klant per 10 m² aanwezig zijn en dit voor maximum 30 minuten;
  • kortingen en promoties zijn verboden;
  • voedingswinkels mogen open zijn van 7.00 tot 22.00 uur;
  • nachtwinkels mogen open blijven tot 22.00 uur.

  De Oostendse Vistrap en vaste viskramen (ook de kraampjes op de Visserskaai) zijn gesloten. Ook snoep, pralines en ijs behoren tot voeding, net zoals koffie en thee. Deze winkels mogen dus eveneens open blijven. Ook dierenvoedingswinkels blijven open tijdens de week en in het weekend.

  Cafés en restaurants blijven gesloten. Eigenaars moeten terrasmeubilair verplicht binnen zetten.

  Bij restaurants blijft take-away en leveringen aan huis mogelijk. Frituren, afhaalchinezen, broodjeszaken en snackbars blijven open (weekdagen en weekend), voor zover niemand ter plaatse eet, de terrassen naar binnen worden gebracht en er rekening gehouden wordt met de nodige afstandsregels (1,5 m) en de nodige hygiënemaatregelen.

  Logementen (hotels, vakantiehuizen, camping, B&B) mogen openen maar enkel en alleen voor de overnachting. Verhuur van go-carts, fietsen, vespa’s is verboden.

  Bankkantoren blijven tijdens de week open op afspraak. Kappers (per kapsalon wordt één klant tegelijk toegelaten), wassalons, krantenwinkels en (para)farmaceutische winkels mogen open blijven. Ook in benzinestations kun je doorlopend terecht.

  De openbare Oostendse markten op donderdag en zaterdag zijn verboden. Vaste voedingskramen die op zichzelf staan, zoals kip-aan-het-spitkramen, kunnen wel.

  De zaken die open mogen blijven, dienen steeds de social distancing-maatregelen te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon! Je vindt een affiche om aan de etalage of deur van jouw zaak te hangen in de bijlage.

  Verder raden we iedereen ten sterkste aan om cash betalingen te vermijden en te opteren voor digitale betalingen (Bancontact, Payconiq…).

  Financiële maatregelen worden uitgebreid

  De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die moeten sluiten door de nieuwe maatregelen. Dat betekent 4.000 euro voor de eerste drie weken, daarna 160 euro per dag. Dat geldt ook voor marktkramers, hotels die een ontbijtruimte moeten sluiten, en ook voor wie een afhaaldienst organiseert. Meer informatie omtrent de hinderpremie vindt u via deze link: https://vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie.

  Verder kunnen ondernemingen een overbruggingskrediet aanvragen voor 12 maanden in plaats van 3 maanden.

  Werkgevers die personeel tewerkstellen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

  Daarnaast worden alle inningen van lokale belastingen een maand opgeschort.

  Enkele nuttige websites en links voor ondernemers in tijden van de coronacrisis

  Permanentie en ondersteuning Economisch Huis Oostende

  Het Economisch Huis Oostende beseft ten volle dat er voor alle ondernemers zware tijden aanbreken. Wij staan ook volledig ten dienste van onze handelaars en voorzien tijdens deze periode 24/7 telefonische permanentie in het Economisch Huis Oostende.

  Tijdens de kantooruren zijn wij te bereiken op het nummer 059 24 23 00. Buiten de kantooruren zijn wij bereikbaar op het nummer 0490 56 08 54.

  Indien je een afhaalservice/thuisbezorging van maaltijden aanbiedt of jouw zaak heeft een webshop, vragen wij je zaak te registreren via de website van het Economisch Huis Oostende via deze link: https://bit.ly/2UhuZcY. De lijsten per categorie worden gepubliceerd op de websites van Stad Oostende, Toerisme Oostende en het Economisch Huis Oostende. Op deze manier willen wij jouw zaak in de kijker zetten en hopen we dat je op deze manier toch wat extra inkomsten kan krijgen in deze moeilijke periode.


  Update 17/03

  Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn er een aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het coronavirus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Dit kan enkel als iedereen, ook alle handelaars, hun steentje bijdragen.

  Hieronder volgen enkele nieuwe updates omtrent de maatregelen tegen het coronavirus. Gelieve deze mailing dan ook aandachtig te lezen.

  Financiële maatregelen voor handelaars

  Vlaams

  • Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor elk café en restaurant dat gesloten moet worden, ook voor zaken met verplichte weekendsluiting:
   • Voor een volledige sluiting wordt een éénmalige premie van 4.000 euro voorzien. Indien de sluiting langer dan 21 dagen in beslag neemt, wordt een extra sluitingsvergoeding van 160 euro per dag voorzien.

  Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaalservice of thuisbezorging, kunnen toch van de coronahinderpremie genieten. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen deze premie aanvragen.

  De premie kan worden aangevraagd bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen via www.vlaio.be. Het Economisch Huis Oostende kan hier waar nodig ondersteuning bieden.

  Lokaal

  • Alle inningen van stadsbelastingen worden met één maand opgeschort.
  • Daarnaast onderzoeken we bijkomende flankerende, lokale maatregelen.

  Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

  Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

  Meer informatie hieromtrent vind je via de website van VLAIO: www.vlaio.be.

  Specifieke maatregelen voor horeca

  We vragen alle restauranthouders om hun eetmeubilair (stoelen en tafels) zodanig op te stellen dat het voor de klanten duidelijk wordt dat eten en drinken ter plaatse niet meer mogelijk is.

  We adviseren de horecazaken om alle stoelen en tafels samen te plaatsen of ze indien mogelijk volledig te verwijderen.

  Specifieke maatregelen voor andere sectoren

  • Kapperszaken en schoonheidssalons
   • Je kan jouw activiteiten verder blijven uitoefenen tijdens de week, maar dit enkel op afspraak (één op één) en de zaak moet sluiten in het weekend.
  • Krantenwinkels zijn een uitzondering op de maatregel van ‘gewone’ winkels en blijven dus de hele week en in het weekend open.

  Indien je tijdens deze periode van sluitingsdag(en) wil veranderen, kan dit zonder probleem.

  ‘Social distancing’ maatregelen

  We vragen alle zaken om bij de wachtrijen de ‘social distancing’ regels toe te passen. Vanaf heden mag er slechts 1 klant per 10 m² binnengelaten worden in de handelszaak. Door middel van een affiche of tijdelijke markering op de vloer kunnen de handelaars hun klanten vragen om minstens anderhalve meter tussen te laten bij het wachten.

  Via deze link sturen wij u enkele visuals mee. We vragen u om de visual die van toepassing is op uw zaak af te drukken en zichtbaar aan uw etalage of deur te plaatsen.

  Verder raden we iedereen ten sterkste aan om cash betalingen te vermijden en te opteren voor digitale betalingen (Bancontact, Payconiq…).

  Samenscholing verboden

  We vragen iedereen zoveel mogelijk binnen te blijven en voldoende afstand te houden als je toch naar buiten moet.

  Extra controles

  Het Economisch Huis Oostende informeert dat de Lokale Politie en de Stedelijke Gemeenschapswachten de komende dagen extra zullen controleren of burgers en uitbaters alle voorgaande regels goed opvolgen. Als het nodig is, kunnen politieagenten of sanctionerende ambtenaren hiertegen optreden.

  Enkele nuttige websites en links voor ondernemers in tijden van de coronacrisis

  Permanentie en ondersteuning Economisch Huis Oostende

  Het Economisch Huis Oostende beseft ten volle dat er voor alle ondernemers zware tijden aanbreken. Wij staan ook volledig ten dienste van onze handelaars en voorzien tijdens deze periode 24 op 24 en 7 op 7 telefonische permanentie in het Economisch Huis Oostende.

  Tijdens de kantooruren zijn wij te bereiken op het nummer 059 24 23 00. Buiten de kantooruren zijn wij bereikbaar op het nummer 0490 56 08 54.

  Indien je een afhaalservice/thuisbezorging van maaltijden aanbiedt of jouw zaak heeft een webshop, vragen wij je zaak te registreren via de website van het Economisch Huis Oostende via deze link: https://bit.ly/2UhuZcY. De lijsten per categorie worden gepubliceerd op de websites van Stad Oostende, Toerisme Oostende en het Economisch Huis Oostende. Op deze manier willen wij jouw zaak in de kijker zetten en hopen we dat je op deze manier toch wat extra inkomsten kan krijgen in deze moeilijke periode.


  Update 13/03

  In deze periode waarin de maatregelen tegen het coronavirus verscherpt worden, doen wij een oproep bij alle getroffen handelaars.

  Afhaalservice/thuisbezorging maaltijden

  Biedt u vanaf 14 maart 2020 een afhaalservice voor maaltijden aan? Of zal u maaltijden aan huis leveren? Gelieve uw zaak dan te registreren via deze link.

  Webshop

  Beschikt uw zaak over een webshop? Gelieve uw zaak dan te registreren via deze link.

  Het Economisch Huis Oostende zorgt ervoor dat uw dienstverlening kenbaar gemaakt wordt! Er zullen lijsten gepubliceerd worden op de sociale mediakanalen en websites van Stad Oostende en het Economisch Huis met alle ondernemingen die deze service(s) zullen aanbieden tot en met 3 april.


  Update 13/03 (15 uur)

  Zoals gisteren 12 maart 2020 werd aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad werden extra maatregelen genomen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

  Deze maatregelen gaan in voege vanaf vrijdag 13 maart 2020 om middernacht en blijven gelden tot en met 3 april 2020.

  • Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
  • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
   • Roomservice blijft wel nog mogelijk
  • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
   • Het afhalen van maaltijden in de zaak wordt ook toegestaan
  • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
  • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken.

  Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken. We zijn er ons ten volle van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

  In het kader van de Ministerraad op 6 maart laatstleden, werden tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

  1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
  3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  4. Betalingsplan btw
  5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
  7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
  8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

  Hiervoor zitten vandaag de respectievelijke ministerraden samen om deze maatregelen verder uit te werken. Van zodra we hieromtrent meer nieuws ontvangen, zullen wij dit communiceren.

  Specifiek voor alle sectoren

  • Vrije beroepen
   U kunt uw activiteiten verder blijven uitoefenen maar dit enkel op afspraak en niet in het weekend. Niet noodzakelijke afspraken dienen wel uitgesteld te worden.

  • Kapperszaken en schoonheidssalons
   Kappers enkel op afspraak (één op één) in de week. Kappers moeten sluiten in het weekend.

  • Feestzalen
   Feestzalen dienen gesloten te worden tot en met 3 april. Geplande feesten of andere gebeurtenissen dienen in intieme kring plaats te vinden.

  • Thuiszorgwinkels vallen onder de maatregel van gewone winkels en blijven dus de hele week open, maar niet in het weekend.
  • Krantenwinkels zijn een uitzondering op de maatregel van gewone winkels en blijven dus de hele week open en in het weekend open.
  • Marktkramers
   De openbare Oostendse markten op donderdag en zaterdag zijn verboden. Vaste voedingskramen die op zichzelf staan, zoals kip-aan-het-spitkramen, kunnen wel.

  Samenscholing moet te allen tijde verboden worden. Indien meerdere afspraken gepland staan in kleinere ruimtes, wordt het ten sterkste aangeraden om enkele afspraken te annuleren.

  Visuals

  Via deze link vindt u enkele visuals. We vragen u om de visual die van toepassing is op uw zaak af te drukken en zichtbaar aan uw etalage of deur te plaatsen.

  Financiële maatregelen

  Vlaams

  • Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor elk café en restaurant dat gesloten moet worden. Ook voor zaken met verplichte weekendsluiting:
   • Voor een volledige sluiting wordt een eenmalige premie van 4.000 euro voorzien. Indien de sluiting langer dan 21 dagen in beslag neemt, wordt een extra sluitingsvergoeding van 160 euro per dag voorzien.

  Restaurants en frituren die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

  Lokaal

  • Verder zullen alle inningen van stadsbelastingen met één maand opgeschort worden.
  • Daarnaast onderzoeken we bijkomende flankerende, lokale maatregelen.

  Cel tewerkstelling Economisch Huis Oostende

  De cel tewerkstelling van het Economisch Huis Oostende in de Hendrik Serruyslaan 48 zal vanaf vandaag achter gesloten deuren werken. Groepslessen en afspraken worden geannuleerd. De cel is wel telefonisch bereikbaar op het 0484 36 98 23 (enkel tijdens de kantooruren).

  Wij hopen van harte dat de opmars van deze epidemie hiermee gestuit wordt en het normale leven hierna snel terug opgepikt kan worden.

  Indien u meer informatie wenst, kan u steeds terecht op het nummer 059 24 23 00 of via mail op het adres info@economischhuis.be.

  Overlegvergaderingen met handelaars uitgesteld wegens coronavirus

  Gezien de huidige berichtgeving en maatregelen van Stad Oostende en de Vlaamse Overheid tegen het Coronavirus, is het Economisch Huis Oostende genoodzaakt om de geplande overlegvergaderingen met de handelaars van de Belle Epoquewijk, het Westerkwartier, de Vuurtorenwijk, Zandvoorde, Stene en de Konterdam te annuleren.

  Uitstel betekent geen afstel. De overlegvergaderingen zullen opnieuw ingepland worden, van zodra er meer duidelijkheid is over de situatie. Eens er een nieuwe datum is gevonden, zal het Economisch Huis Oostende alle handelaars opnieuw contacteren.

  Wij danken u voor uw begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.

  Nieuws in verband met coronavirus