Tips voor een goede CO2-meter

De CO2-waarde geeft een indicatie voor de luchtverversing in een ruimte. Als de ruimte te weinig wordt verlucht, gaat de CO2 zich opstapelen. Het is zeer belangrijk om frisse lucht te hebben in de strijd tegen corona. Want als een ruimte niet goed wordt verlucht, zal de CO2 zich opstapelen en is de kans tot besmetting groter. Daarom lijsten we hieronder enkele tips op voor een goede CO2-meter en waar je zo'n CO2-meters kan vinden voor jouw zaak.

Het belang van goede ventilatie

Bron: www.info-coronavirus.be

Het is van het grootste belang dat de ventilatie van gebouwen wordt beheerd overeenkomstig de aanbevelingen. Aangezien het virus door aërosolen wordt verspreid, speelt ventilatie een cruciale rol bij het beperken van het besmettingsrisico. Het maakt het mogelijk de binnenlucht van lokalen te vernieuwen en de aanwezigheid van deze aërosolen, die mogelijk besmet zijn met COVID-door een besmette aanwezige in de ruimte, te verminderen.

Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter, niet hoger zijn dan 900 ppm en mag in geen geval de norm van 1200 ppm overschrijden. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten essentiële acties worden uitgevoerd. Deze acties worden beschreven in het document “Aanbevelingen voor de praktische uitvoering van de bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in COVID-19”, dat is opgesteld door de Taskforce Ventilatie van het COVID-19 Commissariaat.

Voor het meten van de CO2-concentratie in een ruimte wordt verwezen naar het document “Selectie en gebruik van CO2-sensoren in het kader van COVID-19”, dat eveneens is opgesteld door de Taksforce Ventilatie van het COVID-19 Commissariaat.

Fabrikanten zijn verplicht hun systeem voor luchtzuivering te registreren op www.corona-ventilation.be. Beheerders van een openbare ruimte die gebruik willen maken van een luchtzuiveringssysteem, kunnen de lijst van de geregistreerde en gecontroleerde systemen raadplegen op www.corona-ventilation.be.

Klik hier voor meer gedetailleerde info.


CO2-meters in de horeca

Bron: FOD Economie

Met uitzondering van open terrassen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in binnenruimten. Dat apparaat moet voor bezoekers goed zichtbaar worden aangebracht in elke afzonderlijke ruimte die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden.

De streefnorm van 900 ppm CO2 is van toepassing. Voor waarden tussen 900 ppm en 1.200 ppm moet de uitbater een actieplan hebben om te zorgen voor compenserende maatregelen van ventilatie, verluchting en/of luchtzuivering om het CO2-niveau onder 900 ppm te brengen. Boven 1.200 ppm moet de inrichting gesloten worden.

U kunt hiervoor dit gebruiksklaar actieplan gebruiken: download hier.


Tips voor een goede CO2-meter

Bron: Tips voor een goede CO2-meter - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)

Bij het kiezen van een geschikte en gebruiksvriendelijke CO2-meter zijn er een aantal zaken waar je op moet letten zoals type sensor, meetfout, meetbereik, kalibratiemethode, led-indicatoren, waarden led-indicatie, model en datalogging.

Type sensor

Kies voor een NDIR (niet-dispersieve infrarood) CO₂-sensor. De fabrikant/verdeler vermeldt bij het type sensor vaak ook ‘single beam’ of ‘dual beam’, dit is een verwijzing naar de methode van kalibratie.

Display

Er zijn toestellen met een display die op elk moment de gemeten CO2-waarde toont. Dit heeft als voordeel dat je snel de waarde kan aflezen, vb als je meter in het oranje staat en je wil weten hoe ver je boven de 900 ppm zit. Bij andere toestellen kan je de waarden enkel online of via een app bekijken.

Meetfout

Elk meettoestel, ook een sensor, heeft een meetfout. Dit is de mate dat het resultaat afwijkt van de reële waarde. Voor een CO2-meter (verplaatsbaar toestel, niet gebruikt voor aansturing van een HVAC-systeem) is een afwijking van < 10% aanvaardbaar. De afwijking mag zeker niet >10 % op 900 en 1500 ppm. Bij toestellen met een meetbereik tot 10 000 ppm mag de afwijking zeker niet >10 % op 900, 1500 en 5000 ppm. Je kan de meetfout terugvinden in de technische fiche van de meter.

Meetbereik

In klassen kunnen CO2-waarden hoog oplopen. Kies dus voor een ruim meetbereik tot minstens 5000 ppm.

Kalibratiemethode

Door veroudering van de sensor kan er “drift” optreden (=een kleine, constante verandering van de meetresultaten van eenzelfde toestel in dezelfde omstandigheden) waardoor de sensor niet meer juist meet. Het is daarom belangrijk dat de sensor regelmatig gekalibreerd wordt.

Lees hier meer over hoe je de sensor kan kalibreren.

LED-indicator

Op de display van het toestel kan je op elk moment de gemeten CO2-waarde aflezen, maar met een kleuren LED-indicator is het ook snel duidelijk wanneer er een te hoge CO2-waarde wordt gemeten.


Een CO2-meter lokaal kopen

Knap Op Oostende

Bent u een lokale handelaar en heeft u ook CO2-meters in uw aanbod? Contacteer ons gerust zodat wij u ook kunnen opnemen in deze lijst.