Tips voor een goede CO2-meter

Tips voor een goede CO2-meter

De CO2-waarde geeft een indicatie voor de luchtverversing in een ruimte. Als de ruimte te weinig wordt verlucht, gaat de CO2 zich opstapelen. Het is zeer belangrijk om frisse lucht te hebben in de strijd tegen corona. Want als een ruimte niet goed wordt verlucht, zal de CO2 zich opstapelen en is de kans tot besmetting groter. Daarom lijsten we hieronder enkele tips op voor een goede CO2-meter en waar je zo'n CO2-meters kan vinden voor jouw zaak.

Bron: Tips voor een goede CO2-meter - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)

Bij het kiezen van een geschikte en gebruiksvriendelijke CO2-meter zijn er een aantal zaken waar je op moet letten zoals type sensor, meetfout, meetbereik, kalibratiemethode, led-indicatoren, waarden led-indicatie, model en datalogging.

Type sensor

Kies voor een NDIR (niet-dispersieve infrarood) CO₂-sensor. De fabrikant/verdeler vermeldt bij het type sensor vaak ook ‘single beam’ of ‘dual beam’, dit is een verwijzing naar de methode van kalibratie.

Display

Er zijn toestellen met een display die op elk moment de gemeten CO2-waarde toont. Dit heeft als voordeel dat je snel de waarde kan aflezen, vb als je meter in het oranje staat en je wil weten hoe ver je boven de 900 ppm zit. Bij andere toestellen kan je de waarden enkel online of via een app bekijken.

Meetfout

Elk meettoestel, ook een sensor, heeft een meetfout. Dit is de mate dat het resultaat afwijkt van de reële waarde. Voor een CO2-meter (verplaatsbaar toestel, niet gebruikt voor aansturing van een HVAC-systeem) is een afwijking van < 10% aanvaardbaar. De afwijking mag zeker niet >10 % op 900 en 1500 ppm. Bij toestellen met een meetbereik tot 10 000 ppm mag de afwijking zeker niet >10 % op 900, 1500 en 5000 ppm. Je kan de meetfout terugvinden in de technische fiche van de meter.

Meetbereik

In klassen kunnen CO2-waarden hoog oplopen. Kies dus voor een ruim meetbereik tot minstens 5000 ppm.

Kalibratiemethode

Door veroudering van de sensor kan er “drift” optreden (=een kleine, constante verandering van de meetresultaten van eenzelfde toestel in dezelfde omstandigheden) waardoor de sensor niet meer juist meet. Het is daarom belangrijk dat de sensor regelmatig gekalibreerd wordt.

Lees hier meer over hoe je de sensor kan kalibreren.

LED-indicator

Op de display van het toestel kan je op elk moment de gemeten CO2-waarde aflezen, maar met een kleuren LED-indicator is het ook snel duidelijk wanneer er een te hoge CO2-waarde wordt gemeten.