Afvalstromen van 80 bedrijven herwerkt na Upcycle Your Waste project

Circulariteit

31 maart 2023 is het Interreg 2 Zeeën-project Upcycle Your Waste afgelopen bij het Economisch Huis Oostende. Samen met partners in Engeland, Nederland, Frankrijk en de Hogeschool VIVES heeft het project materiaalstromen bij bedrijven onderzocht en een nieuw leven gegeven.


Oostendse ondernemers werkten de afgelopen twee jaar mee aan het project Upcycle Your Waste van het Economisch Huis Oostende. Binnen dat project werden de afvalstromen van bedrijven uitvoerig onderzocht, ingezameld en verwerkt tot nieuwe materialen.  

Filip Roelandt, directeur van het Economisch Huis Oostende: “80 bedrijven namen actief deel aan het project Upcycle Your Waste. Hun afvalbeleid werd onder de loep genomen of ze namen deel aan een gezamenlijke upcyclingactie. Daarnaast kwamen er ook vragen over een water- of energiebeleid naar boven waar we als Economisch Huis Oostende de ondernemer in ondersteunden.”

 

Zo werd geknipt haar van tien Oostendse kappers ingezameld in zakken en hergebruikt om matten van te maken die waterlopen zuiveren (Hair Recycling). Kinderdagverblijven kregen de kans toe te treden tot de lever- en ophaaldienst van luiers (Woosh). Die luiers werden niet verbrand, maar na gebruik gerecycleerd. Negen Oostendse fietsenwinkels zamelden al 200 kg binnenbanden in. Het rubber van de banden wordt gratis verzonden en gerecycleerd tot nieuwe rubberen banden. (Schwalbe) Stadsbrouwerij ’t Koelschip maakt tegenwoordig met de restmouten van het brouwproces paneermeel en granola. Daarenboven wordt er ook door bakkers brood mee gebakken. Wat overblijft is voedsel voor de veestapel (‘t Koelschip). Ook werden al bijna 1500 palletten hersteld en doorverkocht in plaats van te recycleren tot houtsnippers (Circle of Packaging). Tot slot werd oude bedrijfskledij van vijf bedrijven en van de stadsdiensten van Oostende van onder het stof gehaald. Al 700 kg kledij, schoenen en helmen werd bij Gaia Circulair binnengebracht en kon tot nieuwe grondstoffen verwerkt worden.

 

Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn: “Sommige bedrijven zetten ondertussen al sterk in op circulaire economie. Het is belangrijk dat we als stad de ondernemers ondersteunen die nog extra kennis nodig hebben in de ommezwaai naar circulair ondernemen. Het project is nu wel afgelopen, maar ondernemers kunnen nog steeds bij het Economisch Huis Oostende terecht met hun vragen en noden omtrent dit thema.”

 

Silke Beirens, schepen van Mens & Milieu voegt daaraan toe: “Het project Upcycle Your Waste kadert perfect binnen het beleid om van Oostende een groenere, duurzamere en economisch meer weerbare stad te maken. Het idee dat afval van het ene bedrijf ook een grondstof voor een nieuw product van een ander bedrijf kan zijn, groeit, ook in Oostende, en dat kunnen we als lokaal bestuur enkel maar toejuichen. Samen maken we de afvalberg kleiner.”

 

Ook na Upcycle Your Waste blijft Stad Oostende actief inzetten op upcycling. Zo worden ook bepaalde afvalstromen zoals koffiegruis, sportnetten en mosselschelpen nog steeds verder onderzocht. Heb jij als bedrijf nog een idee voor een upcyclingactie. Mail dan naar info@economischhuis.be of surf naar www.upcycleyourwaste.com om meer te weten te komen over de lopende acties.

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak