Economisch Huis Oostende zet rijsimulator in om werkzoekenden sneller aan werk te helpen

Tewerkstelling

Mobiliteit is naast taal een belangrijke factor in de zoektocht naar werk. Daarom heeft de cel tewerkstelling van het Economisch Huis Oostende een innovatieve rijsimulator waar werkzoekenden die deel uit maken van een tewerkstellingsproject de manoeuvres en handelingen noodzakelijk voor het praktijkexamen rijbewijs B kunnen inoefenen.


In het kader van de tewerkstellingsprojecten van het Economisch Huis Oostende zette de cel tewerkstelling in 2017 voor het eerst een rijsimulator in. Mensen die deel uitmaken van een tewerkstellingsproject kunnen zo sneller een rijbewijs halen, wat de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. In totaal hebben al 290 mensen die de rijsimulator van het Economisch Huis Oostende hebben gebruikt hun rijbewijs B in functie van werk behaald. Het gebruik is namelijk steeds gekoppeld aan een traject naar werk, aan de deelnemers wordt ook een bijdrage gevraagd. Engagement staat immers voorop. Daarnaast werd de rijsimulator sinds enige tijd ook opengesteld naar jongeren in het kader van activering naar werk.


Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn. "We geloven dat deze simulator een impactvolle aanvulling is om werkzoekenden die deelnemen aan een van de tewerkstellingsprojecten van het Economisch Huis Oostende aan een duurzame job te helpen. Met deze rijsimulator leiden we enerzijds meer mensen toe naar werk, maar anderzijds worden ook werkgevers met een tekort aan personeel geholpen. Er zijn immers nog heel wat jobs waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is."


“Sinds de start van het rijbewijstraject van het Economisch Huis Oostende hebben meer dan 400 Oostendenaars gebruik gemaakt van de rijsimulator. Samen is dat goed voor meer dan 2000 sessies. Na 6 jaar was de rijsimulator dus aan vernieuwing toe.” vult Jan Polley, jobmarketeer van Economisch Huis Oostende aan. 


De simulator biedt een realistische rijervaring: met een hoofdtelefoon hoor je de omgevingsgeluiden en op de drie schermen voor je zie je zowel wat er voor je, zijdelings en achter je gebeurt. Er is ook de mogelijkheid om een VR-bril op te zetten om de rijervaring nog echter te maken. De rijsimulator vervangt de praktijklessen bij een rijschool niet. Cursisten krijgen ook feedback van de rijsimulator en kunnen manoeuvres die hij of zijn nog niet onder de knie heeft verder inoefenen. Het Economisch Huis Oostende werkt nauw samen met de rijschool met als doel werkzoekenden zonder rijbewijs sneller naar werk toe te leiden. Wie bijvoorbeeld al twintig uur praktijkles heeft gevolgd, maar nog niet zelfzeker genoeg is om het examen af te leggen en dus graag nog wat extra oefent, kan als aanvulling hierop nog wat lessen op de rijsimulator reserveren.

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak