Economisch Huis Oostende zoekt een uitbater voor een foodcontainer aan de Vistrap

Horeca Ondernemen

Het Economisch Huis Oostende zoekt een uitbater voor een foodcontainer aan de achterzijde van de Vistrap te Oostende, Visserskaai. Er wordt een casco zeecontainer ter beschikking gesteld dewelke door de uitbater zelf wordt ingericht. Deze uitbating loopt voor een minimumperiode van 5 jaar met opstart van de activiteit uiterlijk op 31 maart 2024.


Locatie

De Vistrap is de enige plek in België is waar je garnalen en vis rechtstreeks van de visser kunt kopen. Bijna elke nacht varen de Oostendse kustvissers uit om de volgende dag de beste grijze Noordzeegarnalen en gevangen vis aan de vele bezoekers te presenteren.

Dit maakt van de Vistrap een unieke bestemming waar de bezoekers kunnen genieten van de versheid en kwaliteit van de lokale vangst.

De Vistrap, gelegen aan de Visserskaai in Oostende, is hierdoor een historische locatie met een rijke achtergrond in de visserij. De uitgekozen foodcontainer zal een centrale positie innemen en dient als smaakvolle aanvulling op de reeds aanwezige visverkoop.


Doel
Het doel van deze procedure bestaat erin om met de kandidaat – uitbater die het meest voldoet aan de beoordelingscriteria die worden gesteld een uitbatingsovereenkomst af te sluiten.


Voorwaarden

Hierbij zijn volgende voorwaarden voorzien:

 • De container wordt casco ter beschikking gesteld. De technische specificaties zijn hieronder te vinden.

 • De aanbieder dient deze zelf in te richten met de nodige voorzieningen om er een foodcontainer van te maken en hiermee te voldoen aan de vigerende wetgeving.

 • De uitbating geldt voor een termijn van 5 jaar, 3x verlengbaar na positieve evaluatie met telkens 1 jaar.

 • De aanbieder zal instaan voor de uitbating van deze foodcontainer, minimaal te voorzien vanaf april tot en met oktober tijdens de schoolvakanties en in de weekends.

 • De aanbieder garandeert dat de uitbating van de foodcontainer operationeel is

  tegen uiterlijk 31 maart 2024.

 • De eerste 5 jaar dient er geen vergoeding voor de standplaats noch voor de huur van de container te worden voorzien. Nadien is er een jaarlijkse vergoeding van 10.000 € verschuldigd.

 • De aanbieder zal alle nodige maatregelen nemen om de waterafvoer van het terrein te verzekeren.

 • Alle onkosten i.f.v. aansluiting (water, elektriciteit, afvoer) vallen ten laste van de aanbieder. Het verbruik wordt periodiek afgerekend, ook tijdens de eerste 5 jaar van de uitbating.

 • Alle verzekeringen verbonden aan deze uitbating worden afgesloten door de aanbieder en worden op eerste verzoek voorgelegd aan de opdrachtgever.

 • De inrichting van de container blijft behouden aan de opdrachtgever, VZW Economisch Huis Oostende, in het geval de aanbieder de uitbating stopzet hetzij gedurende de looptijd van 5 jaar hetzij nadien.


Beoordelingscriteria & selectieprocedure
Deze zijn te vinden in het biedingsdossier voor uitbating foodcontainer aan de Vistrap (zie hieronder).


Heeft u interesse? 
Offertes dienen ons te bereiken tegen uiterlijk 31 januari 2024 waarna een commissie deze zal beoordelen.
Uw vragen kunnen doorgestuurd worden naar krista.claeys@economischhuis.be en zullen vanaf 8 januari 2024 worden behandeld. Ook een plaatsbezoek is mogelijk vanaf die datum.

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak