Leegstand in Oostende daalt met meer dan 15 procent

Ondernemen

De leegstandsratio van handelspanden in Oostende zit opnieuw in een dalende lijn. Hoewel het het aantal winkels in de Stad aan Zee gestegen zijn, zijn er ten opzichte van vorige jaren minder leegstaande panden. Het totaalcijfer ligt begin 2024 op 9,93%.


Begin 2024 zijn de leegstandscijfers, gemeten door het onafhankelijke onderzoeksbureau Locatus, bekendgemaakt. De nieuwe metingen tonen aan dat het cijfer gezakt is naar 9,9%, een daling van meer dan 15 procent. Hoewel Oostende de zo goed als enige centrumstad is waar het aantal panden in totaal licht gestegen is, blijken die panden dus goed opgevuld te raken. Terwijl er begin 2023 nog 227 leegstaande panden waren, zijn dat er begin 2024 34 minder, namelijk 193. 

ACTIES TEGEN LEEGSTAND:

1. Coördinator Business Development

In 2023 stelde het Economisch Huis Oostende een collega aan die zich voltijds  met business development bezighoudt. Erwin De Schuyter coördineert alle projecten in het kader van business development, leegstand, locatiezoektocht, etc.

2. Concreet actieplan in het kader van Business Development
  • Organiseren van Business Day: De business developer van het Economisch Huis Oostende legt tijdens bezoeken aan andere kernwinkelgebieden in het land contacten met potentiële ondernemers voor Oostende. We nodigen hen uit op een business day in Oostende waar zowel het Economisch Huis Oostende, het stadsbestuur als de vastgoedkantoren aanwezig zijn om een woordje uitleg te geven over de troeven van en het ondernemen in Oostende. Vervolgens wordt er een rondleiding in de stad gegeven.

Enkele zaken die hierdoor ondertussen in Oostende gevestigd zijn: 

“De Business Day bijwonen was echt een goede beslissing. Eigenlijk had ik geen verhuisplannen, maar ik was zo gecharmeerd door de dynamiek en de aanpak in Oostende waardoor ik echt geïnspireerd raakte. De uiteenzettingen waren heel professioneel en tijdens de stadswandeling die onder meer ook langs het SKY District liep, zag ik direct het potentieel in Oostende.”

Bart Balcaen • BLCN DESIGN

“Het Economisch Huis Oostende heeft ons enorm geholpen met de nieuwe zaak. Samen met de Stad Oostende helpen ze de mensen de juiste stappen zetten om een nieuwe onderneming te starten.”

Filip Glorieux • Glinterio

“Oostende is voor ons een heel interessante stad om te ondernemen omdat je hier met de nabijheid van de zee zit, wat enorm veel toeristen aantrekt. Je zit hier ook met een vaste populatie die hier woont, maar ook met heel veel tweedeverblijvers en die combinatie van alles maakt het heel interessant voor ons om hier een nieuw horecaproject te starten.”

Pieter Erickx • Paroles Paroles

Nog in Oostende gevestigd na gesprekken met het Economisch Huis Oostende: Tailor on Tour, Obscure, Fox & Co, de garnaalmijn, Zelda & Zorro.

  • Nauw contact met de regionale en Vlaamse vastgoedkantoren, makelaars en investeerders

  • Handelaarsbezoeken in andere centrumsteden om ondernemers naar Oostende te trekken.

  • Proactief nieuwe en grotere retailers contacteren

3. Herbestemming structurele leegstaande panden. 

In samenwerking met de Stad Oostende wordt er gekeken om de structurele leegstaande panden een herbestemming te geven.

TOEKOMST

In 2024 gaat het Economisch Huis Oostende verder met het aanpakken van de leegstand in de Stad aan Zee om zo een maximale, kwalitatieve invulling van de winkelpanden te creëren.

Er zijn nog een aantal grote ontwikkelingen in de Stad Oostende op til waardoor het winkelvloeroppervlakte en het aantal winkels nog zal stijgen. Toch zijn er al volop onderhandelingen bezig om deze panden in te vullen. Concreet zijn er op korte termijn al 15 kandidaten die met contractbesprekingen bezig zijn. De voorspelling is dat de leegstandsratio in Oostende in de nabije toekomst dus nog zal zakken. 

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak