Aanwervingsincentive - langdurig werklozen


Aanwerven: pak het slim aan! De aanwervingspremie maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om een werknemer aan te werven. Hieronder vind je de maatregelen van Stad Oostende en de Vlaamse Overheid in detail uitgelegd.


Stad Oostende

Wat?

Als je bedrijf in Oostende gevestigd is en je hebt iemand aangeworven die minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven is bij VDAB dan kan je één keer per bedrijf deze ondersteuning aanvragen. De nieuwe aangeworven werknemer moet een contract van onbepaalde duur krijgen en tussen 25 en 58 jaar oud zijn. Het gaat om een nieuwe aanwerving.


Doelgroep

Langdurig werklozen >2j tussen 25-56 jaar


Voowaarden werknemer

 • leeftijd werknemer 25-58 jaar.

 • als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB.

 • reeds langdurig werkloos zijn (meer dan 2 jaar).

 • in de Stad Oostende gedomicilieerd zijn voor 1 januari van het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

 • ten minste 19 uur per week werken.

Voorwaarden werkgever

Alle KMO's, kleine en micro-ondernemingen met
een maatschappelijke zetel in Oostende komen
in aanmerking. 


Voordeel

Oostendse premie bedraagt €2125 bovenop de Vlaamse premie van € 4250.

Vlaamse Overheid

Wat?

De aanwervingspremie maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om een werknemer aan te werven, op voorwaarde dat die werknemer tussen 25 en 58 jaar oud is en al minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven.


Doelgroep

Langdurig werklozen >2j tussen 25-58 jaar


Voorwaarden

 • Je behoort als werkgever tot de privésector, de overheid of je bent een vzw of dienstenchequebedrijf.
 • Je medewerker:
  • werkt in een vestiging in het Vlaamse Gewest.
  • is minstens twee jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB bij indiensttreding.
  • is op het einde van het kwartaal waarin je hem in dienst neemt minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar.
  • is aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een arbeidsovereenkomst van minstens drie maanden of een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst, en werkt minstens 30%.


Voordeel

Vlaamse premie van € 4250

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak