Beroepsinlevingsstage


Aanwerven: pak het slim aan! De beroepsinlevingsstage of BIS is een betaalde stage in een bedrijf. Hierbij is er geen arbeidsovereenkomst maar wel een opleidingscontract met de stagiair. De stagiair verwerft aan de hand van een beroepsinlevingsstage vaardigheden en competenties op de werkvloer.


Wat?

De beroepsinlevingsstage is van toepassing voor elke werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken. Via zo'n beroepsinlevingsstage (BIS) kan de stagiair in kwestie zijn/haar vaardigheden en competenties op de werkvloer verder aanscherpen of verwerven. 

Doelgroep

  • werkzoekende
  • werknemer
  • zelfstandige
  • student
  • buitenlander die in België mag werken

Voorwaarden

Via een beroepsinlevingsstage (BIS) kan de stagiair een betaalde stage lopen bij een bedrijf.

De BIS is gericht op:

  • het versterken en/of aanleren van technische competenties op een werkvloer.
  • het opdoen van werkervaring.

Procedure

Als werkgever betaal je geen loon of RSZ, je betaalt enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk minimum voor elke gepresteerde arbeidsdag. Na de BIS kan de stagiair worden aangeworven maar dit is geen verplichting. 


Meer info over de volledige procedure kan je hier vinden: www.vlaanderen.be/beroepsinlevingsstage-bis

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak