City of Things - SInCR


SInCR (Sustainable Insights for cities & retailers) is een vervolgproject op Datagestuurde Winkelgebieden en zet verder in op data ter ondersteuning van handelaars en beleid.
Dit project wilt een antwoord bieden op:

  • Hoe het effect van (en de nood aan) beleidsmaatregelen en georganiseerde evenementen op het winkelgebied meten?

  • Hoe data breder en slimmer inzetten ter ondersteuning van beleid en ondernemers?

  • Hoe een duurzame samenwerking op poten zetten waarbij voor alle partijen meerwaarde wordt gecreëerd?


Niet alleen drukte en bestedingsdata zijn hiertoe de sleutel, een stedelijk beleid voeren rond handel en horeca betekent meer dan zoveel mogelijk volk naar de binnenstad lokken. Het vertrekt ook vanuit reële uitdagingen waarmee ondernemers kampen zoals bijvoorbeeld mobiliteit, leegstand en energie. Vaak zijn rond deze onderwerpen ook data te verzamelen of reeds aanwezig, maar worden deze nog onvoldoende ontsloten.

Daarom werken we binnen dit project verschillende use cases uit o.b.v. de noden van handelaars én beleidsmakers, exploreren we verschillende datapistes en onderzoeken we de haalbaarheid van datadeling vanuit de handelaars zelf. Dit wordt gekaderd binnen een business- en samenwerkingsmodel, waarbij verschillende partijen instaan voor de investeringen. Om het succes ervan te garanderen, is coaching van de verschillende stakeholders noodzakelijk zodat ze het belang zien van werken met data en weten hoe ze met die data kunnen omgaan.


Project partners SInCR


Stad Mechelen: promotor
Stad Leuven
Economisch Huis Oostende


Budget en looptijd SInCR

Het totale projectbudget is €1.250.679. Het project wordt voor 79,94% gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het totale project budget voor Oostende is €416.893,00 waarvan €333.024,95 subsidies. 

Dit project loopt van 1 maart 2023 tot 31 juli 2025.
Met steun van VLAIO

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak