Duaal leren


Aanwerven: pak het slim aan! Duaal leren is een volwaardige leerweg binnen het secundair en volwassenenonderwijs. In een duaal leertraject verwerft een lerende een groot deel van de competenties op de werkvloer. Om de opleiding tot een goed einde te kunnen brengen is een kwaliteitsvolle leerwerkplek erg belangrijk.


Wat?

Bij duaal leren verwerft een leerling secundair onderwijs kennis en vaardigheden afwisselend in een school en in een onderneming. Het is een volwaardige weg binnen het secundair of volwassen onderwijs. Een leerling die geslaagd is voor de opleiding, ontvangt een diploma of getuigschrift van de studierichting.

Doelgroep

Leerlingen in beroepsopleidingen.

Voorwaarden als onderneming

Erkend zijn als leerwerkplek.

Voordeel

Als werkgever kan je zo nieuw talent aantrekken binnen je onderneming. Je bereidt die lerenden optimaal voor op de arbeidsmarkt en jij leidt de werknemers van de toekomst mee op.


Meer info over duaal leren? Lees meer opwww.vlaanderen.be/duaal-leren

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak