Individueel maatwerk


Aanwerven: pak het slim aan! Bent u werkgever en heeft u iemand in dienst of wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Dan kunt u vanaf 1 juli 2023 individueel maatwerk aanvragen.


Wat?

Maatregelen, zoals de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de sociale inschakelingseconomie (SINE), de lokale diensteneconomie en de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk zijn vervangen door deze tewerkstellingsmaatregel. Werf je als werkgever een persoon aan die een medisch attest van de VDAB kan voorleggen, dan biedt de Vlaamse Overheid de werkgever een financiële ondersteuning aan in de vorm van een loonpremie en/of een begeleidingspremie om de bijkomende kosten verbonden aan de tewerkstelling te compenseren. 

Doelgroep

Elke persoon, werkzoekend of werknemer, die een arbeidsbeperking heeft.

Voorwaarden werkgever

  • Je bent een werkgever uit de privésector (rechtspersonen en natuurlijke personen)
  • Je bent een werkgever uit de publieke sector (scholen en lokale besturen)

Voordeel

  • De loonpremie is een percentage (minimaal 20% en maximaal 75%) berekend op het loon van de betrokken medewerker en begrensd tot een bepaald referteloon

  • De begeleidingspremie is een forfaitaire vergoeding afhankelijk van de begeleidingsnood.

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak