Individuele beroepsopleiding


Aanwerven: pak het slim aan! Een individuele beroepsopleiding of IBO maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om een werkzoekende aan te werven voor 1 tot 6 maanden om ze zo de nodige competenties en ervaring aan te werven. Deze maatregel is zowel aantrekkelijk voor de werkzoekende als voor de werkgever.


Wat?

Met een IBO leid je een werkzoekende op in je bedrijf. Dat duurt één tot zes maanden afhankelijk van je opleidingsplan. Je kandidaat is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en heeft nog niet eerder in je bedrijf gewerkt. De werknemer moet je erna in dienst nemen voor minimaal de duur van de IBO.

Doelgroep

Werkzoekenden.

Voorwaarden

  • Je bedrijf is gevestigd in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je bedrijf behoort tot de private of openbare sector.
  • Je kandidaat is ingeschreven bij VDAB als werkzoekende.
  • Je kandidaat nam geen ontslag om met een IBO te starten.
  • Je kandidaat heeft nog niet eerder in je bedrijf gewerkt, tenzij een korte periode als uitzendkracht of jobstudent.
  • Lees meer over deze voorwaarden.

Procedure

IBO wordt vastgelegd in een opleidingscontract. Bij de overeenkomst hoort ook een opleidingsplan.

Voordeel

Tijdens een IBO betaal je als werkgever geen loon of RSZ voor de kandidaat. Je betaalt enkel een vast maandelijks bedrag dat alle kosten dekt, zoals dossierkosten en verplaatsingskosten. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het loon dat de kandidaat krijgt na aanwerving.


Alle info over deze tewerkstellingsmaatregel vind je op www.vlaanderen.be/individuele-beroepsopleiding-ibo-voor-werkzoekenden

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak