Kernversterking


Het Economisch Huis Oostende zet zich in voor de versterking van de Oostendse handelskernen. Daarom was het Economisch Huis Oostende ook een projectpartner in het Europees EFRO-project KICK waarbij vijf grote steden (Oostende, Brugge, Kortrijk, Roeselare en Ieper) de handen in elkaar sloegen om de lokale economie in de handelskernen opnieuw te laten floreren. Focus lag op het gebruik van big data en slimme technologieën.


Inhoud KICK-project

De bundeling van krachten gebeurt binnen het Europees EFRO-project KICK ('Kernversterking in CentrumKernen'). De steden werken samen, maar leggen eigen klemtonen. Niet alleen de deelnemende steden plukken de vruchten van deze samenwerking. Projectpromotor POM West-Vlaanderen rolt de resultaten daarna uit naar alle West-Vlaamse steden en gemeenten. Focus ligt op vijf domeinen:

Ondernemersvriendelijke kernen

Communicatie tussen de steden en hun ondernemers is belangrijk. De centrumsteden onderzoeken samen de mogelijkheid om een overkoepelend platform te integreren om sneller en efficiënter te communiceren. Door tevredenheidsenquêtes bij consumenten en bevragingen bij handelaars worden beide beter op elkaar afgestemd.

Meer beleving in shoppingsteden

Alle stadskernen hebben een uniek en onderscheidend karakter maar dit is nog te weinig bekend bij het brede publiek. Iedere stad moet zijn eigen identiteit bepalen. Beleving en vergroening spelen hierbij een belangrijke rol. Met nieuwe technologieën en een aanpak op maat zal elke stad zijn authentieke troeven uitspelen zonder elkaar te beconcurreren.

Slim inzetten op bereikbaarheid, parkeermogelijkheid & veiligheid

Als antwoord op de coronacrisis onderzoeken we ook innovatieve oplossingen op vlak van hygiëne en veiligheid.

Bestrijden van leegstand

Leegstand is een toenemend probleem in de meeste West-Vlaamse steden. We gooien alle verworven kennis en ervaring bijeen om tot een effectief en efficiënt leegstandsbeleid te komen. Op de agenda: een grondige analyse van de leegstand, het aantrekken van nieuwe ondernemers, herbestemming van handelspanden, optreden als matchmaker tussen pand en ondernemer etc.

Aantrekken & behouden van nieuwe ondernemers

Unieke detailhandelszaken zorgen voor een meerwaarde. De deelnemende steden onderzoeken verschillende methodes en strategieën om handelaars met een origineel aanbod of innovatieve aanpak aan te trekken.

Duurtijd

1 september 2020

31 augustus 2022

 

Projectpartners

Het Europees EFRO-project KICK werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Projectpartners zijn POM West-Vlaanderen, Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Stad Brugge, Stad Kortrijk, Stad Ieper, Stad Roeselare en Economisch Huis Oostende.

Budget

De totale projectkost bedroeg 1.937.675 euro op een looptijd van twee jaar.
Projectresultaten KICK

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak