Leegstandsmonitoring


Het Economisch Huis Oostende werkt steeds verder aan proactieve acties om nieuwe ondernemers aan te trekken en zo de leegstand te verminderen.


11,6%
Leegstand 2023
6,48%
aanvangsleegstand
(0-1 jaar)
2,91%
langdurige leegstand
(1-3 jaar)
2,19%
structurele leegstand
(> 3 jaar)
0,46%
verbouwingen
9,93%
leegstand 2024
4,13%
aanvangsleegstand
(0-1 jaar)
3,92%
langdurige leegstand
(1-3 jaar)
1,78%
structurele leegstand
(> 3 jaar)
0,10%
verbouwingen

Door acties van het Economisch Huis Oostende met betrekking tot Business Development zijn er op vandaag steeds minder leegstaande panden, waardoor de totale leegstand in 2024 in een dalende lijn zit.Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak