Socio-economische monitoring


Het Economisch Huis Oostende volgt de sociaal-economische situatie in de regio nauwlettend op aan de hand van enkele tools.Project Plassendale

Het Plassendale Project creëerde na 20 jaar zo'n 1.900 nieuwe, rechtstreekse jobs. Het potentieel van de bedrijven is in 2018 gestegen naar meer dan 3.500 jobs. Daarnaast zijn er nog een pak indirecte jobs in logistiek, ondersteunende administratieve diensten, horeca, onderhoud gebouwen, schoonmaak en groenonderhoud, .... Uit onderzoek blijkt dat 3 op de 10 jobs ingenomen worden door mensen uit Oostende, 3 op 10 woont in de rest van het arrondissement, 3 op 10 in de rest van West-Vlaanderen en 1 op 10 in de rest van het land.


Werkloosheidsstatistieken

Voor de opvolging van de algemene werkloosheidsstatistieken doen we maandelijks een beroep op de website Arvastat. Dit is de belangrijkste datavisualisatie op het vlak van Vlaamse werkloosheids- en vacaturestatistieken van de dienst Monitoring van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.


Steunpunt Werk

Eveneens een belangrijke bron aan informatie en data is terug te vinden via het Steunpunt Werk. Dit is een kenniscentrum dat wetenschappelijke expertise opbouwt inzake beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt met het oog op de ondersteuning en oriëntatie van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via dit kanaal is eveneens heel wat arbeidsmarktinformatie te raadplegen.


Statistiek Vlaanderen

Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties dat openbare statistieken ontwikkelt, produceert en publiceert. Het netwerk heeft de opdracht om een gecoördineerd statistiekbeleid uit te werken en toe te passen, waarbij een flexibele en behulpzame dienstverlening aan gebruikers centraal staat. Via de website wordt een schat aan informatie (o.a. van Arvastat en Steunpunt Werk) gebundeld.


Ontdek hier Oostende in cijfers


Infographic cijfers TewerkstellingVragen, opmerkingen of suggesties?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons