Subsidie vzw CMO en Belle Epoque


Het Economisch Huis Oostende wil specifieke ondersteuning verlenen aan de grote handelaarsbonden van het centrum van de stad, dit omwille van hun omvang, de grootte en gelet op hun werkingsgebied (waar binnen het beleid van de stad reeds bijzondere aandacht aan wordt geschonken gelet op de economische impact gelieerd aan de ligging van dit werkingsgebied). Het Economisch Huis Oostende wenst deze ondersteuning vorm te geven aan de hand van een tussenkomst in de werkingskosten.


Lees alles over de subsidie (voorwaarden, procedure, etc.) in het reglement.


Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak