Arbeidspact


Economisch Huis Oostende vzw, Stad Oostende, projectvereniging Perspectief en VDAB lanceerden op 11 oktober 2019 een ambitieus Arbeidspact voor Oostende. Met dertig acties willen we een antwoord bieden op verschillende uitdagingen in de Stad aan Zee.


De Stad aan Zee staat voor verschillende uitdagingen. Een van de belangrijkste is de hoge werkloosheid. In Oostende zijn er vandaag meer dan 3.000 werkzoekenden terwijl meer dan 3.700 openstaande vacatures niet ingevuld geraken. Om op deze problematiek een antwoord te bieden pakken Economisch Huis Oostende vzw, Stad Oostende, projectvereniging Perspectief en VDAB uit met een gezamenlijk Arbeidspact.

Het pact is gebaseerd op een grondige analyse van de arbeidsmarkt in Oostende. Alle partners op vlak van werk in Oostende hebben de krachten gebundeld. Samen willen we de werkloosheid in onze stad krachtdadig aanpakken. Duurzame tewerkstelling is een belangrijke schakel in de strijd tegen armoede.

Het pact richt zich op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dertig acties kunnen ondergebracht worden in vier domeinen:

1. Eerstelijnsbijstand

Vanuit de sterkte van alle partners werken we eerstelijnsbijstand uit. Een ‘trajectbegeleider participatie’ bepaalt onmiddellijk of iemand stappen richting werk kan zetten. We starten een traject op, maken duidelijke afspraken met de werkzoekende en screenen op competenties. Alle partners werken nauw samen om elke werkzoekende Oostendenaar op de gepaste manier te begeleiden (van het aanbieden van digitale tools voor zelfredzame werkzoekenden, tot intensieve begeleiding voor de meest kwetsbare werkzoekenden). We zorgen voor meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten en passen een correct en consequent sanctioneringsbeleid toe.

  


2. Aanpak mismatch vraag en aanbod

Om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk te krijgen, zoeken we naar oplossingen voor de mismatch tussen vraag en aanbod. We brengen de burger dichter bij het bedrijfsleven en de ondernemingen dichter
bij de burger. We zetten acties op rond bepaalde doelgroepen, maken ondernemingen warm voor de sociale economie, ... op een outreachende aanpak. Via mobiele teams willen we meer mensen bereiken en zo toeleiden naar een job. Ook mensen die een activeringstraject nodig hebben, zullen gericht begeleid worden om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.


3. Inzetten op talenten

Het is niet enkel van belang mensen aan duurzaam werk te helpen, maar ook om hen dit werk te doen behouden. We zetten daarom in op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. We organiseren specifieke interne bedrijfsopleidingen, om zo mensen aan het werk te krijgen met jobgarantie (denk aan de samenwerking die werd opgestart met de firma Van Huele Gebroeders nv). We besteden extra aandacht aan het talent van jongeren: duaal leren, bedrijven in de scholen te brengen, projecten voor schoolmoeë of NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training), enzovoort.

  


4. Werk werkbaar maken

We helpen mee om innovatieve en flexibele vormen van kinderopvang uit te denken. We ondersteunen werkzoekenden om hun rijbewijs te halen zodat ze meer kans hebben een job te vinden of te behouden. We werken mee aan het beter bereikbaar maken van de ondernemersparken en andere noodzakelijke mobiliteitsoplossingen in Oostende.


Het Economisch Huis zal bedrijven stimuleren om te werken aan een goede balans tussen werk en privé voor hun werknemers. We willen bedrijven aanmoedigen om hun werknemers aan sport te laten doen, maar ook om te kiezen voor milieuvriendelijke voertuigen of outdoor werkstations te ontwikkelen.

Het arbeidspact wordt mee geïntegreerd in het armoedebestrijdingsplan. Een kwaliteitsvolle, duurzame job is immers meestal de snelste uitweg uit armoede. 

Reportage    Arbeidspact

Vragen, opmerkingen of suggesties?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons